Yoganect: sociální síť pro vášnivé jogíny

11. 01. 2018


...aneb jak spojit jogíny po celém světě. Yoganect je unikátní kanál pro ty, kteří se o jógu zajímají, se spoustou benefitů a pro každého, kdo se rozhodl být součástí globálního jógového hnutí.

Yoganect je víc než jen sociální síť. Jde o snahu propojit jogíny jako speciální vazbu, sdílet nejkrásnější momenty jejich života, inspirovat ostatní v objevování jógového světa, a co je nejdůležitější, navazovat skrze jógu nová, dlouhotrvající přátelství.

Být součástí něčeho většího, než jste vy sami, s lidmi, kteří sdílí stejné zájmy, touhy a sny. Návštěvou festivalů, jógových pobytů a trenérských škol budete zažívat speciální pouto založené na vzájemné důvěře a lidských vztazích v rámci sdílených zkušeností.

Cílem této sítě je posílit nabyté zkušenosti a doprovázet vás na cestě vytváření nových přátelství a hezkých vzpomínek.

Yoganect umožní každému sdílet svůj vlastní příběh, skrze který je možné inspirovat druhé, a zároveň dává každému možnost se kýmkoliv inspirovat nazpátek. Jóga nás učí být lepší verzí sebe sama a dává nám příležitost radovat se ze zdravého životního stylu založeného na uvědomění si lidských principů. Jógou se zároveň učíme, že všechno, co potřebujeme či chceme, již vlastně máme. A to je hlavním cílem sítě Yoganect… spojit milióny lidí dohromady a naučit je soucitu vůči ostatním, žít uvědomělý a plnohodnotný život a najít mír ve všem, co dělají.

 

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket