BLESKOVĚ
Filosofie jógy 11. 07. 2022 PDF Tisk

Triguna - tři guny

Zalije mě láska k tomu hluboko uvnitř mě. Toužím, aby se "to" ukázalo. Vím, že každá jednotlivá praxe mě k „tomu“ přibližuje, Bhagavadgíta.

Triguna - tři guny

V letadle kouknu z okénka a vidím mohutné hory se zasněženými vrcholky a tmavými údolími, a jen obrovský prostor. Připomíná mi to principy evoluce a kvality v jogové filosofii nazývané tamas, radžas a sattva. V souvislosti s těmito kvalitami můžeme vnímat i svou praxi jogy a rozvoj svého těla a vědomí. 

Tamas se nejčastěji překládá jak o temnota. Budu citovat Gitte Bechsgaard, autorku krásné knihy nazvané The Gift of Consciousness, Patanjali´s Yoga Sutras (pozn.Dar vědomí), která se zaměřuje na vysvětlení  první kapitoly Yoga Suter, a to Samadhi Pada. Gitte říká, že tamas je zatemňující a oslepující síla, která drží naše Já ukryté a je spojená se zmatkem, sebeodcizením, netečností a mnoha tvářemi iluze.“ Když kráčíme tmavými údolími tamasu, naše tělo je těžkopádné, líné, neochotné se hýbat, jakoby neživé, bez vědomí. 

Ke kvalitě tamas se váže stav mysli, který je definován Pataňdžálim jako múdha. Mysl se pohybuje ve stavech lenosti, a utlumenosti, tuposti, zmatku, deprese, bez schopnosti rozlišovat co je správné a co dobré. Psychika je těžkopádná, a člověk může mít i tendence k násilí. Mysl ve stavu múdha je dá se říci posedlá světskými záležitostmi jako jsou moc, peníze a hromadění. Taková mysl zaměňuje příjemné za nepříjemné, zlé za dobré, a zároveň se nechává strhnout voláním smyslů spíše než voláním vnitřního Já, a je spojená se zvětšením ega. Gitte říká, že ačkoliv je ego psychologická struktura, která je nutná k fungování ve světě, tak v případě nastavení mysli múdha se dotyčný příliš identifikuje s vnímáním sebe sama a se svými touhami, což vede k nerovnováze. 

Lékem na překonání tamasického nastavení v nás podle Véd je spojeno se sebedisciplínou v jakékoliv formě. Neexistuje žádná jemná či mírná medicína, která by z nás zvedla těžký mrak tamasu a jeho stahování nás dolů. V ásanové praxi to může znamenat intenzivní záklony, mnoho dynamických pozdravů slunci či dynamicky prováděných stojných ásan. Tamas blokuje tok životní energie a jasnost mysli a proto jen ohnivý a divoký přístup může znovu zažehnout světlo a moudrost uvnitř. 

Ve chvíli, kdy rozpohybujeme tělo, dáme do pohybu i tok energie a vědomí. Pohyb, živost a aktivita jsou kvality radžasu. Je to princip změny a transformace. Když kvalita radžas funguje, umožnuje vzestup vědomí z nižších stavů mysli k vyšším. 

Radžas souvisí s nastavením mysli nazývaném vikšipta, kdy se umíme po určitou dobu koncentrovat na duchovní vývoj a po nějakou dobu toho nejsme schopni. „Člověk s nastavením vikšipta je motivován změnit svůj život a je schopen udržet vědomosti, informace a vědomý prostor a postupně se „probouzí“ k hodnotám vnitřní cesty a procesu sebe-porozumění. Tato probuzená touha po transformaci je snad nejdůležitějším bodem pro studenta klasické jogy.“ Bez této touhy je duchovní život příliš náročný, a člověk může lehce opustit své snahy. Není třeba dokonalosti v duchovní praxi, ale spíše ryzí a upřímný záměr se učit a růst.  Procesem sebe-kultivace je člověk schopen rozvinout svoji kapacitu se soustředit a být bdělý po stále delší časové období.

Stejně jako v nás existují síly temné i aktivní, v každém z nás je i světlo přinášející naději. Toto světlo se nazývá sattva a nese kvalitu klidu a jasnosti, a je to složka přírody zodpovědná za zdraví a rovnováhu. 

Tato kvalita umožňuje člověku vstoupit do stavu jedno-bodové koncentrace, ekágra stavu mysli. Tento stav mysli vede ke dveřím, které se otevírají k našemu Já. Nese kapacitu se soustředit hluboce a dovnitř. Tato kvalita nás podporuje v cestě vnitřního růstu a je přítomna ve vyšších vlastnostech mysli, jako je rozlišující inteligence a intuitivní mysl. Kvality jako jsou soucit, upřímnost, celistvost, rozlišování a láska jsou sattvické. Je to síla, která nás propojuje se ctnostmi, dobrotou a božstvím.

Jógové metody jako je Pataňdžáliho osmi stupňová stezka nás směrují právě ke kultivaci sattvy. Díky přítomnosti sattvy můžeme přeměnit mnoho podob iluze a naopak se spojit s vnitřní inteligencí a moudrostí.  

V kostce tedy díky praxi jógy do našeho těla i vědomí vchází život, tělo ožívá aktivitou, radostnou činností, a tato hybná síla přechází do jasnosti a ticha uvnitř. Třeba jako v šavasaně.  

Sedím v letadle a sleduji ten obrovský prostor.  Duše ten prostor určitě zná, a jednou takto široké bude i vědomí. V tu chvíli čtu větu z Bhagavadgíty, kterou cituje BKS Iyengar v Core of the Yoga Sutras.

"One who is ever established in me with absolute devotion, I become extremely dear to him as he is dear to me". Volně přeloženo, ten kdo je ve mně ukotven a má ke mně absolutní důvěru a oddanost, tomu budu velmi drahý tak jako on je drahý mě.

Zalije mě láska k tomu hluboko uvnitř mě. Toužím, aby se "to" ukázalo. Vím, že každá jednotlivá praxe mě k „tomu“ přibližuje

Namaste na podložce!

 

Objednat předplatné