Mantra Om Namah Shivay

12. 09. 2017


Slovo „mantra“ můžeme přeložit jako nástroj mysli, jindy jako „nástroj k ukotvení či zkáznění mysli“. V mnoha duchovních tradicích, opakování slova, zvuku nebo posvátného výrazu se používá jako kotva pozornosti. To může pomoci kultivovat hlubší, více vyrovnaný stav vědomí...

Mantra pěti slabik Om Namah Shivay [Óm Namah Šivája], tzv. pančakšara mantra – skláním se před tebou Šivo, jsem tebou. Srdci přináší mír a oddanost, pomáhá v seberealizaci a vykoupení. Pokud tuto hlubokou a silnou mantru praktikující opakuje, není třeba jiné praxe (askeze, cvičení jógy). Opakujte ji s radostí a úctou a nechte ji proniknout do srdce a mysli. Šiva symbolizuje nekonečno a je vyjádřením vnitřního já, nekončící nejvyšší reality, která přebývá ve všem. Vnitřní já přetrvává stále, i když všechno zaniká. Ničení je aspektem boha Šivy a tak touto mantrou dochází k hluboké adoraci a oslavě nekonečné božské lásky. Slabiky Na, Ma, Ši, Va, Ja harmonizují základní elementy: Země, Voda, Oheň, Vzduch a Éter (první slabika ÓM se nepočítá). Touto mantrou dochází k pročišťování mužského aspektu a rušení negativních, omezujících myšlenek.

Shivaya / Shiva: To je absolutní skutečnost, cesta poznání. Není možné oddělit rybu od vody. Je mnoho podob ryb, jsou však všechny stejné. On nebo ona je jedno, ta samá absolutní skutečnost.

 

  • -jd-
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket