BLESKOVĚ
Jóga praxe 23. 06. 2019 PDF Tisk

Zpevněte (nejen) na léto střed těla

Pevný střed těla, známý též pod anglickým termínem core, je základním předpokladem pro správné vykonání jakéhokoliv pohybu. A jóga je pohybů plná. Pohybů, které vedou ke zklidnění věčných pohybů mysli. Zklidněme spolu s ní střed těla – co je klidné, to je pevné a funkční.

Zpevněte (nejen) na léto střed těla

Poloha prkna, rotace, záklony, předklony. Chceme-li dané polohy vykonávat správně, je nutné, abychom byli patřičně pevní. Pevní a volní zároveň. Vezměme si jako modelový příklad polohu prkna. Je velmi oblíbená. V nesčetných variacích se provádí na většině různých lekcí – od jógy přes pilates až po kruhový trénink, TRX a další silové nebo kardio lekce. Je také hlavní součástí mnoha „výzev“, které jsou dnes velmi populární – jedete podle určitého harmonogramu a každý den přidáváte sekundy, kdy v prknu vydržíte déle a déle. Vypadá to tedy, že prkno je nedílnou součástí našich životů. Co je na tom smutné a děsivé zároveň? Že jen velmi málo jedinců jej umí vykonat správně. Neumí totiž správně zapojit ani střed těla. A to jsme u jedné polohy, jednoho cviku.

Cvičení s duší

Jóga je úžasná v tom, že představuje spojení těla a mysli, a je tak cvičením nejen fyzickým, ale především vnitřním, z něhož to fyzické přímo vychází. Nebo je to naopak? Nebo půl tak a půl tak? Ať už je to, jak chce, faktem je, že při józe pracuje jak mysl, tak i fyzické tělo. A neděje-li se to, pak nelze mluvit o józe, ale o jakémkoliv jiném fyzickém cvičení. Jóga je totiž cvičení těla i mysli, cvičení, které má duši. Tím je jedinečná. Pomáhá zaměřit se na sebe, pochopit sebe sama a skrze sebe sama chápat ostatní a svět. V kontextu pevného středu těla si při józe můžeme skvěle uvědomit, jak jej zapojit, aby bylo vykonávání poloh správné. Přeneseme-li potom tyto principy do jiných cvičení, nemůžeme šlápnout vedle.

Klid, z něhož vychází pevnost

Jak tedy na to? Na začátku jsme mluvili o zklidnění pohybů mysli a spolu s ní i středu těla. Také o pevnosti a volnosti zároveň. Vodítkem bude kontakt těla se zemí. Začněme od základů – od chodidel a třech bodů opory, které na nich máme. Zaujměte polohu hory, tadásany – postavte se s chodidly u sebe, pažemi podél těla. Zavřete oči, nadechněte se a s výdechem se odtlačte chodidly od země, jako kdybyste se od ní chtěli odlepit. Vnímejte kontakt chodidel se zemí, co dělá s vaším tělem. Udržte vědomí tohoto kontaktu se zemí, udržte jemný tlak do země a dýchejte volně.

Dech a dráha, kterou v těle vykonává

Za zavřenýma očima sledujte dráhu, kterou dech v těle vykonává. Nadechněte se od pánevního dna, do břicha, do stran, do hrudníku a klíčních kostí. Vydechněte a zatlačte spodní žebra dolů a k sobě. Všímejte si, jak se od chodidel celé tělo srovnává – ve spojení s dechem. Kostrč zajíždí mezi paty, pánev je v neutrální poloze ve spojení se spodními žebry, ramena jsou dole a rozprostřena do stran, brada v pravém úhlu vůči krku, za temenem hlavy rostete vzhůru za světlem a poznáním sattvy.

Pevní jako strom odolávající větru

Jste strom, který koření nohama v zemi a z té vyrůstá směrem k nebi. Jste pevní a vaše postavení nerozhodí ani ten nejsilnější vítr. Cítíte vnitřní pevnost a volnost zároveň? Vyrovnání páteře? Nemáte přeci podsazenou pánev, břicho stažené, abyste vypadali štíhle, ale přesto cítíte sílu a pevnost, přes níž ale můžete volně dýchat. Staženost není pevnost. Staženost neaktivuje a neposílí střed těla. Staženost je mechanická, je to pozice, ne poloha.

Aktivní kontakt se zemí

A nyní si stejný princip vyzkoušejte v poloze kočky. Přejděte na všechny čtyři – dlaně pod rameny, kolena pod kyčlemi. Nadechněte se a s výdechem se odtlačte od dlaní, holení a nártů. Stejně jako v poloze tadásany od chodidel. Vnímejte, co to dělá s vaším tělem, s jeho středem. Dýchejte volně. Co se děje na úrovní pánevního dna? Vykonejte v tomto duchu několik dechových kol a poté vždy s výdechem zvedněte kolena lehce nad zem. Abyste to mohli provést, opřete se o palce od nohou. Stále udržujte aktivní kontakt těla se zemí. V horní poloze se párkrát nadechněte, vraťte se dolů a zopakujte alespoň pětkrát. Odpočiňte si v poloze dítěte a poté zaujměte polohu prkna.

Správné vyrovnání páteře

V poloze prkna se soustřeďte na kontakt těla se zemí. Odtlačujte se od dlaní a od palců od nohou – to jsou v této poloze vaše body opory. Od nich se odvíjí správné vyrovnání páteře a zapojení středu těla. Udržujete-li aktivní kontakt se zemí, neprohnete se v bederní oblasti, ale ani nebudete mít tendenci podsazovat pánev a stahovat hýždě, abyste se zpevnili. Nebudete se také propadat ani hrbit v mezilopatkové oblasti. Nedívejte se dolů pod sebe, hlava je v prodloužení páteře – za jejím temenem se vytahujete do dálky. Dýchejte volně a přejděte na předloktí. Vraťte se na dlaně a odtlačte se od nich do střechy. Prodýchejte v poloze, vraťte se do prkna a potřebujete-li, odpočiňte si v dítěti. Sestavu zopakujte pětkrát. Závěrem si odpočiňte v poloze dítěte, přejděte ještě do kočky a uvolněte páteř hrbením se a prohýbáním. Zakončete polohou zajíce a poté přejděte do polohy mrtvoly, šavásany, kde v sobě nechte doznít pocity z uplynulé praxe.

 

  • autor: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

 

Objednat předplatné