BLESKOVĚ
Teacher toolbox blog 02. 04. 2021 PDF Tisk

Co jsou samskáry a jak nás ovlivňují?

Velmi často používáme slovní obrat, že je to náš osud… „Nemohu s tím nic udělat, to už je můj osud.“ Je tomu skutečně tak, a co jsou samskáry, o kterých se dozvídáme při lekcích jógy?

 

Co jsou samskáry a jak nás ovlivňují?

Samskáry jsou jakési jemné dojmy, které si neseme z toho, co jsme prožili, a na základě nich vytváříme naučené vzorce chování. Právě akce a činy, které provádíme v plném vědomí, jsou ty, které ovlivňují mysl. Nebo jinak, je to záměr činu, který mu dává sílu. K pochopení pomůže i doslovný překlad slova samskára.

SAM znamená dobře promyšlený, naplánovaný a KÁRA podniknout akci. Samskára je tedy „dojem, dopad akce“, kterou provádíme s plným vědomím jejích cílů. Po provedení akce pak uložíme dojem z ní do své mysli a pokaždé, když akci opakujeme, se dojem stává silnější, tedy vzniká návyk, vzorec chování, samskára. Čím je hlubší, tím méně ji ovládáme, stává se jakýmsi automatismem, závislostí. Samskáry jsou hluboko uloženy a skryty v mysli, jsou součástí naší osobnosti a je třeba introspekce k tomu, abychom je odhalili.

Právě to, co je uloženo v mysli, utváří a zbarvuje způsob, jakým vnímáme sebe i ostatní. Pokud nezačneme se samskárami pracovat, pak tyto jemné dojmy minulých činů budou mít sílu osudu, protože nás plně ovlivňují. Při tomto výkladu je důležité zmínit, že samskáry mohou být nejen něco, co vnímáme negativně, ale jsou také pozitivní. Dobré skutky vytvářejí pozitivní samskáry. Je tedy jen na nás a na síle vůle, zda se rozhodneme měnit ty, které nejsou pozitivní.

Jsou různé cesty, jak se samskárami pracovat. Ať už se rozhodnete vytvářet nové, pozitivní, eliminovat negativní a nebo kombinovat obojí, je důležité nemít velká očekávání. Většina z nás si asi přirozeně vybírá třetí cestu, a to je práce na pozitivních a eliminace negativních současně. Právě duchovní nauky jsou takto navrženy, vedou nás cestou poznání a zapomenutí starých vzorců a vytváření nových, pozitivních. Vzpomeňte si na to, jak vypadalo vaše ráno předtím, než jste se začali věnovat ranní praxi jógy.

Zde jsou tři věci, které nám pomohou k pochopení a povedou nás k práci se samskárami:

  1. Pokud máte pocit, že jste již odhalili a zpracovali prožitky z minulosti, pak věřte, že je úplně normální, že se často ještě objeví jemné podtóny zpracovaného.
  2. Čím více se samskárou bojujeme, tím horší je.
  3. Všechny naučené reakce, které nás nutí bojovat nebo se bránit, nás stahují hlouběji.

Určitě jste si všimli, že některé věci se v životě opakují pořád a pořád dokola a my máme tendence na ně vždy reagovat stejně nebo podobně. Jsme zkrátka „nepoučitelní“. Toto by se dalo nazvat chozením po špičkách v emocionálním minovém poli. Právě jógová praxe nám ukazuje, kde jsou ony pomyslné spící miny, samskáry. Jóga je z hlubin nevědomí vynáší na světlo a nechá nám je poznat. Nevysvětluje, kde se vzaly, ale poznáním si začneme uvědomovat dopad našich činů a akcí na okolní svět, což je velmi důležité pro jejich změnu. Pokud se objeví, nebojujte s nimi, jen je prožijte, uvědomte si je s láskou a otevřeným srdcem.

Pokud je samskára změněna, pak se život stává o trochu lehčí.

A jak s nimi začít pracovat?
Během praxe pozic, když vzniká teplo, se čistí nejen fyzické, pránické tělo, ale i naučené vzorce chování. Zkuste si uvědomit své reakce v některých pozicích. Jestliže je změníte, začíná jemný přepis vzorců chování. Co mám na mysli? Pokud jste výbušní a zkoušíte stoj na rukou, pak máte tendenci se dokola odrážet silou a doslova skákat do pozice. Když zkusíte zpomalit, vnímat nádech a výdech, zapojit múla bhandu a svaly těla, najednou objevíte, že stojíte na rukou. Opakováním vznikne návyk, který si z podložky přenesete i do osobního života. Příště nebudete v kritické situaci křičet, ale použijete nádech a výdech, zklidníte se. Opakováním pak vytvoříte novou, pozitivní samskáru.

Další cestou práce je poznání rolí, které na sebe bereme. Právě vlivem minulých prožitků můžeme být oběť, záchranář, pachatel. Poznání rolí pomáhá poznat vzorce chování a je cestou k osvobození. Nové, pozitivní samskáry můžete vytvořit i nesobeckými činy. Dodává to mysli motivaci dělat podobné činy. Jakmile tento proces nastartujeme, cesta naší transformace bude intenzivnější.

Vyzkoušejte, uvidíte, že tento nový pocit je povznášející.

Opatrujte se. S láskou Zuzka K.

Objednat předplatné