O józe 13. 10. 2015 PDF Tisk

Jóga a hathajóga

O klasické józe se hovoří jako o duchovním splynutí. O hathajóze se hovoří jako tělocviku pro západní kulturu.

Jóga a hathajóga

Slovo jóga pochází ze sanskrtského slovního základu „jug“. Tento slovní základ je překládán jako „jho“. V západní civilizaci je pojímán člověk odděleně od své duše. Naproti tomu pojetí člověka východním způsobem chápání je jednota. Cílem jógy je nastolení jednoty těla i duše.  Jóga je filosofický systém (škola), která se zabývá dosažením vysvobození (mókša) a využitím duševních a fyzických sil k rozvoji duchovního života.

Jóga se opírá o princip oběti: jogín se musí vzdát všech sobeckých vztahů k předmětům světa, musí dokonale ovládnout své tělo a jeho funkce, své jednání, pudy, emoce i myšlení, a posléze se vzdát i své vlastní individuální existence“. /1/

Slovo hatha je původním významem nátlak, násilí, nebo tlak. Toto slovo lze přeložit jako pronikání, nebo razantní zásah do organismu s cílem ho vyčistit. Slova ham a tham jsou mantry. Jsou shodné s só a ham. Jedná se vdech a výdech, projev individuálního života. HAM znamená Slunce (pozitivní projev, teplo, pingala), THAM se projevuje jako Měsíc (negativní, chladivá energie, ida). Tyto dvě protikladné síly se vyskytují v celém vesmíru a jejich rovnováhou dochází k vyrovnání sil a harmonii. Díky dvěma silám žijeme, dýcháme, funguje tělo, střídá se odliv a příliv, den a noc, výdech a nádech.  V rámci hathajógy mají být všechny komponenty našeho života: tělo, mysl, emoce, smysly, intelekt spojeny do jednoho celku, mají být stimulovány a jejich aktivita (činnost) má doznat harmonie. Proto, aby toto nastalo, je nutné nastolit v organismu čistotu. Provětrat, protáhnout, vyčistit a vitalizovat tělo, mysl a vědomí pomocí technik, které vedou k očistě. Zlepšit životní styl (pohyb, dech, stravu) a těmito prostředky očistit tělo i mysl je cílem hathajógy. Připravit tělo pro vyšší techniky jógy (dhjána, samádhí). Pro hathajógu jsou vstupní branou Pataňdžaliho základní dvě pravidla jama a nijama. Díky nim dochází k očistění mysli a zastavení změn uvnitř. Díky těmto pravidlům je možné ovlivnit to, co předcházelo stávajícímu stavu projevu života každého z nás. Když dojde k zastavení změn v mysli a tím pádem jejímu pročistění, může nastat sebeuskutečnění.  Cesta jógy je sebeovládání a skrz ni můžeme dojít k sebeuskutečnění.

Hathajógu nelze vyjmout ze systému, kterému náleží: radžajóga (4. duchovní cesta jógy - královská). Hathajógapradípiká říká, že není hathajógy bez radžajógy. Všeobecně řečeno, je hathajóga i technikou tantrickou, protože tantra vede k dokonalosti dvě protichůdné síly, stejně jako hathajóga hledá mezi póly rovnováhu. Nesmí převažovat jeden, nebo druhý pól, ale vyrovnáním fyzického potenciálu, jehož jsme „majitelé“ (byl-li nám svěřen jako dar) a s nervovým systémem, reprezentujícím emoce, smysly…, je nutné pracovat tak, aby ani jeden z pólů neměl převahu.

Hathajóga je souhrn fyzických, dechových a očistných technik, které vedou k celkovému pročištění. Pomocí těchto technik dochází k harmonizaci a spojení těla, mysli a jemných energií. Odstraňují z těla toxické látky a vyrovnávají nerovnováhu v organismu. Poruchy orgánových soustav a jejich činností se projevují v mysli a vědomí.  Očistné techniky (šatkarmas) se podílejí na pročištění celého organismu a nápravě vzniklých škod (pokud to je možné).

 

3 základní díla hathajógy

  1. Hathajógapradipíka (za autora je považován Mist Svátmáráma)
  2. Ghérandasamhítá (autor není znám)
  3. Šivasamhíta (Šivova sbírka, autor není znám)

Mezi další jógové texty patří: Védy, Upanišady, Jógasútra, Bhagavadgíta, jenž je součástí staroindického eposu Mahábhárata.

 

-jd-[1] Jóga od staré Indie k dnešku. Bartoňová, Bašný, Merhaut, Skarnitzl, Avicenum, Praha 1971

Objednat předplatné