Filosofie jógy 25. 12. 2018 PDF Tisk

Kléše 2 (rága – pokušení, závislost)

Obnáší všechny naše závislosti, vystavuje nás neustálému pokušení. Každé takové pokušení je neodolatelné, můžeme mít dokonce dojem, že náš život je o cosi ochuzen, nedostává-li se nám žádaných podnětů, vztahů nebo věcí.

Kléše 2 (rága – pokušení, závislost)

Tzv. jógovému desateru (jama a nijama) předchází poznání zdrojů útrap, tedy příčin a podhoubí lidského utrpení, tzv. kléší.

Rága nás láká, vábí a svádí. Obnáší všechny naše závislosti, vystavuje nás neustálému pokušení. Každé takové pokušení je neodolatelné, můžeme mít dokonce dojem, že náš život je o cosi ochuzen, nedostává-li ne nám žádaných podnětů, vztahů nebo věcí. Přitom závislost na věcech je dokonce záludnější, protože nás může vést k tomu, že věci budeme považovat za důležitější než lidské bytosti. Zatímco vztahy s lidmi jsou dynamické a proměňují se také s proměnami druhého, věci jsou statické a projektujeme se do nich naplno.

Tato kléše zároveň vzbuzuje neúměrná očekávání. Ať už se vztahují k našemu okolí nebo k nám samým. Zdá se, jako zdrojem spokojenosti mělo být právě naplnění nějaké tužby (nebo třeba nedosažitelné lásky). Spokojenost ale ve vnějším světě nespočívá. Někde v sobě přece jen víme, že hledání štěstí vně není to pravé ořechové, ale přesto se tak stále chováme. Což nevyhnutelně vede k pocitu strádání a utrpení. Vazby na vnější svět netrvají věčně a také jsou tím prvním, co při potížích mizí. Skutečná síla člověka pramení z jeho srdce.

Jazykem jógové lekce se rága může projevit jako nesmyslné očekávání. Lekce jakoby měla řešit a vyřešit nějaký problém v životě. Očekáváme (a nejlépe okamžitě) skvělé tělo, popřípadě si z jógy vytváříme dokonce fetiš, který nás má odlišovat od těch, kteří si zvolili jinou cestu. Závislost se může projevit až v odsuzování těch, kteří neholdují témuž.

Tato kléše je náročná, protože nám obluzuje libými pocity. Je naším úkolem prohlédnout a rozpoznat, ve kterém vztahu jsme svobodní a také svobodu dokážeme dát. Pak nám rága ukáže cestu k toleranci a nezávislosti. Její přijetí ale současně učí, že částečné vzdání se nezávislosti, pokud jej dokážeme reflektovat a činit svobodně, je také součástí života jako takového.

 

  • autor: Micheala Dombrovská
  • www.protoze.cz
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Objednat předplatné