BLESKOVĚ
Jin jóga 26. 06. 2017 PDF Tisk

Cyklická jin jóga

Mnoho lidí zmešká malé radosti, protože marně čeká na velké štěstí. Radost je dalším zastavením v rámci cyklické jin jógy. Radost, jenž je esence léta. Cyklus má vlastnost pokračování bez konce. Stále a stále dokola. Zastavíme se u období léta, ve kterém se právě nacházíme. Je to období tepla, slunce, vášně a smíchu.

Cyklická jin jóga

Zastavení ve znamení objevování

Po začátku všeho nového, jenž bylo zaměřeno na jaro, začínáme mžourat do slunkem prozářených dní, které nám svou délkou umožňují delší čas spočinutí ať už na své podložce či s přáteli na břehu jezera v opojné vůni teplého letního vzduchu. Jsme jako malé zvědavé děti, které se z batolete postaví na nohy a mají vášňivou potřebu objevovat celý svět bez hranic a strachů. Malé děti, jenž jsou plné nadšení.

K druhému cyklu patří element OHNĚ, který umožňuje vzplanout silným emocím, jimiž jsou radost i hněv. Orgány druhého cyklu jsou SRDCE a TENKÉ STŘEVO. Orgány v sobě nesou téma lásky bez podmínek a rozpoznávání stejnosti v rozmanitosti. Duševními funkcemi jsou RADOST a HARMONIE. Emoce orgánu léta je NADŠENÍ. K druhému cyklu patří ŽENA EMPATICKÁ. Žena, která pečuje o sebe i druhé. Žena, která si je vědoma své ženské přitažlivosti. Žena, která je plná lásky jako samo období, jenž nabízí letní zamilovanost ať už směrem k sobě samým či k okolí, s kterým máme větší potřebu kontaktu.

Element OHEŇ

Pokud je prvek ohně vyvážený ve své osobě, člověk se projevuje jako zábavný a plný života. Vlastní barvitý smysl pro humor a snadno se rozesměje. Člověk optimistický a velkorysý. Člověk přátelský obklopen lidmi, jenž s ním rádi tráví čas. Člověk charismatický a přitažlivý. Naopak, pokud je elemenet ohně v nerovnováze, zábavný člověk se mění v křečovitého, jenž se snaží být zábavným, ale jeho napjaté přetvařování je celkem snadno rozpoznatelné. Člověk, jehož humor se stává útočným a jeho velkorysost sobectvím.

Orgán SRDCE a TENKÉ STŘEVO

SRDCE je orgánem radosti, rozkoše a lásky bez podmínek, která se pojí s tématem dualit a protikladů. Ony protiklady představuje žilná a tepenná krev, která se v srdci vyskytuje vedle sebe. Symbolika značí, že protiklady jako černá a bílá či nahoře a dole spolu nemusí nutně bojovat, ale mohou vedle sebe existovat rovnocenně. Tak, jak by tomu mělo být i v partnerství. Růst obou partnerů pospolu a přesto samostatně a vzájemné rozvíjení se je pilířem udržitelné bezpodmínečné lásky. Tolerance druhého takový, jaký je. Ani lepší, ani horší, ani vyšší, ani menší, je tím, co tvoří pravou lásku. A právě tuto dualitu pravé lásky symbolizuje srdce.

Touha po potěšení a radosti v dnešní době stále sílí. Avšak tím, jak se ženeme za euforickým stavem, ztrácíme životní sílu a stavíme se k životu jen povrchně. Vnitřní prázdnota je nebezpečně náchylná k nejrůznějším závislostem. Čeho je moc, toho je příliš a tak přílišné nadšení značí nevyváženou a neukotvenou srdeční energii. Srdce je spojeno s jazykem a mluvením a tak výřěční lidé často jen plýtvají energií svého srdce. Prožívá-li člověk radost a nadšení vyrovnaně, uskutečňuje své nápady, je veselý a laskavý k ostatním.

Na fyzické rovině se nerovnováha srdce projevuje jako časté červenání, chorobné stavy spojené s činností srdce, bušení srdce, noční pocení, citlivost na teplo i chlad, pocity sucha v hrdle, žízeň, bolesti pod žebry.

TENKÉMU STŘEVU dle roviny tělesné a pohledu fyziologického přísluší přijímat živiny. Nepřetržité rozhodování, zda má jednotlivé složky dále zpracovat, nebo je vyloučit je jeho prací. Rovina tělesná je však přímo propojena s rovinou emoční. Pokud tenké střevo nemá jasno v tom, co ponechat a co vyloučit, může se stát, že se do těla dostanou toxické látky nejen ve smyslu zbytku z potravin, ale i toxické emoce, které tělu a nám nejsou vlastní. Tenké střevo je téma rozhodnosti v otázce ano či ne a postavení se za svůj názor.

Orgánové hodiny

Orgánové hodiny uvádí dobu, ve kterém je danný orgán nejsilnější. Doba orgánu srdce je od 11:00 do 13:00 odpoledne, kdy se tento čas často věnuje obědu s přáteli a srdečnému setkání. Naopak nejslabší je doba od 23:00 do 1:00 v noci. Nejsilnější doba vlivu orgánu tenkého střeva je od 13:00 do 15:00 a oproti ní stojí doba s nejslabší aktivituou orgánu od 1:00 do 3:00 brzkého rána.

Meridián srdce a tenkého střeva

Při procházení dráhy meridiánu srdce otočme dlaň jedné paže směrem vzhůru a prst druhé ruky uložme pod klíční kostí, kde meridián začíná a pokračujme přes vnitřní stranu paže až ke konci malíčku, kde meridián končí. Otočme dlaň směrem dolů a pokračujme s pohybem ukazujícího prstu, jenž nás vede po dráze meridiánu. Meridián tenkého střeva začíná na malíčku a běží po laterální straně vzhůru přes rameno na nejvyšší okraj zad, po krku vzhůru, přes lícní kost k uchu.

Jin jógová sekvence

Do pozic vstupujme s plnou pozorností a nejdříve se v nich snažme uvelebit. Pokud bude potřeba, přizvěme si k ruce deku či bloček a pozici si s nimi nastavme tak, aby nám byla pohodlná a abychom v ní mohli setrvat 3-5 minut. V pozici se pokoušíme najít uvolněnost a využíváme sílu přitažlivosti a gravitace k hlubšímu uvolnění směrem dolů k podložce. Pozorujme, jak se ásana postupem času a v rytmu uvolňujících výdechů mění a stává se příjemnější. V jin józe se učíme, jak nebojovat s tím, co je a nechat věci tak, jak jsou. Po zaujetí pozice se pokusme nebojovat s onu ásanou, ale zkusme ji přijmout. Pak se terpve pozicí stáváme a můžeme ásanu nechat působit na hlubší vrstvy nás samotných. Po uplynulé době z pozice opatrně vyjděme a zvolme si jakokoliv nejbližší relaxační pozici, kterou si věnujme na stejně dlouhou dobu. Pozice, které zaujímáme na jednu stranu, zopakujme na stranu druhou a poté přistupme k dalším ásanam. Zkusme praxí projít s esencí čisté radosti, hravosti, zábavy, s esencí léta.

  

Tip na konec: Jednoduše se radujme, aby se nám Tento způsob léta nezdál poněkud nešťastný. (Rozmarné léto)

 

  • autor: Šárka Konečná
  • www.jogovna.cz
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Objednat předplatné