Symboly a rituály 29. 01. 2022 PDF Tisk

Fénix aneb ze smrti znovuzrození

Leden přináší spojení s novým. Nový rok, nový měsíc, nový čas. Nehledě na to, že už je únor za dveřmi...

Fénix aneb ze smrti znovuzrození

Během svátků a vánoční atmosféry se setkáváme se svými milými, veselíme se, uctíváme světlo a také sváteční čas ticha.

Vnitřně se všichni chystáme na přerod, někteří více vědomě, jiní méně.

Nový rok symbolizuje nový start, začátek, také v nás může vyvolávat silný pocit změny a očekávání, která vkládáme do nového, mohou vytvářet jistý tlak. Pohoda a uvolnění se mnohdy vytrácí.

Doba sváteční by měla sloužit k uctění ticha a klidu. Ne nadarmo naši předci slavili slunovrat, uctívali světlo, den, slunce, oheň a poté následovalo 12 svatých dní a nocí. Tento čas byl velmi významný pro osobní přerod. Tma se bere na ústup a světlo přichází do popředí.

Něco starého umírá a rodí se nové. Skutečnost smrti v tomto období hraje velkou roli, loučíme se s tmou a odevzdáváme staré. Když prozkoumáme o něco více slovo smrt, dojde nám, že se jedná také o smíření, úlevu a uvolnění.

Pokud těchto 12 dní a nocí slouží ke skutečnému odebrání se do ticha a klidu, můžeme rekapitulovat, co předchozí rok přinesl, a doslova se uvolnit do smrti a nechat odejít zbytky starých zvyků, lpění a možných bloků. A právě ona kontemplace nad odcházejícím nám přináší jistý nadhled a sílu pro přerod a přechod k novému, jasnějšímu a světlejšímu.

Povstání z popela
Archetyp nádherného ptáka fénixe je zde inspirací. Jeho krása je známá tím, že má schopnost přeměny, při umírání shoří a ze svého popela povstává nový nádherný majestátní pták, který se přerodil do své nové podoby. Fénix symbolizuje smrt a přeměnu, transformaci a znovuzrození.

Symbolizuje také oheň, který vše spaluje a má transformační sílu.

Fénix jako symbol znovuzrození a obnovy reprezentuje mnohá témata – kromě slunce například čas, metempsychózu (řecký termín označující transmigraci duší nebo reinkarnaci), konsekraci (proměnění chleba a vína během mše), království nebeské, život v ráji, Krista, Marii, panenství nebo výjimečného člověka. Mytický fénix byl začleněn do mnoha náboženství jako symbol věčného života, destrukce, stvoření a nových začátků.

Mnozí z nás však zapomínají uctívat hloubku skutečnosti a opravdových tradic, někdy se honíme za pomyslnou atmosférou, kdy samotné svaté noci unikají skutečné pozornosti, a ta skutečně vychází z klidu a ticha.

Nemusíme však zoufat, nový rok teprve začíná a zrovna tak můžeme procházet svým přerodem nyní, stačí jen vědomě pustit staré a dovolit si se přerodit. Dovolit si prožít vědomě smrt. Poté povstat ze svého popela.

12 svatých nocí slouží jako příprava na znovuzrození a počátek něčeho nového, což je inspirující pro nový rok a měsíc leden.

Mým osobním příběhem je zde povídání o „nemoci“ – až do Nového roku jsem si dovolila umírat. Nemoc byla náročná a dávala mi zabrat, došlo mi však, že mým hlubokým přáním bylo „být o svatých nocích se sebou a v klidu“. Potřebovala jsem prožít smrt, abych se mohla přerodit, znovu narodit. V nemoci a ve chvílích, kdy mi bylo nejhůř, přicházelo Světlo nejjasněji a hovořilo ke mně. Cítila jsem důležitost ticha a klidu esencí, jak tělo samo regeneruje, dá-li se mu opravdový prostor pro skutečný klid. Přicházely nádherné vjemy, informace a uvědomění a vše staré mohlo kvalitně odcházet. Znovu narození bylo překrásné, šlo velmi pomalu, síla se vracela postupně, a tak s veškerou bdělostí přicházela radost z maličkostí a všednosti obyčejných nových dní.

Síla, která se rodí, je síla fénixe, jenž ví, co má dělat, kam směřuje. Plná oddanost smrti a uvolnění pouštění je velmi léčivým procesem na cestě k Sobě a vnitřnímu přerodu. Smrt symbolizuje pouze jeden cyklus, zrovna tak jako narození.

Oba cykly se stále přelévají a přinášejí svou esenci do každodennosti. Úhel pohledu a také nadhledu nám nabízí možnost prožívání rozšířeného vědomí této perspektivy. Věřím, že pokud si dovolíme být fénixem a přestaneme lpět na svých identitách a mýtu, kým jsme, a „pouze“ JSME, tvoříme jemnější příběh, jehož záměrem je srdce, láska. Stáváme se láskou.

Nechť jsou tedy naše nové kroky v novém čase kroky lásky, znovuzrození, radosti a hojnosti. V jednotě a spolutvoření.

TIP:
K propuštění starých bloků, emocí a pocitů je potřeba dopřát si dostatečný prostor, dovolit si ho mít a vědomě v něm prožívat. Kontemplace formou psaní, jemná meditace a dechové cvičení pomáhají s přerodem a tvoří bezpečný prostor pro projevené. Čas od času je v pořádku svěřit se do rukou zkušeného průvodce, je-li třeba.

Objednat předplatné