BLESKOVĚ
Životní styl 27. 04. 2014 PDF Tisk

Zařiďte si pracovnu a obývák

„Nelze zažít lásku bez sobectví a sobectví bez lásky, nelze zažít bohatství bez chudoby a štěstí bez smutku.“

 

Zařiďte si pracovnu a obývák

Obývací pokoj, rodinný pokoj a pracovna

Obývací pokoj existuje kvůli relaxaci, přijímání hostů a společenským stykům. Rodinný pokoj slouží jako neformální, vedlejší obývací pokoj pro rodinu a důvěrné hosty. Když je obývací pokoj viditelný od čelních dveří nebo z vchodové haly či zádveří, vítá unavené obyvatele při příchodu domů pohoda a klid. Nicméně obývací pokoje se dobře hodí i do ostatních oblastí domu.

Optimální umístění skupiny

     V obývacím pokoji patří mezi hlavní aktivity sezení a konverzace. Nejlepší pozice pro sezení v obývacím pokoji v ideálním případě umožňují jak hostům, tak i domácím obyvatelům volný výhled na hlavní dveře do pokoje. Takové uspořádání dovoluje každému cítit se uvolněně a v bezpečí.

     Hosté se přirozeně cítí poctěni, když je usadíte na místo co nejdále od hlavních dveří obývacího pokoje – to jsou nejbezpečnější a nejsilnější pozice. Také obyvatelé domu by ale měli sedět tam, odkud mohou na dveře snadno dohlédnout.

     Snažte se vyhnout umisťování sedací soupravy zády ke dveřím. Sezení zde může vyvolávat pocit zranitelnosti, a navíc dotyčný kus nábytku blokuje dveře. Pokud zásadní prvek sedací soupravy nemůžete umístit tak, aby umožňoval pohled na dveře, snažte se na protější zeď umístit zrcadlo, aby dveře odráželo. Nebo také můžete prostor doplnit o stolek se svěží zelenou rostlinou, který umístíte za sedací soupravu, aby navozoval pocit ochrany.

 

Umístění nábytku do konverzačních skupin

     Nejlepší projekt obývacího pokoje umožňuje plynulou a pohodlnou konverzaci. Když musíte mluvit přes prostor, kudy se chodí, je konverzace obtížná. Zaranžujte nábytek tak, aby skupina dvou a více lidí mohla konverzovat v samostatné oblasti. Pokud obývací pokoj slouží jako průchod do ostatních místností, seskupte nábytek tak, aby plynulá konverzace mohla probíhat na jedné ze stran průchozího prostoru.

 

Jídelna

     Jídelna koresponduje s vašimi financemi a kariérou. Zábava u dobrého jídla vám nabízí skvělé možnosti, jak si vybudovat síť spolupracovníků a kolegů – nejdříve společně jíte, potom společně investujete. Ideální poloha pro jídelnu dle feng šuej je to nejpraktičtější místo – vedle kuchyně.

     Čím větší jídelní stůl, tím lepší a silnější je jeho energie a tím více může vzkvétat vaše kariéra. Nejlepší energie pochází od jídelních stolů těchto tvarů: kruhových, čtvercových, obdélníkových, oválných nebo osmiúhelníkových.

     Rozměrná zrcadla jsou v jídelně velmi pozitivní, protože vizuální zdvojnásobení počtu talířů a jídla na stole symbolizuje zdvojnásobení majetku.

     V případě umístění jídelního stolu pod stropním trámem může touto mimořádnou zátěží trpět jak kariéra, tak finanční situace. Ke zmírnění tohoto problému použijte jako léčebný zákrok dvě flétny na trámu, které zavěsíte každou na jeden konec trámu. Nebo jinou variantou je nechat vinout zelený břečťan (může být i umělý).

     Vidět na sporák při jídle znamená pro feng šuej negativní vliv na zdraví a peníze.

 

Dětská ložnice

     Mezi příznivé oblasti pro dětské pokoje patří přední část obydlí (především u starších dětí). Méně pozitivní místa se nacházejí dále vzadu, za manželskou ložnicí nebo ve středu domu.

     Když je dětský pokoj situovaný více vzadu než pokoj rodičů, může se stát, že děti začnou řídit domácnost. K problému dochází proto, že děti jsou v lepší vládnoucí pozici nežli rodiče. Léčebným zákrokem pro tento problém je umístit do přední části domu rozměrné zrcadlo přímo v linii s dětskou postelí a čelem k ní. Jako klíčovou část tohoto zákroku vizualizujte, jak jsou dětská postel a energie taženy směrem k předku domu a jak se vztahy v domě dostávají do rovnováhy. Dalším faktorem, který může narušovat rovnováhu v domě, je situace, kdy je dětský pokoj větší než ložnice. Jednak můžete pokoje vyměnit anebo zavěste kovové větrné zvonkohry zvenku nade dveřmi dětského pokoje a broušené křišťálové koule ve středu stropu ložnice.

 

Pozitivní umístění pro dětskou postel

      Poloha dětské postele je jedním z nejzávažnějších faktorů determinujících rozvoj, dospívání a bezpečnost dětí. Existují dvě pozitivní volby: oblast dětí (oblast uprostřed napravo v pokoji), která dává dítěti sílu, inteligenci a energii a vládnoucí pozice v ložnici. Vždy dbejte na to, aby se čelo postele opíralo o pevnou zeď.

 

Jak vybrat správnou postel pro dítě

     Typ postele, ve které dítě spí, pomáhá determinovat jak samostatnost, tak jeho nezávislost.

Někteří rodiče nechávají děti v postelích, z nichž už dávno vyrostli, a tak brzdí jejich fyzický a emocionální růst stejně jako jejich postup ve škole.

     Palandy sice šetří prostor, ale mnoha dětem bohužel nesvědčí. Negativními vlivy trpí obvykle více dítě, které leží vespodu, ale jak horní, tak dolní palanda mohou potlačovat energii dítěte a jeho zdraví. Děti, které spí na palandách, mohou trpět psychickou depresí a problémy osobností. Normální postel je vhodnější, ale v pokoji pro hosty nebo tam, kde se zřídka používají, palandy nevadí.

     Kombinovaný nebo neobvyklý design postele se snaží z lůžka udělat kombinaci šatníku, psacího stolu nebo skladiště. Kombinované energie jsou velmi matoucí, takže postel neplní dobře ani jeden ze svých účelů.

Doporučuji umístit v dětském pokoji zdravou rostlinu v kořenáči, aby dodala do prostoru životadárnou ki, která pomůže ki vašeho dítěte vyvážit a harmonizovat.

 

Barvy a speciální zákroky v dětském pokoji

     Dobrými barvami pro dětský pokoj jsou modrá a zelená. Podporují růst, vývoj a pozitivní postoje. Bílá je také pro dětský pokoj dobrá, zvláště když přidáte tóny modré a zelené. U velmi malého dítěte pomáhá široká škála základních barev stimulovat mozkové funkce a rozvíjet senzorické schopnosti. Pro uklidnění hyperaktivních nebo nezvládnutelných dětí můžete k bílému schématu přidat temnější barvy, jako je černá, hnědá nebo temně zelená.

      Dále pro vylepšení dětského pokoje i života zvažte následující návrhy:

-       na pomoc projasnění dětského intelektu: umístěte jasné světlo v oblasti dětí v pokoji

-       pro aktivaci pozornosti a chápavosti: zavěste větrnou zvonkohru nad čelo postele nebo v oblasti vědění v pokoji

-       pro vyvážení emocí dítěte a zvýšení sebeúcty: zavěste broušenou křišťálovou kouli nad hlavu postele.

 

 

  • Ing. Marie Šárka Fišerová             
  • mariesarka@post.cz
  • zdroj fotky: Samphotostock.cz 

 

Objednat předplatné