Ostatní jógy 15. 06. 2020 PDF Tisk

Být věrný jednomu stylu jógu? Ano, či ne…a proč?

Když se rozhodnete cvičit jógu, často se ptáte, zda je dobré dělat jen jeden jediný styl, nebo mixovat několik stylů dohromady...

Být věrný jednomu stylu jógu? Ano, či ne…a proč?

Cvičení jógy je dobré pro naši mysl i tělo. Praxe jógy spojuje hluboké dýchání, meditaci a tělesné cvičení, které zlepšují zdraví těla a současně snižují stres a pomáhají zlepšovat naši schopnost se soustředit. Přestože každý styl jógy může do jisté míry zlepšit tělo a mysl, má různé cesty a metody k dosažení těchto cílů.  

Výhody vázání se na jeden styl
Pokud se rozhodnete pouze pro jeden styl jógy, kterému se budete intenzivně věnovat, má to řadu výhod. Jednak poznáte tento styl jógy více do hloubky, získáte benefity, které přináší, a budete rozvíjet každou jednotlivou ásanu.

Konkrétní výhody praxe jednoho stylu jógy zahrnují: 

 • Spokojenost s každou lekcí.
 • Zvládnutí pohybů.
 • Získání maximálního užití spojeného s daným typem jógy.
 • Pohyblivost a dýchání s preferovaným tempem.
 • Vyhnutí se zmatkům se střídáním lekcí a lektorů.

Tím, že se rozhodnete pro jeden styl jógy, bude pro vás každá lekce, a vlastně i každý den praxe příjemný, vy se tak budete cítit pohodlně a jóga jako taková na vás bude mít daleko intenzivnější vliv. Je známo, že pohyby, tempo a dechové techniky jsou známé proměnné, a když je zvládnete, získáte daleko větší pocit vyrovnanosti.

Nevýhody praktikování jednoho stylu... 
Přestože existuje mnoho výhod z praktikování jednoho stylu jógy, mohou existovat určité nevýhody pro určité osoby.

Ty zahrnují:

 • Omezený progres vašeho těla, tj. omezený růst na fyzické úrovni.
 • Použití nesprávného stylu pro dosažení osobních cílů.
 • Získání určité míry spokojenosti, která nás již nebude posouvat vpřed.

Na začátku jogínské cesty je snadné vidět, jak praktikování jednoho stylu jógy bude mít vždy za následek výhody, ale existuje riziko, že se osobní cíle a schopnosti člověka časem změní. Počáteční styl zvládnutí jógy nemusí být vždy nejvhodnější pro budoucí plány.

Výhody cvičení různých stylů
Pro někoho může být velice přínosné střídat různé styly jógy. Obecně platí, že nejlepší cestou, jak zjistit, jaký styl jógy je pro nás ten nejlepší, je zkoušet více stylů najednou. Poté, co se bezpečně začleníme do různých stylů, zjistíme, které nás baví více či méně, které jsou pro nás dostatečně náročné, a také to, jaké jsou ty pravé pro naše osobní cíle a duševní zdraví.

Výhody praktikování několika stylů jógy mohou zahrnovat:

 • Získání maximálního užitku, a to jak pro mysl, tak i pro tělo.
 • Dosažení cílů v oblasti fitness při zachování meditativního zaměření.
 • Informace o různých dostupných možnostech a stylech, větší podvědomí o józe jako takové.
 • Maximalizace schopnosti přechodu mezi jednotlivými styly.

Každá jóga je osobitá, má své vlastní prvky a styl, nicméně spojení více stylů může prospívat našemu zdraví, duševnímu rozpoložení a celkově nám pak jóga může pomoci k dosažení našich duchovních cílů.

V závislosti na stylu jógy se konkrétní zaměření každé lekce liší. Například některé styly jsou pomalé a meditativní se zaměřením na dech a duševní koncentraci. Jiné styly jógy se zaměřují na fyzické aspekty ásan a rychlé pohyby, které vedou k lepší fyzické kondici a flexibilitě. Tím, že cvičíte oba styly, je možné získat maximální užitek z duševní koncentrace, duchovnosti a fyzické kondice.

 • autor: Valentina Lebová
 • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné