BLESKOVĚ
Hatha jóga 18. 01. 2022 PDF Tisk

Hathajóga – prapůvodní jóga, která spojuje

Lidské životy jsou charakterizovány protiklady, které jim v určitém smyslu dávají dynamiku. Jenže když jsou protiklady v rozporu, vzniká neklid. Ten může mít rozkladný vliv. Právě s takovým neklidem pracuje jemná hatha jóga. Učí nás spojovat, co je rozdělené.

Hathajóga – prapůvodní jóga, která spojuje

Hatha jóga jakožto jeden z typů jógy navazuje na myšlenkové základy položené Pataňdžalim v Jógasútře. Ta je nejstarším dochovaným dílem o józe. Jedná se o výklad jedné ze šesti klasických filozofických škol hinduismu. Každá z nich z jiného úhlu pohledu rozvádí a dotváří učení védských upanišad.

Co je samádhi
Hatha jóga široce rozvádí myšlenky Jógasútry a obohacuje je o řadu nových prvků. Zasahuje tak cíl a snažení lidského života v samé jeho podstatě. Vrcholem jogínského snažení je podle hatha jógy dosažení stavu samádhi, tedy jakéhosi transu, v němž dojde k úplnému odpoutání mysli od empirického světa a smyslových vjemů a zastavení věčných pohybů a změn mysli.

Proč jde i o tělo
Kromě práce s myslí se ale hatha jóga zabývá i prací s fyzickým tělem. Nastoluje tak mezi oběma složkami rovnováhu a harmonii, respektive k jejich dosažení směřuje. V duchu hesla ve zdravém těle zdravý duch tak naznačuje, že psychické a fyzické zdraví je nezbytným předpokladem k dosažení jakýchkoliv duchovních cílů.

Co hatha jóga spojuje
Hatha jóga, jak název napovídá, znamená spojení dvou energií: sluneční ha a měsíční tha. Spojuje v sobě jak etické, tak i fyzické základy, jimiž se jóga vyznačuje. Protože sama jóga jako taková je spojením – spojením zastavení a pohybu, spojením filozofie a praxe, spojením našeho nejnižšího vědomí (ega) s vědomím nejvyšším (absolutnem).

Dvě protikladné síly
Ham jako slunce a kladný princip života na jedné straně a na druhé straně tham jako měsíc a negativní lunární energie. Hatha jóga tak v konečném důsledku znamená i spojení dvou protikladných sil, které předznamenávají život každého z nás – udržují v životě napětí a sepětí zároveň. Tím, že lidská mysl poznává dvě protikladné síly, je zároveň nucena pátrat po jediné všesjednocující podstatě, která má moc spojovat a dávat všemu smysl a řád. Poznání mnohosti a roztříštěnosti nás tak přirozeně vede k hledání jednoty.

S čím jóga pomáhá
Sebeovládáním, asketismem a meditací jogín pracuje se svou tělesnou myslí čittou, aby se naučila vnímat vyšší realitu brahma (božství). V přeneseném slova smyslu tak můžeme říci, že jóga, potažmo hatha jóga, spojuje. Spojuje nás s naší nejvnitřnější podstatou a pomáhá pochopit, co se zde odehrává. Pomáhá nám pochopit a poznat sebe sama.

Úloha pradávných manter
Podle starých jógových textů se název hatha odvozuje od kombinace dvou manter, ham a tham. Ham a tham, nebo také só ham, je podle některých pramenů naší první mantrou, první zvukovou vibrací. V praxi je můžeme vnímat jako první vdech a výdech, které dávají bytosti status života. Podle této interpretace hatha jóga vychází z naší přirozenosti, která plyne ze schopnosti dýchat a jako taková nám pomáhá se do ní navrátit.

Položme se a sledujme
Hatha jóga umožňuje zastavení věčných pohybů a změn mysli. Umožňuje sledovat nádech a výdech v celé jejich plnosti. Hatha jóga nám dává návod, jak se sám se sebou sžít, jak se sebou žít, pracovat a mít se rád. Hatha jógová praxe buduje vnitřní klid a spokojenost. Rozsvěcí vnitřní světlo, které se správnou péčí nikdy nezhasne. Vyberme si při praxi jednu polohu, položme se do ní, zavřeme oči, dýchejme a sledujme, co se děje, co se v nás odehrává. A potom to přijměme.

TIP
Vyzkoušejte lekci hathajógy na Jóga Virtual! Můžete zde vyzkoušet i další styly jógy, různé profesionální instruktory, a to vše z pohodlí domova. Pro předplatitele časopisu JÓGA DNES je Jóga zcela zdarma! Prozkoumejte nabídku Jóga Virtual na zkoušku za 120 Kč na den.

  • autor: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné