Medicína jelena – síla vnitřního léčení a vedení

01. 03. 2018


Jeho symbolika nám v tomto kontextu dodává sílu pokračovat v naší životní cestě. Jelen je spojován se zrozením nového dne, silou nových počátků a vede své svěřence k přirozené rovnováze. Jelen je láskyplným ochráncem, a proto je důležité si rozpomínat na jeho léčivou obnovující sílu a požádat o jeho vedení vždy, když ho budeme potřebovat...

„Jsem jelenem – lékem na každé zranění. Jsem řešením pro jakoukoli rozpolcenost, protože já žiju v posvátné celistvosti. Jsem myslí počátku a nemám konce, proto ti mohu přinést láskyplné vize tvé životní cesty. Jsem v jednotě s tvým srdcem a mohu ti ukázat cestu tvého záměru. Jsem jelen a kráčím v kráse, povedu tě chceš-li. Jsem hlasem předků, vznešeným lékem laskavosti.“

Keltská tradice

V keltské tradici je jelen nazýván Damh. Energie jelena je spojována se symboly vznešenosti, hrdosti, laskavosti, nezávislosti a duchovní očisty. V druidské tradici je jelen jedním z pěti nejstarších hlavních totemových zvířat, které pochází z počátku časů. Jelen má schopnost bezpečně procházet mezi světem naší každodenní i posvátné reality. Je vnímám jako posel, který nám přináší zprávu z Jiného světa. Propojuje nás s hlasy předků. Proto je také velmi ceněným a silným průvodcem, který o své chráněnce láskyplně pečuje a pevně je vede po cestě sebepoznání. Jelen totiž rád přináší vize o tom, kam by měl člověk ve svém životě kráčet a směřovat.

Talenty jelení síly 

Jelen může být požádán o ochranu v situacích, kdy se cítíme nejistí, rozpolcení, nebo někým posuzovaní – například při veřejných vystoupeních nebo pokud potřebujeme vyléčit nějaké zranění. Jelení energie je důstojná a pevná, má v sobě množství nadhledu, klidu i laskavosti. V keltské tradici je jelen svázán také s archetypem duševní i materiální nezávislosti, proto nám může věnovat dostatek síly k tomu, abychom mohli manifestovat své tužby a potřeby také do reality okolo nás. Keltské orákulum říká, že: „V Oghamu, v druidské řeči posvátných stromů, je jelen spojován s Beith, břízou a číslem jedna. Bříza je nositelkou požehnání a začátků.“

Převlékání za jelena

Vzhledem k tomu, jak mocného spojence jelen ztělesňuje, není překvapením, že již od pradávna lidé hledali sílu, jak se s jelení energií propojovat a jak z ní čerpat. Převlékání se za jeleny se provádělo hlavně během obřadů a rituálních tanců. Keltské orákulum říká, že: „V Anglii jsou tyto rituální praktiky staré přinejmenším 9500 let.“

Modrý jelen v toltécké tradici

„Tamatz Kahullumary, modrý jelen, je majitelem knihy moudrosti jak domorodých, tak nedomorodých lidí.“ (Victor Sanchez)

Victor Sanchez vypráví, v kontextu toltécké tradice, velice zajímavé příběhy o propojení muže a ženy s jelenem na jejich posvátné stezce. Jeden z hlavních mytologických příběhů je o posvátném modrém jelenovi, kterému se říká Tamatz Kahullamary. Právě tento modrý jelen stojí u počátku poutní tradice do posvátných míst v poušti.

Prvotní moudrost a tvořitelské síly Kakayares

Sanchez vypráví o Kakayares neboli poderios, které kdysi dávno tvořili a organizovali svět. V té době se lidé starali pouze o své přežití, nechtěli se učit dávné moudrosti a nijak se nezajímali o své spojení s Velkým Duchem. Sanchez říká: „Kakayares však chtěli, aby se lidé více dozvěděli o duchovních silách mezi nimi. Jaký by mělo smysl, že stvořili lidi a svět, kdyby lidé nic nevěděli o stvořitelích života? Myslím, že se Kakayares cítili osamělí a chtěli s lidmi komunikovat. Všechno musí být spojeno se vším.“ Kakayares se snažili všemožnými způsoby upoutat pozornost lidí – sesílali na zemi bouře, potopy a zemětřesení, a to vše ve snaze, aby si lidé opět uvědomili své posvátné spojení se silami okolo nich.

Jelen a putování moudrou zemí

Nakonec Kakayares na zemi povolali Kahullumaryho, který byl držitelem knihy moudrosti. Ten na sebe vzal podobu modrého jelena, aby mohl lidi v převleku dovést na cestu moudrosti a poznání. Vždy se zjevil lidem v jelení podobě a ti ho potom začali pronásledovat ve snaze ho ulovit. Lidé totiž tenkrát měli neustále hlad. Jelen byl ale důvtipný a nic netušící lovce vždy nakonec dovedl až do pouště – do posvátné modré země Humun Kulluaby. Právě v této posvátné modré zemi se začaly dít neobyčejné věci. Kamkoli jelen došlápl, tam začaly růst kaktusy peyote, a vzhledem k tomu, že lidé byli velmi vyhladovělí, tak je s dychtivostí začali pojídat. Peyote je velmi silná duchovní rostlina a všichni ti, kteří ji požili, byli velmi rychle obdarování silnými vizemi a sny o Velkém Duchu. Victor Sanchez dodává: „A tak si poprvé uvědomili, že modrý jelen je učitel a ne potrava. Objevili posvátnou knihu a začali ji číst. V knize se dočetli, jak mají žít, a dověděli se, jaký má člověk v životě úkol. A tak vznikla tradice putování – v modré zemi, kterou někdy nazýváme Rájem. Proto naši pouť nazýváme Cestou Kahullumary. Dodnes modrého jelena hledáme, abychom si mohli přečíst své vlastní stránky v jeho posvátné knize – to je cílem našich poutí.“

Archetyp jelena v mayské tradici

Také v pozdější mayské tradici je jelen symbolem velkého léčitele, který je zároveň věrným a láskyplným průvodcem na cestě do vlastního nitra. Je spojován se čtyřmi posvátnými směry, protože také on má čtyři nohy a tímto aspektem je pevně ukotven ve všech světech. Jeho symbolika nám v tomto kontextu dodává sílu pokračovat v naší životní cestě. Jelen je spojován se zrozením nového dne, silou nových počátků a vede své svěřence k přirozené rovnováze. Jelen je láskyplným ochráncem, a proto je důležité si rozpomínat na jeho léčivou obnovující sílu a požádat o jeho vedení vždy, když ho budeme potřebovat. Jelení energie je jako otevřená náruč předků, pevně nás obejme kdykoli si o ní požádáme.

 

  • autor: Tereza Ghose
  • www.taite.cz
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket