BLESKOVĚ
Symboly a rituály 10. 02. 2022 PDF Tisk

Mandaly

Co vlastně mandaly znamenají a mají vůbec nějaký význam, nebo jde jen o krásné, rozkvetlé a barevné vzorce, které se dostaly do módy? Mandaly vidíme v posledních letech všude možně. Od oblečení přes šperky až po bytové dekorace. Pojďme si tedy říci, kde mají svůj původ a co znamenají.

Mandaly

Co je mandala?
Mandala znamená v sanskrtu kruh, který symbolizuje vesmír. Používá se při různých rituálech a meditacích a právě skrze meditace proniká člověk do její hloubky a tímto ponořením se může nahlédnout do vesmíru, spatřit vyšší já, božstvo, zkrátka to, co ho převyšuje, a díky tomuto vhledu se stává součástí jednoty.

Nám nejznámější a nejbližší budou nejspíše antistresové mandalové omalovánky, které mnohé z nás (jak jsem si již několikrát vyslechla) dovedou více rozhodit než uklidnit. Mandala je trend, je to něco moderního, co malujeme na zdi místností, někdy promyšleně v řádu posvátné geometrie a jindy intuitivně a svobodně. 

Povědomí o mandalách se na západ dostalo díky švýcarskému psychiatrovi Carlu Gustavu Jungovi. Ten jimi propojil východní filozofii a západní psychologii a využíval je jako pomůcky ke zkoumání sebe sama, jako kruhové kresby symbolizující naši duši.

Z čeho mohou být mandaly tvořeny
Nenechme své představy o mandalách skončit pouze na papíře. Mandaly mohou být tvořené z písku, kamenů, minerálů, posvátných předmětů, plodů ovoce, listí a jiných darů přírody.

Stejně tak bychom mandalu neměli vnímat jen jako kruh. Ač je kruhové vyobrazení mandal nejznámější, tak se může lehce stát, že narazíme i na mandaly čtvercové, polokruhové, trojúhelníkové či kosočtvercové.

Jantry – grafické znázornění božstev
Jantra se doslova překládá jako „pomůcka“ nebo „podpora“. Jantra pochází z hinduismu a je to zvláštní tvar mandaly, ve kterém se střetávají kruh (to, co nás převyšuje, nekonečno, nebe, ženská energie) se čtvercem (vše pozemské, materiální, znázorňující vnitřní sílu, lidskost, zemi, mužskou energii). Ovšem není tak jednoduché ji nakreslit, neboť každý tah i směr má svůj vlastní význam, vibraci a je předem dán.

A jaký je tedy hlavní rozdíl mezi jantrou a mandalou? Jantra je dokonalá, nemění se a její výroba má jasná pravidla. Oproti ní mandala je určená pro momentální poznání se v tomto okamžiku, a je tedy proměnlivá v čase. Slouží nám na krátkou dobu, a právě proto by se měla po vytvoření zničit. Hotové jantry se často potírají vzácnými vonnými oleji a jsou nad nimi recitovány mantry. V Indii je nejuctívanější jantrou Sri jantra, která představuje symbol celého kosmu.

Zvláštnost jantry
Zvláštností jantry je, že ji nelze vymyslet a měnit. Ty jantry, které dnes existují, se zjevily tantrickým guruům díky jejich jasnozřivosti. 

Tibetští mniši své mandaly ničí
Fascinující je rituál tibetských mnichů, kteří tvoří mandalu z barevných zrnek písku či rýžové mouky i několik dní. Miliony zrnek písku rozmístí na své místo, celé hodiny se nad ní mniši sklánějí, dají do ní energii, talent, kreativitu a svou plnou pozornost a následně svůj výtvor zničí. Proč? Celý proces tvorby mandaly považují za druh meditace a přijetí změny a proměnlivosti života. Ve chvíli, kdy do mandaly dosedne poslední zrníčko písku, se mniši pomodlí a celý obdivuhodný výtvor zničí. Cíl je jasný, nelpět na tom, co bylo, vše je pomíjivé. Většinou je tato mandala tvořena k příležitosti obřadu či slavnosti a po jejich ukončení je zničená a písek je rozprášen do větru nebo vhozen do řeky.

Tibetská mandala
Jedná se o pískové mandaly, které se hojně vytváří a používají v Indii, Nepálu a Tibetu pro náboženské rituály. Pravidla pro vytvoření této mandaly jsou přesně daná a zahrnují v sobě různé symboly. Tibetské mandaly jsou většinou čtvercové obrazce obsahující kruh a můžeme zde najít podobu z předchozích řádků. Ano, bystří vědí, říká se jim jantry. Tvorba těchto mandal se používá jako nástroj vizuální meditace a cílem je dosáhnout osvícení. Tibetské mandaly nalezneme jak na různých meditačních pomůckách, tak je můžeme spatřit v půdorysech chrámů.

V arteterapii se mandala využívá pro sebevyjádření a následné zpracování svých pocitů.

Při tvoření, ale i pouhým pozorováním mandaly se naše nitro uklidňuje a mysl relaxuje. Mění chaos v harmonii.

Jak můžeme s mandalami pracovat my?
Práce s mandalou nám přináší uklidnění, soustředění, kreativitu a také s ní lze zpracovávat své emoce. Před samotnou kresbou si uvědomíme, jak nám je a s jakými pocity či myšlenkami vstupujeme do procesu tvorby mandaly. Následně se necháme vést a nad samotnou strukturou či barevností mantry moc nepřemýšlíme. Soustředíme se naplno na proces tvoření, neřešíme a neplánujeme, co z něho vznikne, jen tvoříme. Cesta je zde cílem.

Mandaly a barvy
Když budeme hledat na internetu nebo v knihách významy barev, tak se můžeme dočíst, že tahle barva na nás působí takhle a tamta jinak. Proč ne, pokud se ve výkladu cítíte dobře, tak je to v pořádku. Pozor si ale dáváme na to, abychom se s výkladem příliš neztotožňovali ve své mysli. Když budeme vědět, že oranžová je uklidňují, ale nás přitom rozčiluje, tak nebude úplně dobré si s ní vymalovat byt. Přistupujte k barvám intuitivně a sami si sepište, jak na vás konkrétní barva působí, jaké z ní máte pocity. A i s tímto poznáním pracujte. Opět připomínám, každý jsme originál.

Mandaly a tvary
Pokud začneme kreslit mandaly, jistě si brzy všimneme, že se opakuje pár nečastějších tvarů:

  • Kruh – nekonečno, věčnost, celistvost, dokonalost, pocit bezpečí a ochrany, ženská energie
  • Květy, okvětní lístky – nekončící obnova
  • Čtverec, hrany – stabilita, spravedlnost, jasné hranice, mužská energie, rozum, země

Pár slov závěrem
Tvorba mandaly může být pro nás skvělou pomůckou pro úplné „vypnutí“ a naladění se na přítomný okamžik. Je symbolem toho, že vše je pomíjivé, že čas utíká a tak, jak se cítíme dnes při tvorbě mandaly, se za týden už cítit nebudeme. A i proto by mandaly měly být vždy zničeny, ponechány v čase, kdy jsme je vytvořili. Přeji vám do nového roku mnoho zrnek trpělivosti, hodně času stráveného v plné přítomnosti a objevení či znovunalezení schopnosti od-pouštět a přijímat změny.

S přáním těch nejhezčích dní

  • autor: Lenka Eliška Petrikovičová
  • @lp_angel_soul
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné