Teacher toolbox blog 30. 07. 2021 PDF Tisk

Klid, nirodha, nedílná součást jógové praxe i našich životů

Mnoho lidí, zejména těch, co s jógou začínají, mají potřebu si stanovit cíl a hodnotit jeho dosažení. Co je tím myšleno? Například, chci umět stoj na rukou, chci v něm vydržet minutu nebo dvě, chci zvládnout všechny varianty záklonů… Je vám to povědomé?

Klid, nirodha, nedílná součást jógové praxe i našich životů

Ano, to je to, k čemu nás nutí naše ego. Mentální já, ale také ohnivá dóša pitta, která je perfekcionalista. Bohužel ego je to, co nás svádí na špatnou cestu. Proč špatná cesta? Protože nebudeme lepšími lidmi, pokud zvládneme těžké pozice. Ale právě ego nám může chybně podsouvat tento mylný pocit. Často se pak řídíme touto myšlenkou:

„Pokud při své denní praxi zvládnu vydržet ve stoji na rukou po dobu jedné minuty, můj den i nálada budou skvělé. Pokud úkol nezvládnu, vše je naopak. Můj den nepřinese nic dobrého.“

Tento model však nefunguje. To není jóga.

Zvládnutí pokročilých pozic nám nepřinese duchovní růst, ale skrze jejich praktikování se dozvíme více sami o sobě, naučíme se naslouchání intuici a budeme se posouvat v procesu vnitřní transformace skrze proces nazývaný jóga.

Cesta, na kterou nás svádí ego a mentální já, je falešná, vyvolává úzkost a beznaděj. 

Jak se zbavit tohoto přístupu a pohledu?
Právě tím, že během praxe pozic objevíme pocit vnitřního klidu a díky němu pak nalezneme opravdové já, nejhlubší vrstvu našeho těla, ánandamaja kóšu.

Ano, je to velmi těžký úkol, který nás provází na podložce i mimo ni každý den. Jde o boj mezi materiálním a spirituálním. Klid, zklidnění toku myšlenek… pozor, ne zastavení, ale naslouchání vnitřnímu hlasu, naší intuici.

Ať už v pozicích nebo v běžném životě, když přijde těžký moment, je třeba se zastavit. Vytvořit pauzu, prostor, kdy se můžeme nadechnout a naslouchat sami sobě. Objevit pocit vnitřního klidu. Z tohoto místa lze pak dělat rozhodnutí, protože naše mysl je klidná a jsme objektivní. Vše vidíme jasněji.

A jak tedy toto vše zařadit do praxe?
Skrze naše smysly a jejich otáčení dovnitř. Představte si mysl jako oceán… vidíme pouze hladinu. Pokud se však ponoříme hlouběji, pak odhalíme krásy a tajemství světa pod vodou.

Běžný život mimo podložku nás přirozeně otáčí směrem ven, praxe na podložce naopak. Definice jógy v Pataňdžaliho Jógasútrách praví: „Yoga chitta vritti nirodha.“ Jóga zklidňuje těkavou mysl. Vritti je těkavá mysl, narušení klidu, interakce se světem okolo nás. Čím více je vritti, tím více je myšlenek, emocí, pochybností… bouří v pomyslném oceánu.

Nirodha je opak, zklidnění, klid.

V jakých pozicích lze poprvé nalézt pocit klidu?
Například v hlubokém předklonu, uttanásaně. Zkuste, až budete příště v této pozici, zapomenout, že vás táhne zadní strana stehen, že jste zapomněli jít na pedikúru nebo si oholit nohy. Zkuste jen vnímat tok dechu. Následujte nádech, přirozenou chuť si podržet nádech, výdech a přirozenou chuť si chvilku podržet výdech. Právě dech je náš vnitřní guru, který nás učí vnímat pocity v přítomném okamžiku. Nelze se nadechnout v minulosti, nelze se nadechnout v budoucnosti, je jen síla přítomnosti. Najednou přijde naplnění pocitem, že se zastavil čas a vnímáme vše a nic. Jen pocit vnitřního klidu. Pocit, že vše je a bude fajn.

Když se toto během vaší praxe stane, poznáte to. Najednou vás prostoupí pocit, že se váš život mění. Necítíte obavy, ale pocit, že to právě takto má být, že vše je správné.

Zkuste do vaší praxe zařadit i další pozice, kde se jednoduše dá vnímat pocit vnitřního klidu. Pozici hory – tadásanu, pozici kleští – páščimottanásanu, pozici vrány – bakásanu, pozici volavky – krounčásanu.

Zkuste během vaší příští praxe i mimo podložku vyzkoušet následující tipy
Až v pozicích ucítíte potřebu se podrbat, pohnout jinam, než je třeba, zkuste to ignorovat. Na pár vteřin zavřete oči, nadechněte se bez jakéhokoliv pohybu, beze změny.

A mimo podložku? V okamžiku, kdy budete mít pocit, že je váš život příliš rychlý, plný úkolů a vy máte obrovskou touhu z tohoto shonu vystoupit, vše zastavit, zkuste následující cvičení. 

Ať jste venku, stojíte v dlouhé frontě nebo sedíte v autě v zácpě, vypněte hudbu, vyndejte si sluchátka z uší. Dejte si letecký mód na svém telefonu. Vnímejte nádech a výdech. Praktikujte po dobu pěti minut.

Já si často pokládám dlaně na uši, pomáhám si udělat větší krok směrem k otáčení smyslů dovnitř. Krok k pratjaháře, která je pátým stupněm v Pataňdžaliho Jógasútrách.

Jen naslouchejte. Objevujte pocit vnitřního klidu. V tomto stavu se zklidňuje mysl. Pokud je klidná, pak můžeme projít hlouběji a objevovat skrytá tajemství. Objevovat, co je hluboko uloženo v našem podvědomí. Nalézat cestu ke čtvrté vrstvě našeho těla, vidžňánamaja kóše, intuitivnímu já.

Namasté

Objednat předplatné