O józe 24. 09. 2020 PDF Tisk

Jóga jako terapie smutku

„Zdrojem veškerého humoru není smích, ale smutek.“ Mark Twain

Jóga jako terapie smutku

Slzy jako lék, uvolnění starých a zatuhlých energií, pláč, který léčí a dovoluje spláchnout nečistoty. Pláč očišťuje duši. Smutek přichází před očistou, před uvolněním katarzí či extází léčivého pláče.

Co smutek vyvolává? Duše má tendenci ke smutku a je to její přirozenost. Říká se, že čím je duše starší, tím je smutnější. Staré duši může nějakou dobu trvat, než se v sobě vyzná, a tedy rozpozná, odkud smutek pochází. Duše si pamatuje události z minulých inkarnací, nese s sebou různá traumata, a proto je její smutek přirozený.

Pokud smutek ovládne každodenní život a duše si s ním neví rady, nastává čas pro terapii. Takovou terapií může být jóga. Léčí veškeré neduhy – fyzické, psychické, mentální bloky a jiné. Pokud chceme využít jógy jako terapie, potřebujeme k ní také tak přistupovat. V tomto případě vynecháme veškeré instantní typy jógy a zaměříme se na podstatu. Fyzická praxe nám pomáhá rozpohybovat tělo, uvolnit zatuhlost a letargii. Pokud hledáme odpověď na otázky týkající se skrytých traumat, je potřeba jógu spojit s meditací. Naladit se dovnitř sebe. Nemáme-li klíče a nevíme, jak na to, je přirozené najít průvodce. Pravděpodobně někoho, kdo se oddal této cestě a jehož přesah moudrosti, znalostí a hlavně zkušeností dlí v tomto poli. Poté jeho předání je klíčem a hlubokým ponorem na cestě k Pravdě a zvnitřnění. Praxe jógy aplikovatelná k rozpoznání traumat je cestou a její vhodnou alternativou je zapojení dalších terapií do procesu. Regresní terapie je velkým pomocníkem při léčbě traumat a jde ruku v ruce s jógou.

Přistupujeme-li k józe jako k léčitelce a nikoliv jen jako ke cvičení, naučíme se slyšet, vnímat, cítit i vidět. Porozumíme sobě i svému tělu mnohem snadněji. Pochopíme, jak se máme stravovat, co nám dělá dobře. Uvolní se v nás jistá senzitivita a mohou se objevit schopnosti, talenty, dary, které byly hluboce skryty. Jóga slouží k odblokování. Velmi často trpíme fyzickými bolestmi, za kterými se skrývají psychosomatické neduhy. Praktikujeme-li jógu, naučíme se správně dýchat, pozorovat, vnitřní prostor se vyladí a tím se naladí na ten vnější. Začne se přirozeně vytvářet harmonie. Smutek se uvolní slzou a přerodí se v radost. Těžkost a letargie střídá lehkost. Chuť k životu poráží depresi.

Prožíváme-li napětí a těžkosti se smutky, obtížně si představujeme vibrující duhová oblaka plynutí a radosti. V životě to funguje tak, že jsou dny pomalejší/náročnější a zrovna tak veselejší. Základem je chtít, toužit a snít. Touha po šťastném a zdravém životě, chuť a zápal pro tvorbu. Jóga nám pomáhá zpracovat těžkosti každodenních situací a zároveň přispívá k rozvoji a posunu na životní cestě. Praxe, stává-li se denním chlebem, je očistnou součástí běžných dní. Zrovna tak jako čištění zubů. Stává se samozřejmostí zařazením do každodennosti, v této chvíli nás léčí a dává nám prostor potkat sebe sama. Je vhodnou ranní praxí, abychom prvně potkali sami sebe před interakcí s okolním světem. Zavírám oči, nořím se do sebe, nádech a výdech.

Vhodné ke zkoumání:

  • Regresní terapie
  • Jóga jako terapie
  • Restorativní jóga
  • Holotropní dýchání
  • Dechové techniky
  • Práce se zvukem
  • Meditace

  • autor: Kateřina Kostková
  • @kace.yogaforlife
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné