Mantry

29. 06. 2017


Mantry jsou slabiky, slova nebo fráze ze sanskrtu. Meditující se jejich opakováním dostává do stavu vyššího vědomí...

Zvuk je mechanické vlnění, některé vlnové délky mají uzdravující sílu. Každá pravá mantra má šest vlastností: Objevil ji a uchoval mudrc, který díky ní dospěl k seberealizaci. Má svoji spolehlivou míru a je nositelem božství. Má ve své podstatě bídža neboli semeno, které jí dodává specifickou sílu. Nese kosmickou duchovní energii neboli šakti. Má klíč k čistému uvědomění, ke kterému se člověk dostane jejím stálým opakováním.

Opakování mantry – džapa, je hmotný bod, na který můžete zaměřit svoji mysl, přitom se z něj uvolňuje energie, která je ve zvuku obsažena. Energie vytváří v mysli specifický myšlenkový vzorec. Budete-li mantru odříkávat opravdově, přivede vás na čisté myšlenky. S pomocí manter se dostanete do pravého stavu meditace, stavu jednoty. Mantry se opakují nahlas, šeptem nebo v duchu. Nejúčinnější jsou mantry opakované v duchu, protože překračují spektrum vlnové délky mluvené řeči. V začátcích je problematické udržet pozornost, můžete mantry vyslovovat nahlas a pak přes šepot přejít k jejich opakování v duchu. Je vhodné mít zkoordinovaný dech s rytmem mantry. Při soustředění se na opakování manter můžete použít růženec a odříkávat mantru po korálcích nebo si ukazovat palcem na články prstů, co článek to mantra. Růženec má 108 korálků a jeden korálek větší tzv. meru. Růženec si vezměte do pravé ruky, začněte na meru a palcem a prostředníkem postupujte korálek po korálku. Když dojdete zpět k meru, nepřekračujte ho a začněte znovu v protisměru.

Rozeznáváme tři typy manter:

Mantry saguna – evokují specifická božstva nebo symboly absolutna.

Mantry nirguna – jsou abstraktní, vyhlašují splynutí meditujícího s absolutnem.

Mantry bídža – jsou výrazy ÓM, které jsou odvozeny z padesáti primárních zvuků.

V Tibetu a Indii se mantry dodnes používají k rozdílným účelům. Slouží jako bhaktické modlitby k uctívání a odevzdání se bohu, jako ochranné štíty proti zlým vlivům a nemocem, léčí, očišťují a nabíjejí nemocná místa. Pomáhají dospět konkrétních cílů nesobeckým způsobem, ztišují mysl, uklidňují emoce, dávají živelnost tělu, přinášejí klid a mír a radost do našeho srdce. Proto se nyní stávají živým mostem mezi východem a západem a přinášejí západnímu člověku pomoc k soustředění mysli, uvolnění, tanci, jako možnosti nalézt sebe sama. Mantry nás ovlivňují zevnitř i zvenčí. Můžeme jimi cíleně masírovat vnitřní orgány, zvenku léčit přikládáním dlaní na tělo a vibracemi zpěvu do těchto míst působit. Jsou nástrojem vnitřní přeměny. Odstraňují náchylnost k negativním myšlenkám a vibračním obalem chrání před negacemi.

Mantry saguna

RAM (rramm) je vzorec energie, který označuje pravdu, poctivost v jejich mužské podobě. Je tvořena třemi semennými zvuky.

SITA (sí-tá) je ženská forma Ram. Může být také odříkávána spolu s RAM jako SÍTARAM. Spojené mantry představují energii existující v ideálním manželství, splynutí.

ŠJAM (šjám) reprezentuje mužskou formu kosmické lásky a soucitu. Všechny emoce přeměňuje na nepodmíněnou lásku.

RADHA (rá-dá) je ženská forma ŠJAM, symbolizuje vesmírnou lásku božské matky.

ÓM NAMAH ŠIVAJA (Óm namá Šivajá) jedná se o očisťující energii, která ruší negativní vlastnosti. Vybírají si ji převážně asketici. Tančící bůh Šiva ztvárňuje vlastní pohyb hmoty. Když Šiva přestane tančit, rozpadne se iluze hmoty.

ÓM NAMO NARAJANAJA (Óm namó Narájánájá) jde o energii rovnováhy a harmonie, její mužská forma. Vybírají si ji lidé, když se cítí nešťastni, aby jim přinesla sílu na obnovení životního klidu.

ÓM AIM SARASWATJAI NAMAH (Óm ajm Sárásvatají námáhá) je ženskou formou kreativní energie a moudrosti, často užívána umělci.

Mantry nigura

ÓM je původní mantra, kořen všech zvuků a písmen. „Ó“ vzniká hluboko v těle, pomalu stoupá a spojuje se s „m“, které rezonuje v celé hlavě. Dvacetiminutové opakování mantry dokonale zrelaxuje každý atom vašeho těla.

SOHAM (Só-ham, Já jsem) tuto mantru nevědomky opakujeme při každém nádechu a výdechu. Já jsem mimo hranice mysli a těla, v jednotě.

 

 

Literatura: Kniha o józe – kompletní průvodce, naklad. Vašut 2002

  • autor: Eva Učňová
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket