Symboly a rituály 30. 04. 2020 PDF Tisk

Element éter – Akáša

V našem seriálu patří éteru poslední díl, avšak z pohledu jógy a ájurvédy je na prvním místě. Je považován za nejjemnější a nadřazený ostatním elementům. Je lehký, vzdušný, souvisí s vědomím a spiritualitou. Éter je také označován jako prostor, který vyplňují ostatní elementy. Proč prostor?

Element éter – Akáša

Pro vysvětlení je důležité zmínit to, čím je definován, a to je absence vlastností. Chybí mu teplo ohně, takže je zima. Chybí pohyb vzduchu, takže je ve stálém klidu. Postrádá také těžkost elementu země a vody, takže je lehký. Je neomezený a bez hranic, vyplňuje tedy celý prostor.

Éter je spojován s vědomím, proto je nedílnou součástí každé jógové praxe, ale i života mimo podložku. Učíme se žít vědomý život, život v přítomném okamžiku. Jak si uvědomit přítomnost tohoto elementu v jógové praxi? Je to například pauza mezi nádechem a výdechem, přirozená touha si chviličku podržet nádech a výdech.

Je spojen s pátou višudha čakrou, která souvisí se zvukem, komunikací. Zvuk prochází skrze éter. Pro nás je jednodušší vnímat a pochopit dolní tři čakry spojené s elementy země, vody a ohňe. Čtvrtá čakra je mostem mezi duchovním a spirituálním a začíná být pro nás hůře uchopitelná. Je spojená s elementem vzduchu. Vzduch nevidíme, nelze jej nahmatat. Poslední tři čakry nás vedou do sfér vědomí, intuice a spojení s něčím, co je pro většinu z nás těžké uchopit. Přesto všechna energetická centra, čakry spolu souvisejí a navzájem se ovlivňují. Nižší jsou základem, na kterém naše energie stoupá vzhůru k srdci, a když se spojíme s dechem a srdcem, pak teprve začneme objevovat a využívat obrovský potenciál, který leží v každém z nás.

Pro prozkoumání elementu éteru je tedy nutné se posunout od fyzického, praktikování pozic, ásan k meditacím, zpívání nebo recitaci manter. Důležitou součástí práce s tímto elementem je pravdomluvnost, kterou naleznete jako součást Patandžaliho Jógasúter. Satja. Pravda vychází ze srdce a učí nás být sami sebou, ale také lásce, náklonnosti a soucitu. Procházíme tak procesem vnitřní transformace a nalézáme cestu k poznání našeho opravdového Já.

Co vše ovlivňuje éter?
Jak již bylo zmíněno výše, ovlivňuje intuici, komunikaci, otevřenost, svobodu, vědomí a pravdu. Pokud je v harmonii, pak nemáme problém se vyjadřovat, projevit svůj názor i city. Cítíme intenzivní spojení se světem okolo nás a jsme mentálně i emocionálně vyrovnaní.

Co se děje, pokud je element éteru v nerovnováze?
Pak cítíme vnitřní prázdnotu, uzavíráme se do izolace, jsme vyčerpaní zejména emocionálně. Máme neustálé pocity nepochopení a nedocenění. Nebo naopak, může vést k nadměrnému mluvení, které je velmi často „o ničem“, lze ho tedy nazvat prázdným tlacháním.

Jak tedy element éteru harmonizovat?
Na prvním místě je meditace, pránájáma, mantry, ale i některé pozice intenzivně pomáhají. Platí zde podobná pravidla jako pro element vzduchu. Řád a vědomá praxe je to, co přináší vnitřní, klid, stabilitu, bez ní se nelze posunout k hlubšímu poznání. Pozice praktikujte pomalu a svou pozornost více směřujte k dechu a pocitům.

Mantra – afirmace

„Umím vyjádřit své pocity, jsem otevřený.“

„Uvědomuji si a vyjadřuji pravdu.“

„Jsem já, jednota, spojení.“

„Mám jasné poznání a moudrost.”

DECHOVÉ TECHNIKY

Udžají dech
Zapřete špičku jazyka o dolní nebo horní zuby. Zkuste vyslovit písmena CH a A přes zavřená ústa. Pokud začínáte s touto dechovou technikou, představte si, že chcete vydechnout na sklo nebo zrcadlo a chcete, aby se výdechem zamlžilo. Vyzkoušejte nádech nosem a výdech pusou, CH a A třikrát. Uvědomte si zapojení svalů na šíji i vtažení jamky na krku dovnitř. Opakujte se zavřenou pusou. Nádech nosem, výdech pusou. Slyšíte zvuk, který připomíná šum moře. Naslouchejte a vnímejte tok dechu. Nespěchejte.

Účinky: uvolnění, harmonizace tělesné teploty, podpora toku okysličené krve do mozku, stimulace 5. čakry, štítné žlázy a příštitných tělísek.

Sama vritti
Harmonizovaný nádech a výdech. Praktikujte udžají dech a vnímejte, že nádech a výdech jsou stejně dlouhé. Počítejte si doby nádechu a výdechu, 4:4, 6:6, 8:8… Opakujte 10x, pak si položte ruce na uši a pokračujte dalších 10 opakování. Uvidíte, co se stane s dechem, vnímejte pocity, které vás naplní.

Účinky: harmonizace činnosti mozku a srdce, zklidnění toku myšlenek, pocit vnitřního klidu.

Savitrí pranajáma
Této prááajámě se také říká rytmický nebo čtyřdílný dech. Název skutečně popisuje to, co je podstatou této techniky. Nádech – puraka, zádrž dechu – kumbakha, výdech – réčaka, zádrž dechu – kumbakha.

Během této pránájámy se zkuste nejvíce soustředit na zádrž dechu po nádechu a výdechu. Stejně jako při praxi sama vriti harmonizujte nádech a výdech. Zádrže dechu jsou polovinou doby nádechu a výdechu. Začněte poměrem 4 doby nádech, zádrž dechu po nádechu na 2 doby, výdech na 4 doby, zádrž dechu po výdechu na 2 doby. Pak postupujte k poměrům 6:3:6:3 nebo 8:4:8:4.

Účinky: přímo souvisí s poměry dechů a zádrží. Všeobecně lze říci, že podporuje naše mentální zdraví, zbavuje nás pocitů únavy, napětí, vnitřní tenze. Odstraňuje následky stresu a posiluje kardiovaskulární systém.

POZICE
Během praxe pozic se zkuste soustředit na dýchání a zejména pak na zádrže dechu. Také věnujte pozornost jemným pauzám mezi jednotlivými pozicemi.

 • Pozice velblouda – uštrásana
 • Pozice lva – simhásana
 • Pozice ryby – matsjásana
 • Pozice svíčky - sarvangásana
 • Speciální obrácená pozice – viparíta karaní
 • Pozice mostu na předloktí – čakrásana
 • Pozice mrtvoly – šavásana
 • Pozice lotosového květu – padmásana

MEDITACE
Ideálním místem pro tuto meditaci je příroda. Zkuste nalézt místo, kde máte krásný výhled na nebe. Samozřejmě lze praktikovat i uvnitř.

Najděte si pohodlné místo k sezení, nezapomeňte na výhled na nebe. Všimněte si, jak je obrovské a nekonečné.

Zavřete oči a začněte hluboce dýchat. Použijte zmíněné typy dechu od udžají, pak aama vritti až přejdete k savitrí pránájámě.

Postupně posílejte dech do všech částí těla, které jsou v kontaktu se zemí. Tak, jak budete posílat dech do těchto oblastí, všimněte si, zda se cítíte extrémně těžce a uzeměně nebo lehce a plovoucí.

V dalším kroku posílejte dech pouze do levé poloviny těla. Začněte levou dolní končetinou od prstů na noze, přes pánev, trup, pokračujte levou paží, od prstů na ruce vzhůru, levou polovinou šíje přejděte k levé tváři. Jen vnímejte, jak vás naplňuje pocit, že se rozpínáte doleva. Tento postup opakujte na pravé straně těla a poté na zadní a přední straně těla. Nakonec uc
ítíte, že se každým dechem rozšiřujete ve všech směrech a jste nedílnou součástí prostoru.

V duchu vyslovte mantru: „Jsem s vesmírem.“ Zkuste opakovat až do okamžiku, kdy vás začne naplňovat pocit, že vás nic neomezuje.

DRUHY JÓGOVÝCH LEKCÍ VHODNÝCH PRO ELEMENT ÉTERU

 • Pránájáma
 • Hathajóga s dlouhými výdržemi
 • Aštanga jóga (pozor na perfekcionalismus, praktikujte s něžností a láskou sami k sobě)
 • Jóganidra
 • Restorativní jóga
 • jin jóga

Éter nás nabádá a vede k tomu, abychom pracovali přímo, čestně a pokorně s povahou svých myšlenek a záměrů. Pomáhá nám otevřeně pochopit, že všechny naše vztahy a zkušenosti se rodí z vlastního projevu, za účelem vnitřní transformace. Pokud naše fyzické jednání, myšlenka, pocity šíří  lásku, obdiv, hlubokou úctu k mým milovaným i ke svému prostředí, nakonec se rozšiřuje napříč celou společností, světem okolo nás.

Bez éteru není lásky a svobody, je spojený s podstatou jógy.

 

Objednat předplatné