O józe 12. 12. 2016 PDF Tisk

Jóga se stala součástí nehmotného kulturního dědictví UNESCO!

Jedenácté zasedání Mezivládního výboru pro ochranu kulturního a přírodního dědictví UNESCO, které se konalo ve dnech 28. listopadu až 2. prosince 2016, rozhodlo o zapsání jógy na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Jóga se stala součástí nehmotného kulturního dědictví UNESCO!

Zdůvodnění, které k tomuto rozhodnutí výbor UNESCO přiložil, mluví o józe takto: „Filosofie starověké indické jógy má velký vliv na to, jak společnost vnímá Indii a její kulturu, ať už ve vztahu ke zdravotnictví a lékařství, nebo ke vzdělání a umění. Jóga, která zastává hodnoty sjednocení těla a duše, umožňuje lepší přístup k duševní, duchovní i fyzické pohodě. Skládá se ze série pozic, meditačních technik, řízeného dýchání a dalších postupů, které mají za cíl pomoci jednotlivcům najít cestu sami k sobě, seberealizovat se, případně zmírnit jakékoliv trápení a pomoci najít cestu k osvobození. Jóga je praktikována jak mladými, tak starými, nediskriminuje pohlaví, společenské postavení ani náboženství a stává se stále populárnější v dalších částech světa. V tradičním pojetí byla jóga předávána ve vztahu guru-shishya (učitel-žák), kde v sobě učitel spojoval znalosti a dovednosti v jednom. V dnešní době mají žáci možnost učit se tento tradiční postup nejenom v různých ášramech, ale i na školách, univerzitách, v rámci komunitních center nebo na sociálních sítích. Na toto téma navíc existuje nejenom velká řada starověkých rukopisů, které jsou dodnes používány v praxi jógy, ale také široká škála moderní literatury.“

Rozhodnutí pro zapsání jógy do nehmotného kulturního dědictví UNESCO bylo navíc podpořeno faktem, že jóga je hluboce zakotvena v indické kultuře, její historii i společnosti a je považována za symbol indické kulturní identity. Jóga podporuje toleranci a vzájemný respekt lidí.

Jak výbor deklaruje, díky zapsání jógy na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO bude více pozornosti zaměřeno na systematické znalosti jógy, bude podporován dialog mezi jednotlivci, skupinami i komunitami, a to jak na místní, národní, tak mezinárodní úrovni. To vše by mělo přispět ke zvýšení povědomí o józe jako o kulturním dědictví obecně a podpořit rozmanitost a lidskou tvořivost, se kterou je jóga praktikována. Zápisem na seznam jsou zavedeny bezpečnostní opatření a postupy, mezi něž patří například výzkumná činnost nebo začlenění jógy do výuky na školách a v jiných vzdělávacích institucích, ale také dokumentace a digitalizace dokumentů a dalších materiálů.

 

  • Zpracovala: Jana Ondrejechová
  • Zdroj:www.unesco.org
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Objednat předplatné