O józe 02. 09. 2021 PDF Tisk

Dá se jóga „naučit“, nebo se musí „umět cítit“?

„Fake it till you make it,“ slýchávala jsem během kurzů jógy v Thajsku od našeho Svámího a říkala jsem si: „Jako vážně?“

Dá se jóga „naučit“, nebo se musí „umět cítit“?

Základem jógy je pravidelnost, opakovanost, stálost, praxe ve stejný čas. V praxi hatha jógy vycházíme z opakování jednodušších pozic, učíme se v pozicích dýchat, dynamičtější sekvencí se snažíme zabavit mysl a postupně přecházíme k výdržím v pozicích s koncentrací na další aspekty, které jóga přináší. Askeze a opakovanost. Ti méně „nacítění“ se pravděpodobně nudí. Můj první kontakt s jógou kráčel ve stejném duchu, prvně jsem okusila lekci jógy v 15 letech a nudila jsem se. Vrátila jsem se na lekci hatha jógy ve 20 letech a nudila jsem se, nevydržela jsem sedět rovná v podivném sedu zkříženém a řeči o dechu mi přišly zbytečné. 12 let poté, kdy je jóga součástí mého každodenního života, praxí, učením, předáváním a komplexností okem neviditelné fantazie jménem život, stále přichází otázka: „Co se tenkrát stalo?“

Zpětné ohlédnutí ukazuje, že lusknutím prstíku to nebylo. Vše plynulo ve svém rytmu.

Jóga nás přivolává postupně, a to dle připravenosti duše. Nevnímáme to, přicházíme na jógu, protože nás bolí záda či se objevuje v našich životech stres, tíha, úzkost, málo spánku, bolesti těla. Málokdo z nás tuší, co balíček jógy přináší.

Praxe má několik poloh. Občasné praktikování ve studiu. Postupná změna životního stylu. Naprostá oddanost. Studiová jóga a její lekce si pro mne přišly, dlouhou dobu byla jóga fyzickým aspektem v mém životě. Po pár letech praxe mne to zaválo na cesty a ke studiu jógy v hlubším poli. Filozofie a staré praktiky.

Studium Agama jógy mne přivedlo ke zkoumání. Setrvání v pozici, koncentrace dechu, vnímání energie. Praxe se zavřenýma očima. A i ti, co běžně „necítí“, cítit začali. Jóga se dá naučit, jóga se dá cítit i necítit. Její krása spočívá v tom, že přichází ke každému z jiného pole a přináší „to“, co dotyčný potřebuje. Ten, který vyhledává její fyzický aspekt, si pro ten aspekt přijde a dříve či později se mu otevře rovina, o které neměl ponětí. Ten, který přichází pro hlubší podtext, po čase projde z hloubek na povrch pro větší spojení s fyzickým tělem. Jóga je pro každého, starého, mladého, hubeného, tlustého, zdravého, nemocného. Jóga je fyzickým cvičením, technikou, očistou, filozofií, meditací, alchymií, komplexem, jednotou, krásou, hloubkou, přesahem a zase fyzickým cvičením.

Nepřicházíme si pro jógu, jóga si přichází pro nás. A pokud ji „jen“ cvičíme a nic necítíme, je to v pořádku. Můžeme opakovat sekvence, pozice stále dokola, až něco ucítíme.

Jóga je nástrojem, jak utišit mysl. Čím více je mysl zaplněná, tím méně cítíme. Čekáme, že se stane „něco“ život měnícího, a když se to neděje, jsme znuděni. Když se to naopak stane, jsme vyděšeni. Jóga přichází v pravý čas a odkrývá své hloubky. Je třeba k ní přistupovat s pokorou, beze spěchu. 

Procítění těla skrze jógu je klíčem, nehledě na to, je-li jóga pomalá, či dynamická. Pokud je mysl hlasitá, doporučuje se procházet aktivní sekvence, dynamické styly jógy.

Pokročilejší jsou schopni vytrvávat v pozicích delší čas a po sekvenci snadno přejdou k meditaci. Pro silnější prožitek jógy je vhodné začít praxi rituálně. Nastavit si záměr. Procházet jógou pomaleji, vědoměji, zapojit dechové techniky a vnímání každého dechu, praktikovat se zavřenýma očima a ladit se do meditativního toku. Celá praxe se poté stává vědomým plynutím přirozenosti cyklení přírodních archetypů a prodýchávání jednotlivých sekvencí nám přináší spojení s jednotou, veškerenstvem, přírodou.

Praxe dnešních dní volá ven, a jak nás učí hatha jóga, hledáme spojení mezi sluncem a měsícem, mužským a ženským principem, nádechem a výdechem.

Ranní praxi ladím pozdravy slunce, večerní pozdravy měsíce. Rituálně se spojím s přírodními cykly a záměry prohlubuji na nov, úplněk, slunovrat, zatmění.

Praxi jógy a její duchovní rozměr prohloubí bhakti jóga – zpěvy posvátných jmen čili manter. Bhakti jóga otevírá emoční pole, dostává nás přímo do srdce a její léčení je nesmírné. Bhakti jóga je skvělou formou oživení praxe a pravé pochopení oddanosti.

  • autor: Kateřina Kostková
  • www.goldentemple.cz
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné