BLESKOVĚ
Meditace 17. 03. 2022 PDF Tisk

Jóga nidra (jógový spánek)

Budete-li cvičit pravidelně jóga nidru, můžete omezit běžný spánek. Člověk se tak nestane obětí nespavosti. Naopak si budete vědomi zvýšeného stavu vědomí a získaného času, který můžete použít k introspekci, koncentraci a meditaci. Normální spánek se pro vás stane ještě účinnějším než dříve. Jak na to?

Jóga nidra (jógový spánek)

Sanskrt má mnoho slov pro spánek, nejčastěji se používají slova svapna nebo supti. Slovo nidra slouží k popsání spánkového stavu. V józe slova pro spánek vyjadřují „stav vědomí“ v době spánku, nikoliv pouhý akt spánku. Ve filosofickém a metafyzickém smyslu svapna popisuje stav spánku, v němž se objevují sny. Západní vědci by tento stav porovnávali se stavem, ve kterém se objevují rychlé pohyby očí (REM) vztahující se k snění. Věda definuje spánek jako „nevysvětlitelný“ stav ztišení, ve kterém je vědomí dočasně odloženo. Tento přirozený stav člověka je ovlivňován poruchami nervového systému i psychiky. Člověk prochází ve spánku pěti stadii.

První stadium: Při usínání se uvolňují svaly, oční víčka klesají a oči se začínají pohybovat ze strany na stranu.

Druhé stadium: Mizí pohyby očí, ale zůstává tonus svalů.

Třetí stadium: Objevují se vysokonapěťové pomalé vlny v EEG. Po 60–90 minutách se objevují rychlé pohyby očí (REM). Dochází k větším pohybům těla a přesunům do čtvrtého stadia. Někdy se však objeví opačný postup a spánek se vrátí do druhého stadia. První, druhé a třetí stadium ršijové nazývali svapna. Ve stavu REM stoupá vylučování moči, úroveň plasmy a vylučování kortikoidů. Ve stadiu susupti se dějí opačné procesy.

Čtvrté stadium: V EEG je přítomna aktivita vysokonapěťových pomalých vln bez rychlých pohybů očí (NREMS). Ršijové toto stadium nazývali susupti. Susupti je tak hluboký spánek, že sny nepronikají přes podvědomí. V tomto stavu klesá teplota těla, srdce bije pomaleji a také dýchání se zpomaluje. Potřeba kyslíku výrazně klesá.

Páté stadium: Nazývané v sanskrtu turíja, přináší návrat rychlých pohybů očí (REM) a určitého napětí svalů, zvláště v čelistech, zatímco šíje, trup, nohy a ruce zcela ochabují. Často dochází v tomto stavu k chvění, cukání a křečovitým záškubům svalů, než se dosáhne úplné relaxace.

Normální stav vědomí se v sanskrtu nazývá džagat. Čtvrtý stav definovaný jako návrat téměř k bdělosti, a jasnovidný stav vědomí (tzv. jóga nidra). Jóga nidra má dva stupně. V prvním stupni existuje vědomí výkonnosti mysli a příjemného relaxovaného stavu. Tento stupeň je nejcennější pro znovuobnovení ochablých funkcí rozrušeného nervového systému (čtvrté a páté stadium spánku). Druhý stupeň turíja se někdy označuje jako turíjátitha – rozšířený čtvrtý stav. Vědci by jej označili jako páté stadium spánku ve svých studiích o spánku. My tento stupeň jmenujeme jóga nidra. Jóga nidra neboli vědomý spánek je jógový stav hluboké relaxace, v němž se tělo celkově ztišuje a získá všechen prospěch ze spánku, ve skutečnosti se ale nachází v hluboké jógové relaxaci. Je to nejhlubší stav relaxace, kterého lze dosáhnout jógovými technikami. Mysl je bdělá, ale nevnímá okolí. Zaznamenávají se smyslové vjemy, ale eferentní motorická odezva je omezena, pokud tělu nehrozí skutečné nebezpečí.

Existují dva způsoby, kterými lze praktikovat jóga nidru. Jeden způsob se realizuje v lehu na zádech – v šavásaně, druhý ve vzpřímeném jógovém sedu – sukhaásaně. V sedu musí být páteř vzpřímená, paže a ramena uvolněná, ruce složené v klíně, dlaněmi nahoru a s pravou rukou v levé. Pránická energie vystupující z dlaní je v této poloze zachycována zpět druhou nebo třetí čakrou. Seďte vždy tváří k severu. V lehu hlava směřuje k severu a nohy k jihu. Nejste-li si jisti směrem, použijte kompas. Tato poloha je velmi důležitá, aby se mohlo využít přírodního magnetického pole Země. Zvolte si suché místo, bez větru a průvanu. Rozložte si podložku. Hrozí-li, že by vás mohl rušit např. hmyz, přikryjte si celé tělo látkou. Je třeba se dobře připravit na jógový psychický spánek a pokusit se vyloučit předem všechny případné způsoby narušení (zvonění telefonu, dveřního zvonku, hlasité zvuky atd.). Vyrušení z tohoto stavu může být psychicky nebezpečné. Všechny jógové praktiky jsou dehypnotické. Dvacet nebo třicet minut, což trvá obvykle jóga nidra, se vyrovná osmihodinovému spánku. Spánek představuje přirozený způsob obnovy sil těla. Během spánku jsou katabolické, destruktivní buněčné procesy na své nejnižší úrovni, zatímco anabolické, regenerační procesy buněk na úrovni nejvyšší. Jóga nidra vede k obrovské buněčné reparaci anabolické povahy a obnovení správné funkce nervového systému. Naše normální tenze v bdělém stavu činí asi 70 %, ve spánku může však tato hodnota klesnout až na 38 %. Zde začíná hluboká relaxace a anabolické regenerační procesy. Mnoho lidí spí a jejich tělo zůstává ve stavu 60 % tělesného tonu. Výsledkem je, že jsou po probuzení ještě unavenější než večer před ulehnutím.

Budete-li cvičit pravidelně jóga nidru, můžete omezit běžný spánek. Člověk se tak nestane obětí nespavosti. Naopak si budete vědomi zvýšeného stavu vědomí a získaného času, který můžete použít k introspekci, koncentraci a meditaci. Normální spánek se pro vás stane ještě účinnějším než dříve.

Jóga nidra v lehu na zádech
Položte se na podložku na záda jako v šavásaně. Hlavu mějte k severu, nohy k jihu. Začněte dýchat volně polativním dechem v rytmu savitrí pránájámy. Zvolte si rytmus 8 : 4 : 8 : 4. Nadechujte a vydechujte na osm dob, zastavení po nádechu a zastavení po výdechu trvají čtyři doby. Praktikujte tento dech až do uvolnění, pak se soustřeďte do manipúra čakry, solárního plexu. Nechte dech plynout jeho vlastním rytmem a soustřeďte se pouze na řízení energetického toku. Představte si, že z manipúra čakry vychází energetický proud a rotuje v malých kroužcích v této oblasti ve směru hodinových ručiček. Po několikaminutovém soustředění si představte, že energetický tok proudí ve stále větších a větších kruzích kolem této oblasti, až tyto kruhy zahrnou celé vaše tělo a minou je nahoře nad hlavou a dole pod chodidly. Snažte se být velmi přesní a nepospíchejte s tímto spirálovitým pohybem energie a manipúra čakry. Procházejte cvičením krok za krokem. Nejprve proveďte kruhový pohyb energie v manipúra čakře a pak spirálovitý pohyb ven z těla (ve směru hodinových ručiček).

Postup je následující:

 1. Představte si kruh, který není větší než náprstek.
 2. Zvětšete spirálu až na velikost okraje čajového šálku.
 3. Rozšiřte spirálu ještě víc až do velikosti okraje talíře.
 4. Zvětšujte spirálu na okraj žeber nahoře a pánevní kosti dole.
 5. Pomalu zvětšujte spirálu tak, aby její horní okraj procházel středem hrudníku a dolní okraj stydkou kostí.
 6. Rozšiřte pohyb až do mezí šíje – střed stehen.
 7. Pokračujte ve spirálovém pohybu až do oblasti brady a holení.
 8. Rozšiřte kruh tak, aby nahoře procházel obočím a dole kolem kotníků.
 9. Rozšiřte kruh až po vrchol hlavy i chodidla.
 10. Pokračujte ve spirálovém pohybu až patnáct centimetrů nad temenem hlavy a patnáct centimetrů pod chodidly.
 11. Zastavte se v bodě patnáct centimetrů nad temenem hlavy a udržujte tento bod ve vědomé relaxaci půl až tři minuty. Proveďte si sankalpu – svůj záměr, při níž zůstanete bdělí a vědomí, a přitom budete vnímat jemný pocit hlubokého uvolnění.
 12. Otočte spirálu a ve směru proti hodinovým ručičkám ji znovu stahujte dovnitř. Budete tak procházet opět body 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 až k výchozímu bodu, manipúra čakře.
 13. Při vstupu do solárního plexu si představte spirálu ve směru proti hodinovým ručičkám: stahuje se dolů a dovnitř, jako když se dřevěný šroub zašroubovává šroubovákem do měkkého dřeva.

V tomto okamžiku začíná nejhlubší stadium jóga nidra. Vnímání těla se vrátí asi po dvaceti minutách. Vnímejte tento kosmický stav uvolnění. Začněte se pomalu pohybovat a napínat končetiny, hlavu a šíji a naposledy trup. Chcete-li vstát nebo se posadit, nejprve se přes levý bok přetočte na břicho a pak vstaňte na všechny čtyři. Je dobré tak chvilku setrvat, než vstanete, vyhnete se tím závrati.

Jóga nidra ve vzpřímeném jógovém sedu
Připravte se do sedu s tváří obrácenou k severu.

 1. Začněte dýchat hlubokým rytmickým dechem v rytmu savitrí pránájámy v poměru 8 : 4 : 8 : 4.
 2. Po zahájení rytmického dechu si představte, jak pránický tok začíná nad temenem hlavy a s nádechem pak prochází celým tělem až do země. S výdechem si představte apátický tok magnetické energie proudící ze země skrz celé tělo až do bodu nad temenem hlavy.
 3. Pokračujte v popsaném polaritním dechu tak dlouho, až pocítíte známky uvolnění.
 4. Uvolněte vědomí od praktikování pránájámy a soustřeďte se na solární plexus. Začněte se spirálovitým pohybem v tomto bodu. Tento bod je velký jako hlavička špendlíku.
 5. Měli byste cítit, jak se energie pohybuje ve směru hodinových ručiček v solárním plexu a jak z něho posléze vychází.
 6. Nechte tok energie vycházet z tohoto bodu spirálovitým pohybem ve směru hodinových ručiček dolů, až zahrne celou oblast zkřížených nohou.
 7. Pokračujte ve spirále ve směru hodinových ručiček a pomalu rozšiřujte tento spirálovitý kužel, až bude tak velký, že vám zahrne celé tělo. Jestliže vytvoření malé spirály od solárního plexu dolů kolem nohou trvalo pět minut, pak vytvoření velké spirály kolem celého těla by mělo trvat nejméně deset až patnáct minut.
 8. Pokračujte ve zvětšování tohoto kuželu, až má tvar veliké pyramidy s vrcholem nejméně patnáct centimetrů nad temenem vaší hlavy. Vrchol energetického píku se pak spojuje s čatusnádí, nádí, které vychází z těla a navazuje na sušumná nádí, dutý páteřní sloupec, jenž spojuje páteřní čakry s mozkem. Tento způsob tradiční jóga nidry končí vědomím v hluboce relaxovaném bodě v trikuti čakře nad vrcholem hlavy. Tento bod udržujeme v pozornosti po celou dobu prožitku jóga nidry, trvá to asi dvanáct minut.

TIP
Zveme vás na seminář JÓGA NIDRA –⁠ didaktika a psychologie. Na výběr je offline i online varianta semináře o jógovém spánku: 

 • 22. 4. 2022 prezenčně v Praze, Energy Studio
 • 19. 6. 2022 online lekce LIVE  

Podrobnosti o náplni workshopu a přihlášení naleznete ZDE.

Literatura:
Jóga – krok za krokem, 1999

 

 • autor: Eva Učňová
 • zdroj fotky: Shutterstock.com

Objednat předplatné