Technika cvičení 29. 11. 2021 PDF Tisk

Jóga a perioda: Praktikovat, či nikoliv?

Mnohé praktikující věří, že provádění obrácených poloh během menstruace je nezdravé a nebezpečné a že by se mu tedy měly vyhýbat. Na druhé straně existuje spousta učitelů, kteří tvrdí, že praxe během menstruace nečiní pražádný problém. Čemu tedy věřit a čím se řídit?

Jóga a perioda: Praktikovat, či nikoliv?

Otázka praktikování jógy během menstruace rozděluje praktikující na tři tábory: jedni věří, že by se praktikovat nemělo vůbec, druzí doporučují pouze jemnou praxi a třetí jsou zase přesvědčení o tom, že jógu lze praktikovat v období menstruace stejně jako kdykoliv jindy v měsíci. Tato názorová rozrůzněnost z velké části vychází z duchovní a kulturní kolébky jógy jako takové, tedy z Indie. Dávní Indové věřili, že žena se během menstruace nachází v očistném období a neměla by se tedy účastnit žádné praxe, ani duchovní. Menstruující ženy bývaly považovány za nečisté a byly jim zapovězeny jakékoliv náboženské aktivity. Vstup do chrámu během menstruace byl považován za hřích, a bylo dokonce běžné, že ženy byly požádány, aby se v období menstruace odebraly do chatrče mimo vesnici a opustily dům, kde běžně žily.

Názory na praxi během menstruace se různí
Ve většině jógových tradic jsou i dnes patrné zbytky tohoto kulturního stigmatu. Iyengarova škola zakazuje během menstruace inverze, škola aštanga vinjása zase doporučuje od praxe jógy během menstruace upustit zcela. Nespočet dalších jógových škol je silně proti nebo nemají stanovisko, zda během menstruace praktikovat, či ne, jasně zaujato. Ačkoliv tedy západní pohled v józe striktní náhled na menstruační období ženy značně oslabil a zmírnil, jeho patos zde ještě zůstává a není slabý. Mnozí učitelé dnes radí praktikovat během menstruace pouze praxi vnitřní, popřípadě polohy, které jsou velmi jemné. Zastávají názor, že fyzicky náročnější polohy, včetně inverzí, mohou zpomalit očistné procesy, které v těle během menstruace probíhají, a ohrozit zdraví ženy.

Může jóga během menstruace způsobit endometriózu?
Mýtus, který za tímto zdůvodněním stojí, vychází z toho, že praktikování inverzí během menstruace může narušit vyloučení menstruační krve a způsobit stav zvaný endometrióza. Při něm výstelka dělohy, zvaná endometrium, roste na jiných místech (jako jsou vejcovody, vaječníky nebo podél pánve). Když se rozpadne, stejně jako výstelka rostoucí v děloze, která způsobuje menstruaci, nemá kam jít. To způsobuje cysty, křeče a může vést až k neplodnosti. Příčiny endometriózy nejsou dosud přesně známy, předpokládá se ale, že je způsobena imunitními problémy nebo genetickými dispozicemi.

Poloha těla vůči zemi v něm nenaruší tok tekutin
Lékařská komunita názor, že inverze se mohou stát příčinou endometriózy, vyvrátila: i kdyby krev důsledkem otočení proudila zpět do dělohy, nemusí to nutně znamenat, že se u ženy vytvoří endometrióza. V roce 1984 skupina lékařů provedla výzkum, jehož účelem bylo zjistit, jak běžná je v menstruaci tzv. retrográdní menstruace, tedy stav, kdy krev teče zpátky do dělohy. Zjistili, že u menstruujících žen se jedná o jev poměrně běžný a že jen u přibližně 10 % žen vyústí ve vznik endometriózy. Dalším důvodem vyvracejícím obavy z endometriózy je fakt, že tok tekutin v těle, a tedy i menstruační krve, není narušen orientací těla k zemi – lidé, kteří jsou připoutaní k posteli, stále mohou močit; je možné polykat, i když se nacházíme vzhůru nohama.

V souladu se sebou: Každá praxe je jiná
Skutečnost, že praktikování inverzí v období menstruace pravděpodobně nespouští vznik endometriózy, ale nemusí představovat důvod, proč jógu v periodě praktikovat. Vzpomeňme na zásady, které jóga učí: neubližování, čistota a otevřenost. V konečném důsledku tak musíme každá sama za sebe rozpoznat, zda a jak v období menstruace praktikovat. Je pravda, že mnoho žen se v menstruaci cítí jinak – jak emočně, tak fyzicky. Některým je smutno a úzko, jiné jsou unavené, u jiných se střídají pocity hněvu a smutku, další zase zažívají bolesti břicha a zad. Některé mají menstruaci slabou a trvá téměř celý týden, jiné ji mají silnější, trvající jen několik dní. Pokud netrpíme nějakými více či méně závažnými zdravotními problémy, přistupujme k praxi v období menstruace stejně jako kdykoliv jindy: sledujme, jak se cítíme, co prožíváme, a tomu uzpůsobme průběh a charakter praxe. Já osobně v období menstruace praktikuji, vyhýbám se však obráceným polohám a zařazuji polohy jemné a relaxační.

 

  • autor: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné