BLESKOVĚ
Žijte jógu blog 04. 09. 2022 PDF Tisk

Žijte jógu v praxi I. - jóga mimo podložku

Co je třeba pro cvičení jógy? Jednoduše řečeno, nepotřebujete nic. Jen chuť jógu zkusit a vědět, že každý začátek potřebuje svůj čas. 

Žijte jógu v praxi I. - jóga mimo podložku

Nemusíte bravurně ovládat jógové pozice, mít super kondici, nemusíte nic, jen vlastně potřebujete mít touhu zkoušet a poznat něco nového. Cvičením jógy trénujete nejenom své tělo, dech a schopnost utišit svou mysl, ale také disciplínu (tapas), protože pravidelnost a rituály jsou důležité součásti cvičení (praktikování) jógy. Pravidelně “trénujete”- cvičíte, dýcháte, uvádíte svou mysl do stavu teď a tady”. To, co vytrénujete na jógových podložkách, následně v životě jako byste našli. Možná se vám to nyní nezdá, ale ve chvíli, kdy jste schopni různé postupy jógy mysli přenést do běžného života, začnou se dít věci. Budete více nad věcí. Budete si užívat sami sebe bez přívlastků a vlastní zátěže. Budete schopni ovládat sebe sama v postojích k okolí a se situacemi a emocemi, které vznikají se nebudete ztotožňovat. Jak jednoduché je to napsané, že? Je to však reálné. Stačí se nyní jen postavit na podložku, zvolit si svého jógového instruktora, nebo doma - online, a oddat se cestě jógou. Po nějakém čase vše, co výše zmiňuji, samo přijde. 

Teď začíná jóga. TEĎ. 

Praxe jógy dává sílu - power of yoga”

Mám rád powerjógu. Již přes dvacet let si ji stále užívám. Občas navštívím něco jiného”, ale vždy se vracím domů…k powerjóze. 

Někdy se o powerjóze nesou zvěsti, že je to rychlá a sportovní jóga. Opak je však pravdou. Říká to pouze ten, kdo neví, jak powerjóga vypadá a nebo ten, kdo se setkal, stejně jako u všech ostatních stylů, - nejenom jógy - s někým, kdo ji nesprávně vyučuje. 

Každé jógové cvičení je sportovní trénink. Možná se to jogínům nelíbí, když se takto hovoří o józe, ale jedná se pohyb lidského těla pod určitými pravidly. A tak je možné zcela přirozeně hovořit o tom, že jóga je trénink. Od klasického sportu” se jóga liší úrovní práce s pozorností a dechem. V tom je jóga jiná. Je to cílená a vědomá práce, která opečovává člověka na všech úrovních  - fyzické, mentální, emociální i té nejhlubší, kterou můžeme nazvat - vnitřní intuice. 

Powerjóga je dynamická v dechu. Kvalita dechu je důležitá, protože dech nás vede dovnitř. Dech nás spojuje s něčím víc, než jen tím, co jsme svými smysly schopni pojmout. Čím více dech trénujete, tím více dochází k rozvoji a proměně dechového rytmu - délky a hloubky dechu. 

Indické přísloví říká: Je ti dán určitý počet dechů, tak si ho svou nevědomostí nevydýchej, protože si zkrátíš svůj život.” 

Během pravidelné praxe jógy dojde k prodloužení dechu a tak i pohyb by se měl prodloužit - zpomalit (plynutí - flow na vlně dechu). Cílem cvičení powerjógy není zrychlit pohyb. Cvičíte-li powerjógu - praktikujete tzv. vinjásu. Tedy princip jógy, který je závislý na spojení “něčeho” dohromady - v závislosti jednoho na druhém. Spojení dechu a pohybu s cílem plynout, vypnout mysl a jen tak pobývat sám v sobě ve společnosti pozic a dechu s pozorností otočenou k nim. 

Práce s pozorností - jóga mysli

Jen o cvičení ásan powerjóga není. Je o pozornosti stáčené dovnitř, vnímání a cítění řeči těla, učení se ze sebe sama. Je o poznávání sebe sama a objevení vědomé vnitřní síly, kterou lze využít pro běžný život. 

Jak? 

Rozvíjí se přítomnost - život teď a tady. Jak zprofanované spojení, ale jak pravdivé. Svou mysl nenoříte do minulosti a také se panicky nedržíte budoucnosti, ale žijete přítomným okamžikem. Neřešíte nesmysly, které se vás netýkají, dokážete se odpoutat od cyklických (stereotypních) záležitostí života a hledáte spokojenost v podmínkách, které jsou. Váš život však není snění. Neulpíváte na vytoužené, vytýčené” cestě - jste schopni ji adaptovat dle podmínek, které jsou. Odměnou vám je: vzniklé emoce vás tolik nezatíží. Nestáváte se situací nebo emocí. Jste sami sebou bez nánosů ostatních lidí a vnějšího světa. (Můj tip na seminář).

A proč nebýt spokojený každý den bez podmínek! Je třeba objevit v sobě pokoru přijímat sebe sama takového, jaký člověk je! Bez „cingrlátek“ a nastavených postojů, výrazů a tváří. Je výborné si někdy uvědomit, že máme nasazený hutný kabát, který s sebou vláčíme, a ono je možné ho …svléci a opustit. 

Jóga jsou procesy a postupy - technikálie”, které vám otevírají cestu ke zlepšení kondice fyzické i psychické a především vás vedou k vnitřní upřímnosti. Tím se pak cítíte pevní v kramflecích a v pohodě, i když okolo vás se rychle mění svět. 

Pěkné cvičení powerjógy. 

PS: Já se na vás budu těšit, pravidelně od neděle 25.9. v 17.00 hodin v Energy Studiu, na lekcích powerjógy pro všechny, stejně jako příležitostně v sobotu v 9.00 na ZOOMu. 

Objednat předplatné