Symboly a rituály 07. 10. 2021 PDF Tisk

Element vzduch – Váju

Podle ájurvédy element vzduchu reprezentuje vátu dóšu a přináší svou vzdušností aspekt pohybu. Každý z elementů zastupuje důležitou část procesu evoluce v přírodě a přispívá svým dílem k cestě transformace.

Element vzduch – Váju

Vzdušný element je reprezentací pohybu, lehkosti, bystrosti, rychlosti a rozmanitosti. Může být také roztříštěný jako například mysl ovlivněná vátou dóšou, proto je třeba vnímat každý element jako součást velkého holistického celku, kdy jeden funguje v součinnosti s druhým. Element zemský nám dává stabilitu, element ohně přetváří a transformuje, vodní tok pomáhá s plynutím, vzdušný element posouvá.
Jeho rozmanitost a lehkost spojená s inteligentní myslí je pohonem. V přírodě symbolika větru podněcuje k posunu. Vzduch je jako vítr, není příliš stabilní, jeho jistotou je změna. Vzdušná znamení tíhnou ke změnám a přerodům přirozeněji než zemská, záleží ovšem na celém postavení jednotlivých planet a seskupení zvěrokruhu. Ze stabilní země oheň transformuje a vzduch pohybuje. Proces transformace potřebuje zemi a její stabilitu ke zrodu, oheň k přeměně a vzduch k pohybu.

Procházíme-li transformací čili změnou, je po její integraci třeba učinit nových pohybů a vykročit na cestu, která je spojená s pohybem vzduchu. Před každým vykročením a posunem k novým zítřkům, je-li třeba pohybu, je vhodné spojit se s elementem vzduchu, toto spojení navázat prostřednictvím rituálu, a nechat se vést.

Příroda skrze roční období také ukazuje na období a určitý element, se kterým se pojí. Podle ájurvédy se každý element propojuje se ztělesněním jednotlivých dóš. Dóši, které ovlivňují procesy v těle i v přírodě, jsou propojeny alchymií symbolů. Například pitta dóša reprezentuje element ohně, váta vzduch, kapha zemi. Chceme-li pochopit celostní systém fungování a jeho pojetí toho, jak vnější svět ovlivňuje vnitřní, pomůže nám s tím naladění se na jednotlivé elementy.

Například v podzimním období, kdy vládne element vzduchu čili váta dóša, bude vhodné podpořit svou praxi a také stravu zemským elementem stability a teplejšími pokrmy. Naopak v teplých dnech ochlazujeme tělo syrovou stravou a zařazováním půstů na vodě apod. Příkladů je nespočet, jde o celý alchymistický proces evoluce a přírodních úkazů, a vnímáme-li svá těla ve zdraví a funkčnosti, je třeba se ladit na přirozený potenciál přírody a evoluce vědomí. V celé konečnosti i nekonečnosti nejde o nic jiného než o jistou misi poznání Já ve skutečném světě a s tím celostní systém pomáhá.

Celostní pohled ukazuje, že spojitost mezi přírodními úkazy a jednotlivými elementy není oddělená od lidské podstaty. Element vzduchu tedy plně podpoří rozhýbání stagnující a zakořeněné energie a rozdmýchá oheň k nejednomu popíchnutí zkoumání sebe v celé své podstatě.

  • autor: Kateřina Kostková
  • www.goldentemple.cz
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné