Životní styl 18. 03. 2014 PDF Tisk

Zdravá záda….harmonie uvnitř!

Problémy s bolestmi zad jsou bohužel fenoménem současné doby. Proto jsme o rozhovor pro Jóga Dnes požádali MUDr. Anetu Královou, rehabilitační lékařku z Motola, která cvičí powerjógu a zabývá se problematikou vertebrogenních obtíží. 

Zdravá záda….harmonie uvnitř!

Neubližovat sám sobě

Problémy s bolestmi zad jsou bohužel fenoménem současné doby. Proto jsme o rozhovor pro Jóga Dnes požádali MUDr. Anetu Královou, rehabilitační lékařku z Motola, která cvičí powerjógu a zabývá se problematikou vertebrogenních obtíží. Sama se pohybu věnuje aktivně a tak kdo jiný by mohl podat relevantnější informace, než lékař a současně instruktor powerjógy a dalších pohybových stylů.

 

Lidí s problémy se zády neustále přibývá. Nelze těmto potížím nějak předcházet?

Za přibývajícím počtem lidí s vertebrogenntmi obtížemi stojí několik příčin, které jsou dané současným životním stylem. Je to v první řadě nedostatek přirozeného pohybu a ztráta citu pro vlastní tělo, ale také jednostranná zátěž a stres. V dnešní době trávíme spoustu času sezením – v práci, v autě, u počítače a pak se snažíme všechno dohnat za hodinu v tělocvičně. Máme také neustále obrovský přísun externích podnětů, které odvádějí naší pozornost od nás samých. Dokážeme čím dál méně vnímat vlastní tělo a informace, které nám o sobě dává, a často také ignorujeme varovné signály, které vysílá. Často si tak sami vědomě – nevědomě ubližujeme, někdy třeba i nevhodně zvoleným cvičením.

Předcházet těmto problémům lze pravidelnou a správně zvolenou komplexní pohybovou aktivitou. Může to být pilates, jóga, tai-chi, ale stejně tak běh či aerobik, pokud k nim přistupujeme s rozumem. 


Vidíte nějaké výhody pravidelného cvičení jógy v rámci prevence, a může být jóga prevencí?

Cvičení jógy má v tomto ohledu hned několik výhod. Tou hlavní je komplexnost. Pracuje se svaly ve smyslu jejich posílení i protažení, s klouby a jejich správným postavením, rozvíjí dechové funkce, fyzickou kondici a ovlivňuje i funkce vnitřních orgánů. Pomáhá obnovovat rovnováhu v těle a rozvíjí cit pro vlastní tělo.

Je to cvičení, které se vyvíjí již tisíce let. Jednotlivé ásany jsou za tu dobu do hloubky propracované a výborně fungují. I nové rehabilitační systémy z jógy buď přímo vycházejí, nebo se jí v některých oblastech významně podobají. Proto hraje jóga v prevenci vertebrogenních obtíží významnou roli.


Na čem především závisí dobře fungující postura z hlediska svalů?

Pro správné fungování těla je nesmírně důležitá rovnováha. Pokud jsou některé svaly přetížené, zkrácené nebo naopak oslabené, ovlivňují pak postavení kloubů, a tím i celou posturu. V našem těle jsou skupiny svalů s rozdílnou funkcí – některé mají tendenci k přetížení, jiné ke zkrácení a vzájemně se významně ovlivňují. Proto pokud chceme, aby naše tělo fungovalo v rovnováze, nemůžeme izolovaně cvičit jeden sval, ale je potřeba k tělu a cvičení přistupovat komplexně.


Je možné, aby jógu cvičili lidé např.po výhřezu ploténky?
Možné to určitě je. Když dojde k výhřezu ploténky, je to často následkem špatného držení těla, nebo špatného pohybového stereotypu, který je třeba změnit. Je dokonce možné cvičit i po operacích páteře. Je ale důležité zvolit vhodnou formu cvičení a dodržovat určité zásady dané charakterem obtíží. V počátku by cvičení mělo probíhat pod dohledem fyzioterapeuta či zkušeného trenéra. Správně zvolené cvičení pak může potíže zmírnit, nebo zcela odstranit a také zabránit jejich opakování. Potom, co potíže ustoupí a klient se naučí pracovat se svým tělem, může pokračovat ve cvičení i sám nebo ve skupinových lekcích.


Spolu s Václavem Krejčíkem jste vytvořila koncept vzdělávacího programu Instruktor zdravotní tělesné výchovy (specializace Jóga pro zdravá záda). Co se zde účastník programu zde naučí a je nutné specializované vzdělání?

Cílem tohoto programu je vyškolit instruktory jógy, kteří budou schopni sestavit individuální nebo skupinovou lekci pro klienty s bolestmi zad či jinými problémy s pohybovým aparátem s ohledem na charakter jejich obtíží. Umožní tak cvičit i lidem, kteří se dříve nemohli běžných lekcí účastnit. Účastník kurzu se naučí rozlišovat základní typy onemocnění páteře, kloubů, svalů a to jak s klienty s těmito obtížemi pracovat. Hlavním prostředkem bude jógová terapie a jóga, dozvědí se ale i o základech jiných forem cvičení a rehabilitační terapie.

Smyslem tohoto kurzu není nahrazovat funkci lékařů, či fyzioterapeutů, ale doplnit systém péče o klienty s vertebrogenními potížemi o další stupeň. Při školení bude kladen velký důraz mimo jiné i na to, jak rozlišit, zda je pro klienta cvičení v danou chvíli vhodné, či zda by měl se svými problémy vyhledat lékaře. 

Pro tento kurz není nutné specializované vzdělání. I když předchozí instruktorská, trenérská, či jiná terapeutická činnost je jistě výhodou. Podmínkou k přihlášení do kurzu je pouze základní znalost jógových ásan. Ostatní potřebné znalosti a dovednosti se účastníci naučí v rámci kurzu.


Co byste ze svého lékařského pohledu doporučila klientům, aby nepřišli pod Vaše ruce?

K tomu, abychom byli zdraví a cítili se dobře, nám může pomoci správně zvolená fyzická aktivita v kombinaci s kvalitní výživou a dobrou psychickou kondicí. To funguje jako nejlepší prevence.

Na svých jógových lekcích říkám základní pravidlo – neubližovat. A v první řadě neubližovat sám sobě. Pokud budeme ke svému tělu ohleduplní a budeme pozorní k varovným signálům, které nám dává, můžeme se vyhnout velkému množství obtíží, nebo případný problém zastihnout včas. 

Informace o kurzu Instruktor zdravotní tělesné výchovy (specializace Jóga pro zdravá záda) naleznete ZDE!

 

Děkujeme za rozhovor!

-jd-

Objednat předplatné