Vzdělávání 02. 04. 2015 PDF Tisk

Komplexní a systematický jógový trénink

Studium jógy vyžaduje čas, odborný přístup, vědomí funkčního pohybu a to vše na základě jógové tradice utváří ucelený přístup v rámci vzdělávání instruktorů jógy v Power Yoga Akademii.

Komplexní a systematický jógový trénink

Základní vzdělávací programy jsou určeny všem zájem, kteří chtějí prohloubit znalosti a dovednosti v józe. Není třeba být v perfektní v pozicích a mít znalosti. Stačí jen praxe, která je podmínkou vstupu do učitelských kurzů v základním rozsahu navštěvování lekcí jógy, dle vybrané specializace. Programů se mohou účastnit i zájemci, kteří nechtějí vyučovat jógu a program si chtějí absolvovat pouze pro sebe. Power Yoga Akademie nabízí tyto specializace: powerjóga, hathajóga, zdravá záda.

Jóga ve své kráse a tradici. Jógový pohyb na základě vývojové kineziologie, indická tradice s plným vnímáním západního světa a důraz na vědomou pozornost k dechu naplňuje učitelský kurz pro nové instruktory jógy. Instruktor se naučí vnímat spektrum přístupů v józe a na závěr rozvíjí zvolenou specializaci. Ucelený, celistvý a jedinečný koncept vzdělávání instruktorů jógy je zaměřený na tvorbu sekvencí powerjógy, praktikování principů hathajógy nebo tvorbu lekce jógy pro zdravá záda.

 

 • Základní kurz je zakončen závěrečnou zkouškou MŠMT ČR (150 hodin).
 • Pokročilý kurz je rozšířenou verzí vzdělávání, zkouška se skládá po absolvování 200 hodin kurzu. V 50 hodinové nadstavbě se kurz věnuje pokročilejším technikám a prohlubuje základní znalosti a především dovednosti do hloubky.

Studenti při výuce jógy získávají sebedůvěru pro vlastní lektorskou praxi. Základní výuka je vedena prožitkově, aby účastníci dokázali aplikovat tyto praktické poznatky v rámci vlastních lekcí jógy. Po absolvování tohoto školení dosáhnou zcela nové úrovně učení s širokým jógovým záběrem a budou moci vytvořit inspirativní lekce hathajógy nebo powerjógy.

Obsah základního vzdělávacího programu

 

 • základní anatomie a fyziologie
 • první pomoc
 • právní minimum
 • psychologie
 • metodika specializace 
 • principy vývojové kineziologie v ásanách - zdravý pohyb
 • spinální cvičení, hathémy, pavanamuktásany série
 • pozdrav slunci A+B, rišhikéšský (Súrja Namaskár)
 • pozicová praxe (ásana praxe)
 • základní asistence v ásanách
 • specifické skupiny (těhotné, děti, senioři)
 • základní jógová fyziologie (všeobecný úvod energie, nádí, čakry)
 • 10 základních muder
 • 7 základních pránájámických technik
 • tělesné zámky (bandhy)
 • základní techniky koncentrace a meditace
 • základní jóga nidra
 • očistné techniky (šatkrija)
 • úvod k mantrám
 • úvod do filosofie jógy
 • historie a vývoj jógy
 • praxe jógových stylů
 • základní seznámení: JógaSútra
 • jóga a životní styl
 • sanskrt

 

Obsah rozšiřujícího semináře Pokročilý kurz jógy +, nebo doplnění obsahu k základnímu programu 200 hodin vcelku.

     

 • rozvoj základních technik jógy
 • techniky vinyasa jógy
 • trénink skoků a pozic na rukách
 • ásanová praxe
 • pokročilé techniky asistence v ásanách
 • seznámení: JógaSútra, Bhagavadgíta
 • externí série pránájámy
 • interní série pránájámy
 • pokročilé techniky pránájámy
 • pokročilá technika jóga nidry
 • meditace čakry
 • skladba člověka (těla a obaly)
 • prohloubení filosofie: védanta, sámkja
 • úvod do ájurvédy

Všechny základní vzdělávací programy mají dvě části.

První část - všeobecná, tzv. zdravotní minimum, v níž jsou zařazeny předměty: anatomie, fyziologie, první pomoc, úvod do pedagogiky a psychologie, hygiena sportu a výživa. Z této části se skládá závěrečná písemná zkouška formou testu. Termín testu je stanovený na 1. den odborné výuky.

Druhá část – odborná - je již o odborné výuce v dané oblasti, jak název napovídá, rozdělena do dvou až pěti prodloužených víkendů dle typu základního vzdělávacího programu. V průběhu tohoto studia student plní předem zadané úkoly, na základě jejich splnění a účasti na programu kurzu je pak pozván k závěrečné zkoušce. 

Zkoušky jsou součástí posledního výukového prodlouženého víkendu. Zkoušky obsahují:

test všeobecná části, test odborná část, praktická zkouška, záznam metodiky lekce na DVD, hospitační účast na lekcích jiných instruktorů, seminární práce. Zkoušky se mohou dle odborných specializací lišit.

Více informací o programech najdte na www.poweryoga.cz 

Objednat předplatné