Historie jógy 16. 01. 2020 PDF Tisk

A na počátku byly védy

Je velmi pravděpodobné, že slovo védy jste ještě neslyšeli. Je to věc, která se moc neučí a ani se o nich často nemluví. Védy jsou komplikované a hodně obsáhlé. Nicméně stály na počátku všeho, vznikly z nich jógasútry, většina jógové filosofie a jsou považovány za svatá písma.

A na počátku byly védy

Co to tedy jsou ty védy?

V sanskrtu znamená slovo véda – vědění, poznání pravdy. Vznikly ve starověké Indii kolem roku 1500–500 př. n. l.

Toto vědění je rozděleno na čtyři části, tzv. sanhity:

  • Rgvéda– soubor oslavných písní na bohy
  • Jadžurvéda– soubor obětních formulí
  • Sámavéda– soubor nápěvů a manter
  • Atharvavéda– soubor zaklínadel a magických formulí

Védy nejsou považovány za vědecké práce, spíše jsou to posvátná skripta. Hlavním důvodem vzniku těchto skript bylo poznání, zejména poznání sloužící k seberealizaci, která vede k osvobození. Velký důraz se také dává na pravdu, která vede k osvícení jednotlivce. Védská literatura inspirovala a přispěla ke vzniku New Age, hathajógy a také ajurvédy. I v této moderní době existuje pár bráhmanských škol, které se ještě z těchto skript učí a také je praktikují. Vidí v nich smysl a pravdu.

Ale velmi zajímavé je to, že můžeme v těchto prastarých skriptech nalézt věci, které byly vědci objeveny až nedávno:

Kupříkladu verš Rgvéda 10.22.14 je o Zemi pohybující se kolem Slunce.

Verš Rgvéda 10.149.1 je o planetách otáčejících se kolem Slunce díky přitažlivosti.

Verš Rgvéda 10.85.9 je o Měsíci odrážejícím sluneční světlo.

Verš Rgvéda 2.14.3 je o ozónové vrstvě.

A mnoho dalšího.

Ve védách tedy můžeme najít celou řadu vědeckých poznatků, které byly na 100 % potvrzeny moderní vědou až nyní.

Jak je to možné, že to tehdy věděli? Pozorovali svět kolem sebe a na základě toho vyvodili, jak funguje? A nebo jim byla pravda zjevena při meditaci, jak to popisují jógasútry? To jsou otázky, které nám už asi nikdy nikdo nezodpoví. Ale je zajímavé si představit, jak asi musel vypadat svět v době před Kristem a o kolika věcech už museli vědět, když to sepsali do této posvátné knihy.

Ještě bych se tu chtěla pozastavit nad prvním veršem z Rgvédy: Ten hovoří o velmi známém vnitřním ohni zvaném agni, což znamená vznítit se. Verš se pozastavuje nad tím, že si slovo agni můžeme vyložit dvěma způsoby: agni jako oheň, co hoří. Můžeme jej využít na vaření, vytápění, pohon auta atd. Pak je tu oheň, který je ve všech živých bytostech. Tento vnitřní oheň – uvnitř našeho těla – nás vede k tomu, že budeme vykonávat různé činy a akce, v podstatě žít.

Oheň nám může sloužit, anebo nás plně pohltit. Z toho můžeme filosoficky usoudit, že oheň nám může být dobrým sluhou, a nebo se můžeme stát jeho obětí. A to už je k zamyšlení pro nás. Jak krmit náš vnitřní oheň tak, aby nám sloužil, a ne tak, aby byl větší než my? I tímto tématem se zabývaly prastaré védy.

 

Objednat předplatné