BLESKOVĚ
Historie jógy 12. 09. 2014 PDF Tisk

Hathajóga fakta a mýty

Termín hatha neznamená pouze spojení slabik ha a tha (slunce a měsíc), ale hlavní význam v sanskrtu znamená násilí, sílu.

Hathajóga fakta a mýty

Jak je v historii Indie známo, mnohé techniky, styl, způsoby, ideje a dovednosti nejsou oceňovány. Až když se vyvezou na západ, nebo až když si jich západ všimne, tak si Ind uvědomí jejich kvalitu, převezme je do svých rukou a dotvoří. Pak je prohlásí za ryzí historickou záležitost. Podíl na úspěchu přisoudí nějaké osobě a „genialita – unikátnost“ je na světě. Tak tomu bylo i s hathajógou, která  byla základem mnohých směrů jógy.

Hathajóga se na indické půdě jako systém objevuje velmi pozdě a vychází z tantrického prostředí a přebírá některé další techniky. O zárodečném vzniku hathajógy můžeme mluvit až v době rozvinutého tantrismu, a to je v 9.–10. stol. Samotná hathajóga se formuje v 11.–15. stol. Z této doby máme k dispozici i nejstarší texty. Vzniká text hathajógy Hathaprádípika, který je datovaný roku 1450 a za jehož autora je považován Svátmaráma. Představuje pokus o syntézu různých proudů a pojetí názorů na nesmrtelnost v Indii. V 16.–17. století se hathajóga rozvíjí díky tradici Nátchů. Za jejich vlivu dochází k očištění hathajógy od tantrismu a současně se „přisypává“ prapůvodní jóga (filosofická a meditativní) do celého systému učení hathajógy. Období rozvoje hathajógy končí s úpadkem Nátchů začátkem 19. stol.

 

Hathaprádípika

Termín hatha neznamená pouze spojení slabik ha a tha (slunce a měsíc), ale hlavní význam v sanskrtu znamená násilí, sílu. Význam slova „spojení“ je jedna z interpretací. Základ hathajógy nebyl ucelený systém, nýbrž kompilace tantrických a šamanistických technik, soubor systémů myšlení, směrů cvičení, jógy a dalších oblastí, které se v Indii v období 15. století praktikovaly. Svátmárama říká ve třetím verši Hathaprádípiky o temnotě zmatků mnoha názorů. On toto zmatení a temnotu osvětluje lampou – prádípika. Vybírá to, co mají všechny tradice a texty společné, a naopak vypouští, co by mohlo většině vadit. Hathaprádípika se stala široce přijímaným textem, je považována za zlom v dějinách hathajógy. Vychází z 8 raných textů tantrismu a jógy. Dále jsou v ní obsaženy verše z dvanácti dalších děl, které se podařilo identifikovat. Původní Hathaprádípika má 4 kapitoly a 389 veršů. Některé pozdější rukopisy mají 5 kapitol, ještě pozdější pak 10. V těchto případech se jedná většinou již o komentáře základního díla. Je to první text, který říká, co je obsahem hathajógy, a definuje tento obsah.

 

Tantra a vznik hathajógy

Hathajóga svůj primární zdroj čerpá v tantře. I v Hathaprádípice bylo v začátku několik
sexuálních muder a technik, které byly postupně pro „neserióznost“ jógy odstraňovány. To ovlivnilo vnímání hathajógy ve společnosti. Hathajóga a hathajogíni nebyli pozitivně vnímáni. Jogíni byli sociální skupinou na okraji společnosti. Někdo moudrý avzdělaný by se přeci jógou nezabýval! Mezi jogíny patřili například ozbrojení lupiči, bandy, které přepadávaly obchodníky na obchodních cestách, a tím páchaly zločiny proti britské nadvládě. Dále sem byli řazeni fakíři, žongléři, asketi – všichni ti dokazovali svým tělem nemožné, „zázračné“ nebo škodlivé. Právě proto byla jóga považována za něco obskurního, asketického, divného, ryze sexuálního a okultistického.

 

Hathajóga a nesmrtelnost

Ano, zastavení smrtelnosti je cílem hathajógy. Dosahuje se toho omezením skapávání nektaru životní esence (tvz. amrta, sóma) z bindů (uvnitř mozku) šušumnou (hlavní energetická dráha (páteř) do solárního centra. Tam je nektar spálen, život se zkracuje a je veden k jeho konci. Amrta – esence životní síly, ať už se na ni díváme jako na sperma, nebo nektar nesmrtelnosti, podle jógových a tantrických představ sídlí v mozku. Této látky je v hlavě omezené množství. Hathajóga má za cíl obrátit tento proud opačným směrem, aby došlo k nesmrtelnosti. Zde se dostáváme k významu slova násilí. Dochází k násilné změně proudění a toku, a to dává slovu hatha pravý význam.

Druhá ztráta životní esence je ještě horší a masovější. Děje se ejakulací. Každá ztráta semene, ať už spalováním zažíváním ohně, nebo ejakulací, je příčinou stárnutí a v posledku smrti. Vedle cíle hathajógy (nesmrtelnost) díky tantrickým kořenům usiluje o podobné cíle jako tantrismus. V prvním případě jsou to tělesné dokonalosti neboli siddhis (nadpřirozené, kouzelné schopnosti, dovednosti). Tyto schopnosti máme každý, ale jogín se svým úsilím zabývá těmito tělesnými dokonalostmi, a proto jich dosáhne.

Otočte apánu

V rámci proudění energií je možné o hathajóze hovořit jako o otočení přirozeného směru toku apány. Apána je dech (energie), který směřuje od shora dolů. Apána je zodpovědná za všechny vylučovací procesy. Za menses, ejakulaci, za stékání amrty z bindu dolů. Apánu je třeba násilím otočit. Znásilnit ji tak, aby změnila svůj přirozený směr dolů a nenesla životní esenci dolů, kde bude spálena nebo ejakulována.

Zastavení smrtelnosti

Bandhy, mudry, pránajáma (kumbhaky) i ásany jsou prostředky, které pomáhají k zabránění ztráty životní esence. Až posléze byly doplněny do systému ásany (pozice), kterých bylo pouze 15. Osm pozic v sedu a 7 dalších. Jiné pozice v uceleném systému nejsou známy. Součástí hathajógy jsou i očistné techniky, které ale v pradávné historii nepatřily do hathajógy. Byly součástí tantry, stejně jako sexuální mudry, které byly postupně z hathajógy odstraněny. Očistné techniky má použít pouze ten aspirant, který je plný slizu a hlenů. V tomto případě je nutné se očistit, a pak je možné věnovat se praxi hathajógy.

Pránájáma je určena k čištění a harmonizování energetického těla a pročištění nádís v kombinaci se zámky a mudrami. To zvedne životní sílu v centrálním nádí (šušumna) a dojde ke zvýšení energie kundaliní, která je vizualizována jako had spící na základně páteře. Vedle hlavního šušumna kanálu jsou další 2 nádís – ida a pingála. Ida nalevo a pingála napravo a jsou identifikovatelné s měsícem a sluncem. Hadí energie (kundaliní – také známá jako bohyně Šakti), leží stočená a spící ve spodní části páteře, kde se všechny nádí sbíhají. Musí vystoupat šušumnou vzhůru, prostoupit čakrami a dostat se do bindu, kde dojde ke spojení. Výsledkem je, že životní síla (prána) vstane a asimiluje se do prázdnoty. Praktikující dosáhne stavu samádhi, což vede k mokše nebo osvobození. Toto je již známý výklad slova hatha.

Hathajóga jako systém fyzického cvičení vede k očistě těla a mysli. Různé školy vyučují hathajógu mnohými způsoby. Buď převážně fyzickým způsobem, nebo i přidáváním meditativních a filosofických pozadí jógy. Ať už je to tak, či onak, jedná se o nejstarší ucelený jógový systém, ve kterém již alespoň částečně hrály ásany nejdříve minimalistickou a postupně prioritní roli.

 

Hathajóga a mytologie

Mytologický základ hathajógy tvoří příběh, který je úzce spjatý sGorakšou a jeho učitelem Matsjéndrem, který byl při lovu stáhnut rybou do oceánu a v jejím břiše plul. Šiva chtěl zasvětit svou choť do tajů hathajógy, a aby je nikdo nerušil, sestoupili na dno oceánu, kde jí vše sdělil. Dal jí kontrolní otázku, ale ona nejevila zájem a usnula. Odpovědi se však dočkal. Přišla z povzdálí, kde plavala velká ryba, v jejímž břiše byl Matsjéndra. Šiva svým třetím okem zjistil, že tajemství bylo vyzrazeno a že v rybě, která pluje opodál, je schovaný Matsjéndra. Ten vše slyšel, po dobu 20let praktikoval hathajógu uvnitř ryby. Když byl vyplivnut rybou ven na pevninu, začal učení, kterého se doslechnul z božích úst, šířit. Každý učitel potřebuje žáka, a tak o něj Šivu požádal. Ten mu řekl, že existuje žena, která ho prosila o syna. Bůh Šiva jí seslal popel, ze kterého měl syn vzniknout. Žena tento popel měla spolknout. Jenomže, ona byla prostá a nepochopila to. Popel rozprášila na hnůj a na hnoji za 12 let Matsjéndra objevil chlapce, který dostal jméno Gorakša.

 

  • Václav Krejčík
  • www.energystudio.cz 
  • zdroj fotky: Samphotostock.cz 

 

Použité zdroje:

Přednášky Dr. L. Ondračky FF UK

Yoga Body, The Origins of Modern POSTURE PRACTICE, Mark Singleton

Dějiny jógy, Vojtěch Steiner

 

 

Objednat předplatné