Rozhovory s osobnostmi 28. 02. 2015 PDF Tisk

O životě s jógou ......Barbora Hu

Nemá ráda dogmata, škatulkování a v józe našla zkušnosti, které ji k józe připoutaly. 

O životě s jógou ......Barbora Hu

Jak jsi se dostala k józe?

Dnes jsem přesvědčená, že tím jací jsme, utváříme svoji osobní realitu. Při pohledu do zpětného zrcátka si myslím, že jsem si jógu záměrně nevybrala, jako jsem se spíše svým směřováním dostala do pole jejího záměru – tedy poskytnout cenná vodítka k objevování a nalezení sebe sama, nalezení jednoty v mnohosti.  S jógou jsem se začala blíže seznamovat před dvanácti lety, v divokých letech puberty. V tomto období jsem tehdejší bolesti své duše vlila do problémů těla a mysli. Trpěla jsem nebezpečně rozvinutou mentální anorexií a lhostejností ke svému osudu. Tou dobou jsem z tísnivé reality kolem mě utíkala do světa knih. Nevím ani jak se to přihodilo, ale propadla jsem živému zájmu o východní filosofii. V patnácti letech jsem louskala Upanišady stejně horlivě jako Zenové koány či Jacka Kerouaca. Shodou několika „okolností“ jsem se dostala k zajímavým učitelům, kteří mě fascinovali svojí moudrostí a inspirovali svojí praxí jógy. Jóga mi poskytla rámec inspirací, kterými jsem pozoruhodně rychle a snadno zhojila rány na své duši a vrátila zdraví i svému pochroumanému tělu. Pochopila jsem, že síla, kterou jsem doposavad používala k sebedestrukci, lze použít i opačným směrem. Později jsem na Karlově Univerzitě vystudovala magisterský obor indologie se specializací na hindštinu a k tomu kulturologii. Odjela jsem do Indie, nejprve „jen“ cestovat a sbírat zkušenosti, později cíleně do Ášramu na studium aplikované jóga terapie a meditace. Jógu jsem učila zprvu své známé a spolužáky, později jsem začala vést veřejné lekce různě po Praze, připravovat tematické workshopy. Až jsem jednoho dne zjistila, že jóga není něčím, co dělám, ale co žiji. A žít se má naplno.

Proč jsi u jógy zůstala?

Pro sílu, zkušenosti, kterou mi přinesla.

Je jóga každodenním společníkem tvého života a pokud ano, jak se to projevuje?

Jógu dnes vnímám jako život, živé spojení všech projevených i latentních aspektů bytí. Myslím, že je rozdíl něco dělat a něčím být, byť spolu obě dvě věci těsně souvisí. Snažím se jít cestou, na níž je jóga stavem bytí.

Co je pro tebe na józe přitahujícího?

To, že učí člověka vnímavosti, kultivaci pozornosti na různých úrovních. Jóga činí člověka flexibilním, nejen v těle skrze ásanu, ale hezky ohýbá i ego a zažité vzorce myšlení, jednání. Jóga učí probuzení citlivosti k možnému, moudře pracuje s potenciálem skrze učení o jednotě všech věcí. Tímto způsobem není nic zhola dobré nebo špatné, ale vše je otázkou volby toho, kam „investujeme“ svou pozornost, jak budeme pracovat s možnostmi. Jóga pracuje s důležitými a pro dnešního člověka mnohdy pozapomenutými kvalitami jako například pokora, trpělivost, citlivost, empatie, nepodmíněnost v myšlení a otevřenost.

Hledáš k józe ještě nějaké doplňkové sportovní aktivity, nebo tě v plné míře uspokojuje jóga?

Praxe ásan, krijí, pránájámy, koncentrací a meditace tělu pomáhá, ladí jej a vyjadřuje mu respekt. Pokud má člověk dost vůle a najde si čas a prostor, správná kombinace jógové práce s tělem a jeho jemnými obsahy jeho potřeby uspokojí. I tak mám ráda pohyb ve volném prostoru, mám ráda jízdu na kole, chůzi krajinou, ráda plavu. Dobrou „posilovnou“ je pro mě můj divoký i moudrý malý syn Tadeáš.

Řekla bys, že zájem o jógu vzrůstá?

Ano, určitě. Dokonce si všímám, že sympaticky roste i povědomí lidí o tom, co vše jóga může pojmout, co se skrývá za ásanou.

Co jóga může nabídnout lidem, kteří ji zkusí?

Nový prostor k pochopení a rozvoji sebe sama. Ať už jejich prvotním záměrem bude cokoliv, od bolavých zad, až po emoční atrofii, nabídne jim jóga chytrý, otevřený a tvůrčí rámec pro citlivou práci s různými částmi sebe sama, které spojuje v celek. Nabídne prostor k růstu, a to vlastními prostředky. Jóga je cestou k poznání, přičemž každý člověk má svoji mapu k této cestě uvnitř. Zpočátku to chce jen trpělivost a ochotu naučit tuto mapu číst.

Na co by si měl hledající zájemce o jógu dát pozor při výběru studia, nebo instruktora a jsou nějaká rizika?

Je jich celá řada. Jako vše ostatní, se dá jóga i zneužít k manipulaci s lidmi, k bezohlednému kupčení s lidskou nadějí. Instruktorem jógy se dne může stát téměř každý, kdo má něco peněz a času, což není principiálně špatně, ale přináší to s sebou rizika. Každý instruktor jógy by měl mít dostatek teoretických znalostí, ale zároveň i stejnou porci osobní zkušenosti. Myslím, že dobrý instruktor jógy nesmí být jen zdatný performer. V józe nestačí jen předcvičovat, jóga se nedá „naučit nápodobou“. Proces výuky jógy je tvůrčí komunikace – směna zkušeností a inspirací. Vybídla bych lidi k citlivosti – vyberte si takového učitele nebo studio, které ve Vás vzbuzuje důvěru. Osobnost, u které vnímáte, že není rozporu mezi tím, co říká, a co dělá, co dělá a čím je.

Musí být člověk praktikující jógu vegetarián?

Nemám ráda dogmata. Jóga vznikla na jihoasijském subkontinentu v jiném kulturním i historickém kontextu, než jakým je dnešní doba. Její eticko-morální základ je všeobecně platný, avšak jeho výklad je dobré (nikoliv oportunisticky) zasadit do kontextu „tady a teď“. Důležitější než co člověk jí, je podle mě to, s jakým vědomím tak činí. Je potřeba k sobě být pravdivý, uvědomovat si širší souvislosti svého počínání. Já osobně jsem přestala maso jíst zhruba před šesti lety právě z tohoto důvodu, a to v době, kdy jsem jógu už nějaký rok praktikovala. Ne proto, že to její etika „přikazuje“, ale protože jsem si uvědomila svůj osobní vztah k této věci. Řekla jsem si, že žiji v podmínkách a s prostředky, které mi umožňují nutričně nestrádat i když maso vyřadím. Že mohu zdravě fungovat bez toho, aby za to jiná bytost musela zaplatit životem. To téma je složité, mohli bychom jít v tomto uvažování pořád dál – a co rostliny… atp. Snažím se být zkrátka pravdivá ve svém vnitřním vnímání. Můj manžel i syn bio maso z volných chovů občas konzumují, sami si ho připraví a snědí. Je to o svobodě a upřímnosti vnitřního nastavení.

Jak jíš ty?

Jak jsem řekla v předchozí otázce, nemám ráda dogmata, názorové krabičky, škatulkování a novodobé kastování, které většinou vede hlavně k povyšování jednoho nad druhého, k nesnášenlivosti. Převážnou většinu mé stravy tvoří ovoce, zelenina, ořechy a semínka, mnohdy v syrové podobě. Ráda mám ale i teplé jídlo, potřebuji ho, zvlášť v zimním období, ale nejím ho denně. Pochutnám si na hustých zeleninových polévkách, ale někdy i dobré zeleninové pizze z kvalitních surovin. Nejím moc mléčných výrobků, byť dobrý farmářský jogurt nebo kvalitní kozí sýr si neodepřu. Většina mé stravy je tedy syrová a rostlinná, ale neřekla bych nikdy, že jsem vitarián nebo vegan, protože nejsem. Nehlásala bych o sobě ani to, že jsem absolutní vegetarián, protože například v těhotenství jsem si několikrát dala rybu, a ryba je maso. Udělala jsem to, protože jsem skutečně cítila, že si o ní moje tělo říká, a odepřít si ji, by bylo v ten moment spíše sycením ega a toho, co si o sobě chci myslet.

Jóga je filosofií, jóga je intenzivním cvičením, jóga je relaxace...jóga je pro tebe?

Jóga je pro mě cesta poznání, na které není nikdy zcela hotovo, na níž je každý člověk proces. Vědomý život v jednotě – osobní, a když se povede, tak i nadosobní.

 

Děkujeme za rozhovor!

-jd- 

www.bindu-yoga.cz 

zdroj fotek: Barbora Hu

 

 

Objednat předplatné