Hatha jóga 05. 10. 2023 PDF Tisk

Hathajóga jako “Matka”?

Z historického hlediska je hathajóga chápána jako jedna z nejstarších forem praktikování jógy. Dnes existuje mnoho stylů, můžeme ale říci, že všechny čerpaly z hathajógy.

Hathajóga jako “Matka”?

V klasickém pojetí je hathajóga chápána jako systém cvičení, meditačních a dechových technik, který má za cíl dovést praktikanta k osvícení (samádhi) a probuzení energie v těle. V západní společnosti panuje častá představa, že hathajóga je jen pomalé cvičení, které připomíná klasickou gymnastiku. Z historického hlediska je ale tento styl chápán jako jedna z nejstarších forem praktikování jógy. Dnes existuje mnoho stylů, můžeme ale říci, že všechny čerpaly z hathajógy.

Hathajóga a její význam

Samotné slovo hathajóga je složenina dvou slov hatha a jóga. Dále je hatha složením slov ha a tha, kde ha znamená nutit (mysl) a tha stáhnout se. Jóga se nejčastěji překládá jako spojení. Známý je také výklad, kde ha znamená mužský/slunečný element a tha ženský/měsíční element. Hathajóga se snaží o spojení a vyvážení, čímž dochází k uvolnění energie v těle a zklidnění mysli. Jde o propojení na úrovni těla a mysli tak, aby bylo dosaženo dokonalé schránky pro nesmrtelnou duši. Hathajóga není jenom cvičení, není to jenom meditace a dýchání, je to způsob života a cesta na celý život, tak jako jóga všeobecně.

Základní texty o hathajóze

Za základní text hathajógy se považuje dílo muže jménem Górakhnáth, které nese název Górakšašataka. Sloužilo jako inspirace pro mnohem známější spis Hathajógapradípika, jehož autorem je Svátmáráma. Text pochází ze 14.–15. století a popisuje základní techniky a část teorie pro praktikování hathajógy. Hathajógapradípika obsahuje 4 kapitoly. První je zaměřena na ásany, druhá se věnuje pránájámě (dechovým technikám), třetí mudrám a v poslední se dovídáme o samádhi. Bohužel je to dílo velice stručné a dnes je už těžké vyvodit, co přesně bylo popisem ásan nebo dechových technik myšleno. Dílo mělo sloužit jako stručný návod pro domácí praxi a nemělo být brané jako studijní text. Adept jógy měl být učen přímo svým učitelem. Jóga se totiž po mnoho let předávala z učitele na žáka jen ústně.

Hathajógová praxe

Dnešní hathajóga se snaží o zapojení všech předepsaných technik. Když cvičíme sami doma, je to jednodušší. Na lekcích ve studiích je praxe hathajógy zhuštěna do hodiny nebo do hodiny a půl. Naše praxe by měla být hlavně pravidelná, jen tak dosáhneme slibovaných výsledků. Hathajóga se od jiných stylů jógy liší pomalejším tempem, někdy menším počtem ásan. Vše záleží na pokročilosti a možnostech samotného adepta jógy. Na začátku je krátká relaxace a rozcvičení, pak následuje pozdrav slunci – súrja namaskár. V hathajóze se nejčastěji provádí tzv. rišikéšský pozdrav slunci. Dále přichází na řadu cvičení ásan. Po každé ásaně se relaxuje. Texty uvádějí, že relaxace je tak dlouhá, jak dlouho jsme vytrvali v pozici. Obvykle se to počítá podle našeho dechu, doporučuje se 6 až 8 nádechů a výdechů. Po ásanách přichází uvolnění, může být zařazena pránájáma a na závěr meditace. Pránájámu lze praktikovat i na začátku nebo v průběhu cvičebního cyklu. Do denní jógové praxe patří i správná životospráva. V mnoha písemných zdrojích je výživa popsána podle účinků na tělo a mysl adepta.

  • autorka: Martina Schmidtová
  • @tinajedoma
  • zdroj: Jóga Dnes SPECIÁL 2021
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné