O józe 18. 01. 2018 PDF Tisk

Jóga není jen štíhlost. Jde o mnohem víc!

Pokud se zkušeného jogína zeptáme na otázku, co je jóga, pravděpodobně nedostaneme jednu ucelenou odpověď. Protože jóga je celek. Je to osvícení, samadhi, mír, ásany, klid, vyšší sféra vědomí. To všechno jsou mince spirituality, které jóga, kromě fyzického cvičení, může přinést a kterých můžeme díky pravidelné praxi dosáhnout.

Jóga není jen štíhlost. Jde o mnohem víc!

Jistě, dost z nás začíná jógu cvičit proto, abychom byli fit, ve skvělé formě, štíhlí a celkově měli pocit, že pro své tělo děláme dostatek. Ale! Jóga opravdu není jen o cvičení.

Dokonalost? Ale kdeže!

Na jedné straně se není čemu divit, když cvičíme, chceme dosáhnout jisté dokonalosti prováděných ásan, chceme být lepší než včera, na druhou stranu však příliš velké zaujetí fyzickým tělem jednoznačně brání v duchovním rozvoji, který jóga přináší. Důležitý je také učitel, který nás na naší cestě světem jógy bude provázet. Zkušenost druhého je totiž tím, co nás inspiruje, učí, motivuje a z čeho utváříme vlastní zkušenost, ze které pak vzniká náš pohled na jógu jako takovou.

Pryč s bloky

Samotná jóga je pak živoucí proces. Srdce jógy není v tom, co naše oči mohou vidět, co je na první pohled hmatatelné. Tj. ásany. Jóga naopak vězí v objevování a učení se. Učení je proces, pohyb, zatímco to, co je očím dosažitelné, je statické. To obojí dohromady tvoří celek, kterému se říká jóga. Spojení mysli s fyzickým tělem vytváří vzorce, díky kterým lze univerzální sféru vyjádřit pomocí individuality každého jedince. To znamená, že každý cvičí tu samou jógu, ale na každém je, jak ji pojme, vstřebá, popřípadě předá dál a co si z ní sám odnese. Jóga jde ale dál. Tím, že se díky ní správně naučíme pracovat s energií, naučíme se také rozpustit bloky a vazby, které nás omezují na fyzické i mentální rovině.

Toto uvolnění se týká hlavně odstranění bolesti, strachu, strachu ze smrti, stárnutí či nemoci, ale také se díky němu učíme osvobodit od ega, které je často příčinou mnoha našich problémů. Tím, že v sobě tyto bloky máme, a tím, že nám naše ego nedovolí je jen tak odstranit, dochází ke svázanosti našeho těla i mysli, a naše touhy po materiálních statcích narůstají. V této touze pak samozřejmě musíme pracovat sami se sebou, musíme zapojit disciplínu, abychom tyto bloky odstranili. Přesto každý, kdo se o to chce pokusit, musí čelit základnímu paradoxu, který je součástí duchovního hledání: jakákoliv touha netoužit po něčem je totiž další touha.

Cílem je uvolnit fyzické i mentální tělo. V hathajóze to například znamená nebýt soustředěný pouze na finální stav ásany, ale spíše zaměření se na proces dostávání se do pozice samotné. Protože právě tím procesem objevujeme sami sebe, své limity.

Mimo komfortní zónu

Jóga je proces otevírání se a hledání komfortu mimo naši komfortní zónu. Jógu nelze ovládnout, a proto to, kde jsme tady a teď, je to nejvíc, čeho momentálně můžeme dosáhnout. Cílem je nechtít víc, než právě teď máme, což je hlavní myšlenka jnána jógy. Jógy pochopení k sobě samému.

Jde tedy o to dostat se na jakousi hranu, kdy je bolest těsně před námi, protože pokud by už bolest byla přítomna, neměla by naše jóga smysl. A právě proto, abychom se bolesti vyhnuli, musíme být velice bdělí ke svému tělu. A to je pravá podstata jógy. Vystoupit ze své komfortní zóny, opustit komfortní zónu a zakusit stav svého těla těsně před bolestí.

Síla mysli

Naše mysl je v józe omezena také tím, jaké zvyky máme. Protože návyk, jakožto opakující se způsob myšlení a nahlížení na věci, vytváří náš pohled na danou věc, naše hodnoty, strachy, naděje, ambice, a pokud si začneme myslet, že zkrátka něco nedokážeme, a tuto myšlenku budeme vydatně posilovat, naše tělo na to bude reagovat tak, že nám to skutečně nepůjde. Avšak zcela stejně to působí i naopak. Pokud přenastavíme vzorce svého myšlení a začneme skutečně věřit tomu, že dosáhneme všeho, po čem toužíme, také toho dosáhneme.

Jóga je v tomto ohledu velice mocná a díky posilující se vizualizaci jdeme hlouběji do nitra své mysli a fyzické cvičení se stává jen okrajovou částí tohoto celku. A čím více známe svou mysl a víme, jak na ni, tím více si rozumíme i se svým tělem. A tak je dobré si uvědomit, že jóga není jen o tom být štíhlí, jóga je totiž mnohem víc!

 

  • autor: Valentina Lebová
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Objednat předplatné