Hatha jóga 19. 05. 2022 PDF Tisk

Dvě protikladné síly - hathajóga

S čím bojujeme v dnešní době nejčastěji? S nejednotností, roztříštěností vlastních myšlenek. Nemáme vládu nad svou myslí a nejsme schopni ji ukočírovat tak, aby šla jedním směrem. A právě hatha jóga nás učí postupnými změnami těla dojít i ke změnám mysli.

Dvě protikladné síly - hathajóga

Hatha jóga, jak název napovídá, znamená spojení dvou energií. Tedy sluneční energie ha a energie měsíční, tha. Pro toho, kdo se chce začít věnovat józe, představuje ideální cestu. Spojuje v sobě totiž jak etické, tak i fyzické základy, jimiž se jóga vyznačuje. Protože sama jóga jako taková je spojením – spojením zastavení a pohybu, spojením filosofie a praxe, spojením našeho nejnižšího vědomí (ega) s vědomím nejvyšším (absolutnem). Sebeovládáním, asketismem a meditací jogín pracuje se svou tělesnou myslí čittou, aby se naučila vnímat vyšší realitu brahma (božství). V přeneseném slova smyslu tak můžeme říci, že jóga, jakožto hatha jóga, spojuje. Spojuje nás s naší nejvnitřnější podstatou a pomáhá pochopit, co se zde odehrává. Pomáhá nám pochopit a poznat sebe sama.

Projev individuálního života

Co je projevem individuálního života? Co dá plodu status dítěte? Nádech a výdech. Podle starých jógových textů se název hatha jóga odvozuje od kombinace dvou manter Ham a Tham. Ham a tham, nebo také só ham, je podle některých pramenů naší první mantrou, první zvukovou vibrací. A tím je právě první vdech a výdech. Podle této interpretace tak hatha jóga vychází z naší individuality, která plyne ze schopnosti dýchat, a jako taková nám pomáhá se do ní navrátit.

Dvě protikladné síly

Ham, jako Slunce a kladný princip života na jedné straně a na druhé straně Tham, měsíc, jako negativní lunární energie. Hatha jóga tak v konečném důsledku znamená i spojení dvou protikladných sil, které předznamenávají život každého z nás – udržují v životě napětí a sepětí zároveň. Tím, že lidská mysl poznává dvě protikladné síly, je nucena zároveň pátrat po jediné vše sjednocující podstatě, která má moc spojovat a dávat všemu smysl a řád. Poznání mnohosti a roztříštěnosti nás tak přirozeně vede k hledání jednoty.

Věčný pohyb mysli

Vezměme si to prakticky. S čím bojujeme v dnešní době nejčastěji? S čím zápasíme každý den? S nejednotností, roztříštěností vlastních myšlenek. Nemáme vládu nad svou myslí a nejsme schopni ji ukočírovat tak, aby šla jedním směrem. Nedokážeme se plně koncentrovat na jeden bod, na jednu činnost, na jednoho člověka. Jsme otroky vlastních vášní, protože si je nedokážeme, nebo nechceme, myšlenkově, logicky zdůvodnit. Slepě posloucháme a následujeme své pohnutky, aniž bychom si byli vědomi toho, co vlastně děláme. A potom se divíme, že jsme unavení. Kdo by unavený nebyl? Jedná se o setrvalý pohyb neklidné mysli, která se nikdy nezastaví a nedopřeje odpočinku.

Od zklidnění těla ke zklidnění změn mysli

A právě hatha jóga nás učí postupnými změnami těla dojít i ke změnám mysli. Přes zklidnění pohybu tělesného se pomalu učíme vnímat sami sebe v rozličných polohách a nacházet v nich klid nejen těla, které je vykonává, ale i mysli, která se jich účastní. Lze tedy říci, že hatha jóga je založená na tělesné bázi a učí nás všímat si projevů vlastní existence vycházejících z hrubého fyzického těla. Odtud potom vede až ke kvalitativním odlišnostem vědomí, kde se nacházejí stále jemnější a jemnější těla, která těmi hrubšími prostupují a tvoří společně jeden celek. Hathajógová praxe je všechny stimuluje a harmonizuje jejich činnost.

Detoxikace těla

Dříve, než díky vytrvalé hatha jógové praxi dojde k harmonizaci psychofyziologických rytmů, je nutné, aby došlo k celkové očistě organismu. Stejně jako se dnes věnujeme různým detoxikačním programům a dietám, které mají naše těla zbavit jedovatých toxinů, je třeba podstoupit podobný proces i v rovině hlubší. Jednoduše řečeno hatha jóga je někdy považována za pouhou přípravu pro vlastní praxi jógy. Za přípravu, která má tělo zbavit nečistot nahromaděných vlivem špatné životosprávy, povrchního dýchání a jistých dispozic, s nimiž se člověk již rodí. Kromě ásan se tak k hatha józe často řadí i bandhy (uzávěry blokující tlakem nebo pod tlakem tělesné otvory), mudry (symbolická gesta či polohy těla aktivující reflexní body a ovlivňující dýchání), krije (očistné techniky), pránajámy (dechová cvičení) a mantry (recitace označující prvotní vibrace vesmírné energie).

 

  • autor: Kateřina Lukášová
  • www.sadhak.cz
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné