Filosofie jógy 02. 01. 2020 PDF Tisk

Jak najít štěstí ve svém nitru díky józe

Každý člověk má možnost rozhodnout se být šťastný. K tomu je však třeba být plně vědomý a zakotvený v přítomnosti. Je na nás, zda si zvolíme žít ve strachu, hněvu, či dokonce zoufalství, nebo se usmějeme a začneme myslet pozitivně.

Jak najít štěstí ve svém nitru díky józe

V sanskrtu existují čtyři slova, která znamenají štěstí – sukha, santóša, mudita a ánanda. Každé z nich vyjadřuje jiný typ nebo stupeň štěstí, v závislosti na úrovni našeho vědomí.

Sukha (těkavé potěšení)

Tento druh štěstí pochází z příjemných zážitků. Je to radost, kterou pociťujeme, když jsme v naší komfortní zóně. Tento příjemný pocit je však velmi nestálý a tak jako přišel, může se kdykoliv ztratit, protože je závislý od vnějších věcí. Sukha je neoddělitelně spjata se svým protikladem – dukha, což znamená utrpení. Tato dichotomie radosti a bolesti je jedním ze základních párů protikladů (nazývaných dvandva), které ovlivňují náš život, zatímco naše vědomí spočívá v dualitě. Pokud bude naše štěstí podmíněno vnějšími podmínkami, nikdy ho nebudeme moci udržet a tak, jak přišlo, opět se jednoho dne ztratí. Z tohoto poznatku vychází i Buddhova první vznešená pravda.

Santóša (spokojenost)

Santóša v principu znamená být spokojeni s tím, co máme, a plně akceptovat to, čím jsme, aniž bychom potřebovali ke štěstí ještě něco dalšího. Některé jógové texty ztotožňují santóšu s myšlenkou úplného zřeknutí se – je to absence touhy po čemkoli jiném, než potřebujeme. Skutečného uspokojení tak můžeme dosáhnout pouze tehdy, když přestaneme očekávat od života víc, než nám může dát, a opustíme mentální vzorce, které naší spokojenosti brání, například porovnávání se s druhými lidmi.

Mudita (duchovní štěstí)

Mudita je radost, která přichází jako odkaz z našeho hlubokého nitra a má schopnost v okamžiku změnit naše naladění. Vyvolává v nás pocity jako vděčnost, nadšení, pocit všejednoty a schopnost vidět krásu i tam, kde ji běžně nevidíme. Tento druh štěstí je možné kultivovat různými duchovními praktikami jako například meditací, některými jógovými pozicemi, opakováním manter či zaměřením se na osvícené bytosti. Z toho vychází několik náboženských tradic (bhakti jóga, súfismus), pro které je mudita mostem k vyšším stavům vědomí.

Ánanda (nejvyšší blaženost)

Když se mudita prohloubí natolik, že se stane naší skutečností, z níž vycházejí všechny naše zkušenosti, přichází nejhlubší stupeň radosti – ánanda. Je to čistá blaženost, duchovní extáze, radost, která pramení z nekonečných hloubek univerza a spojuje nás přímo se zdrojem čistého bytí. Jinými slovy, ánanda je božská síla projevená ve formě štěstí. Když se jí dotknete, budete to vědět a bude vám jasné, že jste poznali nejhlubší stupeň reality.

Štěstí je věcí volby

Každý člověk má možnost rozhodnout se být šťastný. K tomu je však třeba být plně vědomý a zakotvený v přítomnosti. Je na nás, zda si zvolíme žít ve strachu, hněvu, či dokonce zoufalství, nebo se usmějeme a začneme myslet pozitivně. Jóga a vlastně východní filozofie vůbec nás učí, že každý z nás je tvůrcem své vlastní reality. Naše vnitřní naladění vysílá energii, která dokáže přitáhnout pozitivitu zpět do našeho života. Také vděčnost je velmi silným nástrojem při vytváření našeho šťastného života. Když budeme vděční za všechny dary, které jsme obdrželi, univerzum nás bude i nadále zahrnovat hojností.

Často se stává, že ve vztazích, ale také v jiných oblastech našeho života spoléháme na to, že šťastnými nás udělá někdo jiný. Vlastní štěstí podmiňujeme určitými lidmi, věcmi či okolnostmi, které když nenastanou, štěstí nepřijde. Říkáme si: „Šťastný budu, když…“, což v podstatě vytěsňuje naše vytoužené štěstí kamsi do neurčité budoucnosti a nás staví do pozice pasivního čekatele na to, co nám osud přinese. Kdybychom místo toho žili naplno v přítomnosti a vzali svůj osud do vlastních rukou, byli bychom určitě mnohem šťastnější.

Šťastní díky józe

Je známo, že fyzický pohyb a cvičení zvyšuje v těle tvorbu látek jako dopamin, serotonin a endorfiny, které působí povzbudivě, snižují hladinu stresu a zlepšují náladu. Jóga však jde ještě dál – vytváří spojení mezi tělem a myslí a tím umožňuje změny až na buněčné úrovni. Když podpoříme fyzický pohyb pozitivním záměrem, efekt se projeví nejen v mysli, ale i na těle. Když jsme nešťastní, tento pocit často pochází z toho, že hodnotíme své zkušenosti jako dobré, nebo špatné. Praxe jógy a meditace pomáhají postupně odstranit tato hodnocení a časem se začnou měnit i naše postoje a myšlenky. Změna, které dosáhneme na karimatce, tak otevře cestu změně i mimo ni a my najednou zjistíme, že štěstí máme vlastně na dosah.

 

Jógové pozice pro štěstí

Kočičí hřbet

Pomáhá zastavit neustálý tok myšlenek a uklidnit nervový systém. Vytváří v těle jemnou pohybovou vlnu, která podporuje tok pozitivní energie.

Mantra: „Dnes najdu radost na mé cestě.“

Bojovník 2

Odstraňuje stres a napětí. Připomíná vám, že navzdory všem překážkám můžete pevně stát, jste nezranitelní a skvělí ve všem, co děláte.

Mantra: „Nesu odpovědnost za to, jak se cítím, a dnes si volím štěstí.“

Tanečník

Z této krásné pozice přímo dýchá vznešenost a elegance. Přináší pocit lehkosti a štěstí, uvolňuje napětí v oblasti boků a otevírá srdce.

Mantra: „Vítám svobodu, energii a lehkost.“

Vrána

Zklidňuje mysl, přináší soustředěnost, sílu a koncentraci.

Mantra: „Vítám rovnováhu, sílu a štěstí.“

Luk

Je dokázáno, že záklonové pozice uvolňují endorfiny. Hluboké otevření přední části těla pomáhá odstranit stres a energetizuje tělo.

Mantra: „Mám otevřené srdce i mysl pro všechno, co mi přijde do cesty.“

Holub

Vytváří prostor pro pozitivitu a radost, odstraňuje napětí v bocích.

Mantra: „Buď šťastný, buď sám sebou.“

Stoj na hlavě

Přináší nový pohled na svět a pozitivní energii, pomáhá rozproudit krev v celém těle.

Mantra: „Budu víc dělat to, co mě dělá šťastným.“

Pozice mrtvoly

Tato pozice nám připomíná, jak je důležité najít v tomto zaneprázdněném světě klid a ticho.

Mantra: „Zasloužím si štěstí a pozitivitu.“

 

Vizualizační cvičení pro štěstí

Toto jednoduché cvičení vám pomůže pozvednout vaše vědomí a zlepšit náladu. Můžete ho dělat kdykoliv a kdekoliv – doma při mytí nádobí, v autě, při čekání na autobus nebo v práci.

Zavřete oči a vzpomeňte si na chvíli, kdy jste se cítili skutečně šťastní. Vizualizujte si konkrétní místo, lidi, věci, barvy, vůně, cokoli vás napadne. Pak se v mysli přeneste do tohoto momentu a pokuste se vyvolat všechny pocity, které jste tehdy měli. Vyčkejte, až se tyto pocity zhmotní ve vašem fyzickém těle, i když jen nepatrně. Potom z mysli odstraňte vzpomínku na konkrétní situaci a vnímejte jen samotný pocit. Najděte místo v těle, kde tento pocit cítíte nejvíce, a potom ho nechte rozšířit se, až vás zcela naplní. Pokud jste vizuální typ, můžete si ho představit jako barvu, například zlatou či růžovou. Zapojte dech a nechte s výdechem tento pocit štěstí expandovat do celého těla. Chvíli jen seďte a vnímejte, jak vás štěstí zaplavilo. Zkuste, zda tento pocit dokážete vědomě udržet. Toto je záblesk, i když jen malý, vaší skutečné reality.

 

 

Objednat předplatné