BLESKOVĚ
Filosofie jógy 03. 07. 2024 PDF Tisk

Jogínská filosofie je víc než jóga!

Jóga se tak rozšířila po celém světě tím, že předložila osvěžující a osvobozující pojetí, že každý z nás musí převzít odpovědnost za samotné vědomí toho, co předkládáme.

Jogínská filosofie je víc než jóga!

Jóga vstoupila na americkou scénu koncem 60. a počátkem 70. let a byla to revoluce hippie, která otevřela cestu pro indické guru jógy, aby měli publikum ve Spojených státech. Byli to hippies, kteří se radikálně postavili proti materialistickým způsobům myšlení, a byli to hippies, kteří hledali nový způsob života, který by zahrnoval lepší životní filosofii než to, co vyznávali jejich rodiče, prarodiče a celá společnost.

Hippies 
Určitě to nebyla třída lidí definovaná jako usedlíci, která by byla okouzlena jogíny, kteří přišli do USA, ale spíše to byl malý počet intelektuálů a pozoruhodně vysoký počet hippies, kteří přijali jógu ve svém počátečním vývoji jako cestu posunout se mentálně na vyšší level. Bylo to tedy jakési „manželství“, které se vyvinulo mezi cestujícími indickými guru a rozčarovanou mládeží Ameriky.

Jóga stojí na principu, že nejvnitřnější pohon v každé osobě pochází ze stejného zdroje. Cílem duše v každém z nás je najít cestu zpět do svého nitra a obohatit ho tím, že mu poskytne nesčetné zkušenosti života. V jógovém pojetí je to spojení atman (duše) v naší nejvnitřnější bytosti, které se snaží najít, poznat, milovat a spojit se s Bohem (brahmanem), od kterého duše přišla. Cílem je pak pochopit cestu inkarnací, tj. mnoha životů duše, která jde skrze zkoušky a soužení každého života, každé smrti a každého posmrtného života kupředu k naprostému osvícení sebe sama.  

Jóga jako cesta duše
Pataňdžaliho jógové sutry začínají aforismem, že oscilace a rušení mysli musí být utišeny, aby bylo možné získat vyšší vědomí. Duševní disciplína uklidnění nižších stupňů mysli a osobnosti začíná právě na cestě jógou. Vyvíjí se přeorientování mysli, emocí a smyslů na vyšší vědomí. Člověk se stává otevřenějším v duchovním světě. Jak postupujeme, duchovní světlo vyššího uvědomění se nachází ve vyšších stupních své přirozenosti, mysli a osobnosti, a dokonce organizuje nižší stupně vědomí. V konečném důsledku žijeme v uvědomění si přítomnosti jedince a přinášíme to ve všem, co děláme.

Na individuální úrovni nám velcí jogíni ukázali, že je možné žít ve stavu míru a harmonie, aniž by vnitřní nebo vnější konflikty narušily celkový klid jejich bytí; u některých bylo možné dokonce vidět schopnost zrealizovat velká díla světa.

Duše komunit
Aby se jóga dostala mezi co největší počet lidí, začali vznikat jógové komunity, které ale nebyli pouze o cvičení. Měli především pomoci v začlenění se do rychle se měnícího světa. Pokusy tvořit a organizovat mohou být základem pro nejposvátnější a centrální hodnoty jógy, které spojují členy jednotlivých komunit. Při pohledu na jednotlivce prochází jedna duše nesčetnými množstvími inkarnací, a to v projeveném světě i mimo něj, bezpočet časů, dokud se nakonec rozvinutá duše nedostane na konec své cesty. Při pohledu na skupinu nebo kolektiv je to duše skupiny, kterou je třeba zachovat, aby mohla být předána další generaci, příštímu upgradu nebo dalšímu modelu.

Jóga se rozšířila po celé Indii a dalších částech světa decentralizovaným způsobem, aniž by jedna ústřední správní rada přesně určila, jak má být vyvinuta v Indii nebo jak má být vyvíjena v jiných částech světa. Decentralizace moci umožnila józe přizpůsobit se potřebám měnících se časů. V posledních 50 letech došlo k obrovskému a rychlému rozvoji jógy v USA. V 90. letech minulého století američtí jogíni trávili roky debatami o tom, zda by neměly existovat národní standardy pro vzdělávání učitelů jógy, které by platily ve všech disciplínách jógy ve Spojených státech i zbytku světa. Bylo to v lednu roku 1999, kdy se jogíni z celé země domluvili a byla vytvořena Yoga Alliance. Tato aliance následně vyvinula pokyny pro učitele a školy napříč USA a v tomto specializovaném úkolu byla úspěšná.

Jóga se tak rozšířila po celém světě tím, že předložila osvěžující a osvobozující pojetí, že každý z nás musí převzít odpovědnost za samotné vědomí toho, co předkládáme.

Jóga je filosofie a cesta každého z nás za vyšším vědomím sebe sama.

 

  • autor: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné