Vzdělávání 09. 02. 2015 PDF Tisk

Kdo je učitel Iyengar jógy?

Cesta učitele Iyengar jógy je důkladná. Nezáleží jen na době, po jakou ásany praktikujete, ale především na kvalitě praxe.

Kdo je učitel Iyengar jógy?

Certifikovaný učitel Iyengar jógy [čte se Ajengar] je po celém světě synonymem pro profesionála, který umí studenty jógy nejen bezpečně dovést do „správně“ nastavené pozice (ásany), ale pomůže jim najít odvahu čelit sami sobě, posouvat své zdánlivé limity dál a cítit velkou radost z práce na vlastním osobním růstu.

Základem je již samotná metoda Iyengar jógy. I přesto, že se zaměřuje na strukturální nastavení fyzického těla postupnou stavbou ásany (pozice), usiluje o rovnováhu těla, mysli a duše, které napomáhá celkovému zdraví a duševní pohodě. Od jiných metod se odlišuje především důrazem na techniku (pokud je nutné za pomoci pomůcek), logickou návazností pozic a delšími výdržemi v pozicích. Jednak se tak buduje fyzická kondice a mentální stabilita, jednak delší časový úsek umožní studentovi zkoumat, které části těla pracují nadměrně a které naopak nepracují vůbec a také se seznámit s vlastními mentálními automatickými programy, které studentovi brání v osobním posunu. Proto se na lekcích nedočkáte doprovodné hudby a učitel bývá ve svých instrukcích konkrétní a velmi důsledný.

Cesta učitele Iyengar jógy je důkladná. Nezáleží jen na době, po jakou ásany praktikujete, ale především na kvalitě praxe. Bez vlastní praxe, nemůžete učit. Přehled certifikačních úrovní:

 • Introductory (3 roky)
 • Intermediate
  • Junior I, II a III
  • Senior I, II a III
  • Advanced
   • Junior I, II a III
   • Senior I a II

Základní výcvik se nazývá Introductory Iyengar Yoga Teacher Training Course (TTC). Trvá 3 roky. Již před jeho zahájením musí mít kandidát alespoň minimální zkušenost s Iyengar jógou. Během 3 let se kandidáti naučí praktikovat a učit přes 80 ásan (pozic), 11 typů pránajámy, seznámí se se základy anatomie a fyziologie těla, stejně jako s filozofickým základem jógy. Velký důraz je kladen na osobní praxi každého kandidáta. Kromě intenzivních víkendů musí kandidáti minimálně jednou týdně praktikovat pod dozorem zkušeného lektora a základním předpokladem je každodenní domácí praxe. Povinné jsou i asistence na lekcích, kde se budoucí učitelé učí „vidět“ ásany v podobě různých tělesných konstitucí.

„Program byl jedinečný! A říkám to i přesto, že jsem chtěla po prvním ročníku skončit.“,směje se absolventka TTC Veronika Zdeňková. „Nejen, že se vám zlepší fyzická kondice, učíte se vědomě pracovat sami se sebou na fyzické i psychické rovině, ale stejně vědomě se učíte pracovat s ostatními. Obzvlášť vlastní mentální práce mě nutila zvažovat pokračování. Není snadné neustále čelit sama sobě. Ale jakmile některé bloky překonáte, cítíte lehkost a klid. Navíc jsme byli i zajímavá skupinka lidí, kterou intenzivní zkušenost z TTC hodně stmelila.“, říká Veronika.

 

První ucelený Introductory Iyengar Yoga Teacher Training Course v České republice (2012 – 2014) proběhl v Praze ve studiu Yogajoga. Další letos končí v Brně. „Mám radost, že se nám podařilo získat 12 nových kvalifikovaných lektorů a další brzy přibudou. Iyengar jóga vyžaduje důkladné teoretické i praktické studium, s čímž nevyhnutelně přichází osobní růst. Učitelé pak svým studentům předávají i to nejcennější - vlastní zkušenost.“, říká Helena Kubrychtová Bártová, nejpokročilejší lektorka Iyengar jógy v ČR s certifikací Intermediate Senior I. A dodává: „V lednu 2015 jsme spustili druhý cyklus a na nových kandidátech je jednoznačně vidět, že úroveň Iyengar jógy v ČR roste.“

Získáním prvního certifikátu však cesta učitele Iyengar jógy nekončí. Nad kvalitou učitelů v ČR dohlíží Česká asociace Iyengar jógy. To znamená, že pokud si chce učitel udržet certifikaci, musí se každoročně dále vzdělávat. Možností je rozvíjet vlastní praxi prostřednictvím přípravných workshopů pro další úrovně (Intermediate Junior I…) nebo doložit praxi či workshopy u učitelů s vyšší certifikací.

Označení „učitel Iyengar jógy“ se často zneužívá, právě proto, že je spojováno s oblíbeným používáním pomůcek a vysokou profesionální úrovní. Seznam všech českých certifikovaných lektorů, kteří se mohou prokázat certifikačních značkou, naleznete na webu České asociace Iyengar jógy.

Staňte se lektory Iyengar jógy! Více informací zde.

Vyzkoušejte lekce Iyengar jógy s certifikovanými lektory ve specializovaném studiu Yogajoga, Vodičkova 15, Praha. Rozvrh zde.

 

Objednat předplatné