BLESKOVĚ
Ostatní jógy 18. 12. 2017 PDF Tisk

Ájámajóga – energetické víření

Ájáma jóga je systém jógy nesoucí výhradně vaši osobní ochrannou známku. Spojuje funkci a krásu pohybu s diagnostickým obrazem těla na tabletu. Jóga, která zodpovídá nejen za funkční části pohybového systému, ale i za ty, které jsou přetížené, a tedy dožadující se pozornosti. Teprve po jejich objevení směřuje volba ásan k harmonii...

Ájámajóga – energetické víření

Jóga se dotýká mnoha životních oblastí a mění mnoho pohledů na dění člověka. Od postoje k vlastní kondici fyzického těla, názoru na jeho sílu, pružnost, vytrvalost až po duševní řízení života. Nárok na vládnutí svému životu má výhradně každý ve svých rukou. Je tedy vhodné upozornit, že další řádky jsou určeny pouze pro takové lektory a studenty jógy, kteří se chtějí stát sami zodpovědnými vládci svého těla. Seznámíme vás totiž s ájáma jógou, systémem jógy nesoucí výhradně vaši osobní ochrannou známku. Spojuje funkci a krásu pohybu s diagnostickým obrazem těla na tabletu. Jóga, která zodpovídá nejen za funkční části pohybového systému, ale i za ty, které jsou přetížené, a tedy dožadující se pozornosti. Teprve po jejich objevení směřuje volba ásan k harmonii.

Slovo ájáma pochází ze sanskrtu. Dá se volně přeložit jako vládnutí, řízení či sebeovládání. Je to schopnost, kterou potřebuje pro zachování zdraví a udržení pohody každý z nás. Ájámajóga otevírá oči k vědomí těla i duše, ukazuje sílu i slabost, nadbytek i nedostatek, směruje na cestě k sebepoznání, pochopení a přijímání, dává příležitost k řízení sebe. To vše je užitečné ke tříbení úrovně sebe-vnímání, sebe-uvědomění a sebe-ovládání.

Ájáma jóga – přehled o fyzickém a duševním zdraví

Abychom poznali, jak naše části fyzického těla fungují, je užitečné je otestovat. Objasní se tak v krátkém čase, proč je některá z ásan v současné době nedostupná, v čem tkví příčina neproveditelnosti a jakým způsobem tělo naladit. Všechny detaily se zapisují do programu v tabletu. Výstupem je zobrazení oblastí s vířením energie a oblastí s její stagnací. Následuje volba vhodných ásan. Ano, jsme zvyklí, že tento krok předáme do rukou lektora, který přesně řekne, jak provést danou ásanu a jak se v ní cítit. Ájámajóga nabízí pravý opak. Lektor zprostředkuje pohled na tělo a předává svým cvičencům jógy takové informace, aby zvolené pozice byly v danou chvíli k užitku. Ten pak podle svých možností provede ásanu jedinečným a výjimečným způsobem. Ájámajóga formuje pohyb k dokonalosti rovnováhy. Stará se o to, aby pohybové stereotypy fungovaly efektivně, tedy s co nejmenší námahou.

Řízení vlastního víření

Přirozeným stavem je plynulé proudění prány v celém těle. Tento stav však bývá narušen zevními vlivy. Některé bloky energie jsou vnímatelné okamžitě, jiné se projeví až časem, a to i na vzdáleném místě od toho, kde se vyskytuje například bolest. Ájáma jóga nasměruje víření prány právě do míst, kde její plynulý průtok chybí. Dává příležitost tělo manuálně otestovat a nalézt příčiny ne-víření a znovu jej obnovit.

Záklonové pozice

Záklonové pozice jsou obecně známé pro své nesnadné provedení. V základu však mají všechny stejné nároky na provedení. Podle osového postavení vůči zemi se pak náročnost stupňuje. Stačí znát posturální náročnost jednotlivých variant. Kobru vleže na břiše, velblouda vkleče, záklon vestoje, luk vleže na břiše. Technika provedení pozice je vždy obdobná, její posturální náročnost je rozdílná. Pokud v některých částech těla prána nevíří, není možné očekávat z dalšího přetížení v pozicích, které jsou v danou chvíli příliš náročné, nějaký profit. Spíše tomu bývá naopak. Na obrazovce tabletu lektor přehledně ukazuje cvičenci jógy zeleně zobrazené ty části těla, které mají dostatek energie, a nabízí k volbě cvičení ásan. Na červeně označené části těla, které mají energie méně a z další aktivity by vyšly v ještě větší únavě, navrhuje relaxační pozice.

Ájámajóga je dostupná pro všechny, kteří chtějí mít své tělo a volbu ásan pod vlastní kontrolou. Při zdravotních obtížích je vhodné jejich výběr konzultovat s odborným terapeutem ájáma jógy. Na začátku každé cesty je užitečné naučit se bezpečnému provádění pozic, „nechat si poradit“ při volbě jinové či jangové cesty k obnovení toku energie a stále mít na paměti, že záleží na momentálním rozpoložení těla i duše. Ten, kdo vidí disharmonii v celé její velikosti se začátkem i koncem, je vždysprávným vládcem svého těla.

 

  • autor: Tereza Novotná
  • foto: archiv autora

Objednat předplatné