Pozvánka na cvičení 11. 08. 2023 PDF Tisk

Yoga & Fyzio FEST vdechl Barboře život a zdraví

Festival celostní medicíny, fyzioterapie, funkčního pohybu, jógy, zdraví a zdravého životního stylu se konal 5. – 6. 8. 2023 v areálu bývalého důlního areálu Barbora v Karviné jako součást Léta na Barboře.

Yoga & Fyzio FEST vdechl Barboře život a zdraví

Bohatý program 16 lekcí předních lektorů jógy a pohybových specialistů a 17 přednášek lékařů, fyzioterapeutů, nutrologů, psychologů a dalších odborníků přilákal do areálu téměř 500 návštěvníků. Zajištěn byl také program pro děti a gastrozóna zaměřená na zdravou výživu. Cílem festivalu bylo ukázat možnosti propojení odborníků v oblasti zdraví, prevence nemocí a civilizačních chorob a dále pomoci pohornické krajině Karvinska k dalšímu rozvoji.

Rozvoj pohornické krajiny nabízí zajímavé příležitosti, třeba v novém využití původních důlních prostor. Pohyb, sport a zdravý životní styl RBP podporuje pravidelně, a proto jsme se rádi stali partnerem prvního ročníku festivalu Yoga & Fyzio Fest, který proběhl ve dnech 5. -6. srpna na dole Barbora, uvedl Antonín Klimša, výkonný ředitel RBP, zdravotní pojišťovny.

Festival Yoga & Fyzio FEST je prvním svého druhu v celé České republice. Dokázal propojit sílu odborníků a lektorů funkčního pohybu a jógy v celek a ukázal, že pohyb je základ zdraví a prevence nemocí. Paralelně probíhaly lekce jógy, funkčního pohybu, tance či jógové terapie, přednášky na aktuální témata. Návštěvníci získali konkrétní a praktické rady a návody, jak si upevnit zdraví či jak řešit již vzniklé potíže. Velmi přínosná byla také možnost následné diskuse odborníky.

Yoga & Fyzio FEST je unikátním a zcela jedinečným projektem, který propojil fyzioterapii, funkční pohyb a jógu. Festival, který široké veřejnosti nabídl možnost zažít pohyb, který respektuje anatomii a fyziologii lidkého těla, a to ve všech možných podobách. Červenou linkou festivalu je zdraví a osvěta podložená skrze tématické přednášky lékařů, fyzioterapeutů a pohybových specialistů. Yoga & FyzioFEST je i zárukou kvalitního zdroje inspirace pro každého, koho zajímá pohyb, který je podložen zákonitostmi našeho těla. Festival, který nemá v České republice obdoby. Je nám velkou ctí, že můžeme být společně s hlavní organizátorkou Lindou Lacinovou nositeli této myšlenky a že můžeme být jeho součástí,“ říkají pohyboví specialisté Mgr. Dana Čechmanová a Mgr. Michal Elčkner.

Tímto festivalem jsme dokázali, že i na zapomenutých a surových průmyslových místech lze uspořádat velký festival a vdechnout i takovým místům znovu duši. Naším hlavním cílem bylo také motivovat lidi všech věkových kategorií k pohybu a šíření myšlenky, že pohyb je nutný k udržení zdraví a tvoří nedílnou část prevence nemocí. Rovněž přednášky odborníků, které mnohdy doplňovaly pohybové lekce, měly velký úspěch. Chceme i dál šířit myšlenky jógy zdravě, funkčního pohybu a edukovat všechny i z řad odborníků v tom, že společně propojením medicíny, fyzioterapie, funkčního pohybu a jógy zdravě můžeme pomáhat lidem. Chtěla bych tímto poděkovat za možnost zorganizovat tento festival a důvěru.

Příští rok srdečně zveme na 2. ročník festivalu 28. - 29. 9. 2024 v Trojhalív Ostravě,“ uvedla hlavní organizátorka Yoga & Fyzio FEST Mgr. Linda Lacinová.

Léto na Barboře pořádalo MSID v rámci POHO 2030 a Lodičky Dokořán za podpory Moravskoslezského kraje, státního podniku Diamo a společnosti Heimstaden.

 

www.yogafyziofest.cz

Objednat předplatné