BLESKOVĚ
Psyché&Duše 12. 09. 2020 PDF Tisk

Zlatý stín

„Cesta ke světlu je trnitá!“ slýcháváme.

Realita, která je tvořena manifestací nás samotných. Jóga a její alchymie ukazují jednoduchost a zároveň složitost celého komplexu. Světlo a jeho stíny vycházející z nitra duše samotné nám přicházejí ukazovat hlubší perspektivu bytí.

Zlatý stín

Prožitky změněných stavů vědomí, které nám zprostředkují různé metody, bývají ukázkou či hlubším porozuměním sebe sama. Jóga je jedním z nástrojů, který nám tuto cestu ukazuje, je průvodkyní do hlubin duše. Nástroj, kterým skrze uvolnění pronikáme hlouběji do těla. Následuje meditace, která zklidňuje a léčí bytí. Čím více se spojujeme s různými nástroji, stáváme se sami nástrojem našeho bytí, dostáváme se do energetického toku, kde nastává jednota myšlenky, slova a činu a dochází k manifestaci.

Na cestě se nám dostává velkých klíčů k pochopení života. Chápeme-li fakt, kdy vše je energií, která zhmotňuje, je klíčem VIDĚT.

Stává se, že učení, cesta sebepoznáním, má jistý aspekt, který by se dal nazvat stínem.

Posedlost sebeléčením či seberealizací může zaslepit jasné vidění. S odložením všech převleků je třeba podívat se do stínů. Potkáváme své temné stíny v době silných transformačních procesů, ať již jako jednotlivci, nebo kolektivně. Každý přerod na vyšší úroveň vyžaduje cestu určitého utrpení. Je to očistný proces, který jóga ukazuje v každé vrstvě svého učení. Techniky pomáhají proces čištění urychlit či nastartovat. Postupně nahlížíme do svých stínů a temných koutů duše, zbavujeme se okovů a karmy. Přicházejí náročné zkoušky, spirituální krize, temné noci duše.

Jóga nám ukazuje různé polohy, techniky dechu, meditace, ásanovou praxi.

Jak kráčíme, vypořádáváme se se svými stíny a pozorujeme změny ve světě. S každým zpracovaným temným kouskem přichází jasnější záblesk světla. Světlo je jasné, přímé, jednoduché. Nastává úleva, která s pravdou přichází.

Po velkých očistných procesech se nacházíme ve stavu přirozeného plynutí a tvoření. Manifestovaná krása bytí, kde vše plyne. Objevujeme se ve stavu bytí, kde naší realizací je krása. Vidíme krásu ve všem, co nám přichází do cesty, jsme láskou, jsme čistotou. Tvoříme, plyneme, JSME. Konečný stav bytí?

Přichází zlatý stín
Zlatý stín je plíživý a neupozorňuje na sebe jako ten temný. Zlatý stín vypadá jako laskavý kamarád. Jako krása, kterou jsme obklopováni, jsme s ním rádi, ukazuje nám různé podoby našich nejsilnějších darů a nejčistších stavů bytí. Zlatý stín je náš nejvyšší potenciál, samotný vesmír protékající skrze naše těla. Odráží lesk v našich očích a přivolává podobně vibrující.

Já jsem
Zavírám oči, zahaluji celé tělo, mysl a duši do zlaté barvy. Představuji si ten největší a nejsilnější potenciál, který mnou prochází. Všechno to, co dokážu, veškeré informace, které ve mně dlí. Sílu, lásku a energii v plném rozsahu. Najdu lokaci v těle, kde tuto energii mohu identifikovat a pak ji nechám vyjevit, zhmotním její existenci a představím si, jak se objeví vedle mě. Ukazuje se to, na co jsem připraven/a.

Zlato je veškerou krásou, silou, láskou, léčením, informací, potenciálem, který v nás hluboko dlí a nemusíme pro to nic dělat.

Stínem je nepřijetí této krásy v plném rozsahu.

Veškerá tato transformační energie tam je od samého začátku. Stín se objevuje, máme-li přijmout zodpovědnost za tuto krásu a vyjevit ji na povrch. Ukázat se, sdílet se, projevit se, nechat protékat skrze naše bytí tu nejkrásnější a nejléčivější sílu, kterou si sotva dovolujeme představit.

Zlatý stín a jeho úplné přijmutí spočívá v plném dovolení si ukázat, kým doopravdy Jsem.

JÁ JSEM. Ego odchází a duše osídlí. Moment, kdy minulost neurčuje, budoucnost neexistuje a přítomnost je jen slovem. Duše, která září, svítí a přitahuje synchronně stejnou vibraci. V této fázi dochází k léčení. Kolektivnímu léčení. Každý detail je součástí příběhu, skládanka v nekonečném moři přeměn. Přijmutí spočívá v uvědomění si svých temných a zlatých stínů. Uvědomit si a zpracovat své stinné stránky a se zodpovědností přijmout svůj nejléčivější potenciál. Poté se bytí zahalí čistou vibrací Pravdy a Lásky. Přichází rovnováha. Mužská a ženská polarita se harmonizuje láskou. Měsíc potkává slunce a společně mohou zářit SEBEVĚDOMÝM bytím.

  • autor: Kateřina Kostková
  • @kace.yogaforlife
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné