Vzdělávání 13. 03. 2016 PDF Tisk

Co by měl vědět instruktor jógy?

Jóga je cesta sebepoznávání a hledání rovnováhy. Její základ je filosofický. V průběhu vývoje začala být chápána více jako fyzické cvičení (především v 19. a 20. století). Jógové ásany jsou stejné ve všech posturálních systémech jógy, liší se pouze přístupem v jejich provádění. S tímto vědomím rozlišujeme současné, moderní-posturální styly jógy.

 

Co by měl vědět instruktor jógy?

 Ve svém základu je jóga ovlivněna védských obdobím (2000 př. n. l.), které dalo základ filosofickému vnímání (světonázoru) zvanému jóga. Byla to monoistická filosofie a jako reakce na monoismus vzniklo i dualistické vnímání jógové filosofie (sámkja). V rámci jógy lze charakterizovat 4 základní cesty (způsoby dosažení poznání): karma jóga, džňána jóga, bhakti jóga, radža jóga). Často se jóga označuje, jako hatha jóga. Hatha jóga je však styl jógové praxe obsahující ásany (pozice), pránájámu (dechová cvičení), mudry (neuromotorická spojení) a bandhy (tělesné zámky). Její vznik je datovaný do roku 1450 n. l. Hatha jóga se stala tzv. nejjednodušší (fyzicko-mentální trénink) cestou vedoucí k harmonii těla, duše a mysli, stala se tzv. „tělocvikem západu“ a je zaměřena především na zvládnutí dechových technik, vhodného a bezpečného zaujetí ásan a správného držení těla, relaxačních, koncentračních a částečně i meditačních technik. Z hatha jógy potom vznikaly v průběhu staletích další styly jógy, jako aštanga jóga, power jóga, iyengar jóga, restorativní jóga a mnohé další styly.

Pravidla jógy, které vedou praktikujícího na cestě poznání, zkompletoval a utřídil indický mudrc Pataňdžali ve sborníku JÓGASÚTRA, což jsou sesbíraná moudra, která byla v dřívější indické společnosti předávaná ústně, z guru na žáka. Těchto osm stupňů se stalo základem tzv. 8stupňového systému jógy (jama, nijama, ásana, pránájáma, prátjáhára, dhárana, dhjána, samádhí) a moderní styly jógy obsahují více či méně těchto osm stupňů.

Cílem vzdělávání instruktorů jógy je široké seznámení se s vývojem a historií jógy, pochopení filosofických souvislostí meditativního rozměru jógy v porovnání se současným „fyzickým“ trendem v praxi jógy. Aplikace 8stupňové stezky jógy do vlastní jógové praxe a umění předávat prožitek, zkušenost, znalost a odbornost je podstatou učitelské praxe jógy. Vlastní praxe každého z účastníků vzdělávacího programu ovlivňuje následnou výuku zájemců jógy ve veřejných hodinách.

Power Yoga Akademie, akreditované vzdělávací zařízení, organizuje 150 a 200hodinové vzdělávací kurzy, které učí instruktory jógy vše potřebné, pro jejich praxi s klienty. Kromě základních a pokročilých kurzů se dále mohou studenti vzdělávat v množství nadstavbových programů, jako je například: pránájáma a jóga nidra, filosofie jógy, asistence v jógových ásanách, vinyasa jóga, dětská jóga, jóga pro těhotné, jóga pro seniory, semináře o výživě a nově také rozšířené kurzy první pomoci. Kurzy probíhají v Praze a Brně a také na Slovensku v Piešťanech.

www.poweryoga.cz

www.powerjoga.sk

 

Objednat předplatné