Symboly a rituály 02. 07. 2020 PDF Tisk

Fénix – symbol znovuzrození

V mnoha kulturách, například řecké, egyptské nebo čínské, se objevuje mýtus o tajemném ptákovi, který umírá v ohnivých plamenech a znovu se rodí z vlastního popela. Je symbolem smrti, transformace a znovuzrození a jako silný duchovní totem reprezentuje sílu a obnovu.

Fénix – symbol znovuzrození

Původ a symbolika
Legendární Fénix je velký pták, podobně jako orel nebo páv. Jeho oči jsou modré a září jako safíry, je červený, purpurový a žlutý, kolem hlavy má svatozář a celý září jasně jako slunce. Toto mytické zvíře je neoddělitelně spojeno s elementem ohně a se sluncem, které také každou noc umírá, aby se druhý den ráno opět narodilo. Fénix prý žije až několik set let a předtím, než zemře, postaví si na nejvyšším stromě z vonných větviček hnízdo, které jako hranici zapálí jediným mávnutím křídel. V plamenech shoří a pak se z vlastního „popela“ znovu narodí, aby začal nový, dlouhý život. Tato symbolika je tak silná, že se jedná o motiv a obraz, který se dodnes běžně používá v lidové kultuře a folkloru na celém světě.

Je jeden pták, který sám sebe vždy zrodí znovu. Fénix se v asyrštině jmenuje. Když skončí ten pták pět století života svého, sedne si na hnízdo a umře tam ve voňavých látkách. Potom prý z otcova těla mladý se narodí Fénix, který má žít tolik let, kolik žil jeho otec.“ (Ovidius, 15. kniha Proměn)

Jméno Fénix pochází z řecké mytologie, psal o něm Herodotos, Plinius starší, Ovidius, Tacitus, papež Klement I. a mnozí další. Etymologie řeckého slova Fénix je spojena s červenou barvou, Fénicií (Řeky nazývanou Červená zem) a datlovým stromem. Herodotos však našel předobraz pro svého Fénixe pravděpodobně v egyptském slunečním ptákovi Benuovi, o němž se dozvěděl od egyptských kněží ve městě Heliopolis. Toto město bylo zasvěceno slunci a slunečnímu bohu Reovi (ekvivalent řeckého boha Hélia). Jako symbol znovuzrození se také spojoval s bohem Osirisem a s planetou Venuší.

Fénix v různých mýtech světa
Benu je volavka, která je součástí egyptského mýtu o stvoření. Žil na vrcholu posvátných ben-benských kamenů nebo obelisků a byl uctíván spolu s bohem Osirisem a Reem. Lidé v ptákovi Benuovi viděli Osirisova avatára, živý symbol božství. Sluneční pták se objevuje na antických amuletech jako symbol znovuzrození a nesmrtelnosti a souvisel s obdobím zaplavení Nilu, které přineslo nové bohatství a plodnost. Řecký historik Herodotos napsal, že kněží starého města Heliopolis popisovali ptáka, který žil pět set let, a když přišel čas jeho smrti, postavil si a zapálil svou vlastní pohřební hranici. Potomek tohoto ptáka pak odletěl z popela a přenesl kněží na chrámový oltář v Heliopolisu. Ve starověkém Řecku se říkalo, že tento pták se neživí ovocem, ale kadidlem a aromatickými bylinami. Sbírá skořici a myrhu pro své hnízdo v rámci přípravy na ohnivou smrt.

V Asii vládne Fénix nad všemi ptáky. V Číně je známý jako Fèng Huáng a v Japonsku jako Hō-ō. Je symbolem čínské císařovny a ženské milosti, jakož i slunce a jihu. Fénix je dobrým znamením, že na trůn usedl moudrý vůdce a začala nová éra. Byl představitelem čínských ctností: dobroty, povinnosti, slušnosti, laskavosti a spolehlivosti. Paláce a chrámy jsou hlídané karmickými ochrannými šelmami, které vede právě Fénix.

Původní obyvatelé severní Ameriky mají ve své mytologii ohnivého ptáka nazývaného Thunderbird (Pták Bouřlivák). Toto stvoření považují za nadpřirozenou bytost nesmírné síly a v rámci jejich kultury a historie má velkou důležitost. Často se zobrazoval v umění, písních a ústní tradici mnoha kultur tichomořského severozápadního pobřeží, ale vyskytuje se také v různých formách mezi některými národy amerického jihozápadu, východního pobřeží Spojených států, Velkých jezer a Velkých planin.

V Rusku a ostatních slovanských zemích se v pohádkách objevuje Pták Ohnivák s červeným a zlatým peřím, pocházející z daleké země. Jeho pírka, i když jsou vytržena, stále jasně svítí. Známe ho například i z pohádky bratří Grimmů nebo z české pohádky Pták Ohnivák a liška Ryška od Karla Jaromíra Erbena.

Náboženství a alchymie
Fénix jako symbol znovuzrození a obnovy reprezentuje mnohá témata – kromě slunce například čas, metempsychózu (řecký termín označující transmigraci duší nebo reinkarnaci), konsekraci (proměnění chleba a vína během mše), království nebeské, život v ráji, Krista, Marii, panenství nebo výjimečného člověka. Mytický Fénix byl začleněn do mnoha náboženství jako symbol věčného života, destrukce, stvoření a nových začátků. Kvůli tématu smrti a zmrtvýchvstání byl přijat v raném křesťanství jako analogie Kristovy smrti a o tři dny později jeho zmrtvýchvstání. Obraz se stal oblíbeným na mnoha raně křesťanských náhrobcích. V té době byl Fénix poměrně používaným symbolem. Například i orel svatého Jana Evangelisty je podle některých teorií Fénixem. V Bibli jeho symboliku můžeme najít například v knize proroka Izajáše: Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! (Iz 14:12) Nebo ve Zjevení: „Já Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka.“ (Zj 22:16)

V židovské legendě je Fénix známý jako Milcham – věrný a nesmrtelný pták. Když se Eva vrátila do Edenu poté, co ochutnala jablko poznání, pokoušela zvířata v zahradě zakázaným ovocem. Milchamský pták tuto nabídku odmítl a za svou víru byl odměněn tím, že mohl navždy žít na místě, kde je věčný mír, znovuzrodit se každých tisíc let, imunní vůči Andělu smrti.

Pták Fénix je také významným symbolem v alchymii. Představuje změny, které probíhají během chemických reakcí, a progresivní transformace v rámci barev a vlastností hmoty. Souvisí s jednotlivými alchymistickými kroky při tvorbě Velkého díla nebo Kamene mudrců. Pozdější doplnění tohoto mýtu v populární kultuře říkají, že Fénixovy slzy mají velké léčivé schopnosti, a pokud je tento tvor nablízku, člověk nemůže říct lež.

Fénix jako totemové zvíře
Totemové, spirituální nebo silové zvíře je jakýsi náš osobní průvodce a ochránce na duchovní cestě. Každý člověk má jiné totemové zvíře, podle vlastností, jaké právě on potřebuje. Toto zvíře je charakterizováno vztahem s danou osobou. Může jít o několik zvířat a jejich množství a charakter se během života mohou měnit. Stejně jako například orel, vlk, medvěd nebo jelen, totemovým zvířetem může být i zvíře mytické či bájné – drak, jednorožec nebo právě Fénix.

Když vám Fénix vstoupí do života, určitě přináší významné poselství naděje. Má vás ujistit, že opět povstanete z popela, vyvést vás ze zoufalství a nabídnout vám druhou šanci. Obnovuje vaši sílu a posiluje bojového ducha. Najednou začnete vidět příležitosti na místech, které vypadají beznadějně. Bez ohledu na problémy, kterým vás život vystavuje, Fénix vás vyzývá, abyste vytrvali a nevzdali se.

Symbolický význam Fénixe se postupem času měnil. Ve starověkém Egyptě byl identifikován se sluncem, v Římě se stal symbolem císařské moci, v křesťanském učení symbolizoval nejen nesmrtelnost ducha, božskou lásku a požehnání, ale i znovuzrozeného Krista. Jako bytost, která neustále mění formu, Fénix představuje myšlenku, že konec je jen dalším začátkem. Stejně jako tento mocný mýtus, symbol Fénixe se bude v lidské fantazii a legendách rodit znovu a znovu...

Objednat předplatné