Pataňdažaliho osmi stupňová jóga 05. 09. 2019 PDF Tisk

Význam laskavosti

Nezdá se vám, že se poslední dobou kolem vás mračí nějak více lidí než obvykle? Nebo to je tím, že se mračíte vy?

Význam laskavosti

Pohled upřený do země, hlava skloněná, kulatá ramena, paže objímající hrudník. Tak dnes mnoho lidí míří z domova do práce a z práce do domova. Oboje mnohdy ještě za tmy nebo už za tmy – nejprve ráno a potom večer. Jsou cele pohrouženi do sebe, nemají čas zvednout oči k nebesům a pohledět na tu krásu, která je všude kolem nich. A i kdyby to udělali, i kdyby odvrátili oči od země, tamasu, zkrotili radžas a vzhlédli k sattvě, neviděli by ji. Protože nevidí krásu uvnitř sebe. A ta zaslepuje jejich zrak pro všechny krásy ostatní.

Vždy je nutné začít u sebe

Jama a nijama jsou jedněmi z kroků Pataňdžaliho osmistupňové cesty jógy. Ráda se k nim vracím, protože se domnívám, že je v nich obsažena veškerá moudrost toho, jak bychom se měli chovat k sobě a k ostatním. Jama a nijama jsou jógové etické zásady a jejich přijetí a praktikování zjemňuje jak osobnost aspiranta, tak i jeho přístup k okolí a tímto způsobem i jeho okolí samotné. Mnohdy stačí jen změnit vlastní pohled a vše kolem nás se zabarví do světla a tepla. Podobně jako říkal Ježíš, že každý by si měl nejprve zamést před vlastním prahem nebo že ten, kdo je bez viny, ať první hodí kamenem, říká jama a nijama, že je musíme začít uplatňovat nejprve vůči sobě a až potom vůči svému okolí.

Kdo má svár v sobě, plodí svár i v ostatních

Nedávno jsem obdržela zdánlivě obyčejný pracovní mail. Jeho přečtení mne přivedlo do praxe – jamy a nijamy. Poslal mi jej člověk, s nímž jsem se nikdy nesetkala osobně. Na slušnou a formální nabídku spolupráce odpověděl nebývale agresivně, ironicky a posměšně. Agrese toho rukopisu jako by vyskakovala z monitoru mého počítače a dotýkala se mne osobně mnohem hlouběji, než by byla schopna dosáhnout skutečná fyzická pěst. Měla jsem silné nutkání odpovědět podobně peprně. Ale potom jsem se zastavila. Zavřela oči, obrátila pozornost na dech a chvíli jen tak „byla“. E-mail jsem nakonec ponechala bez reakce. A jsem mu vlastně vděčná, protože se mi stal inspirací pro další praxi.

Zvýšené tempo nás může semlít, každý ale může vystoupit

Kdo má v sobě svár, ten jej přenáší i na ostatní. Kdo se zlobí na sebe, zlobí se na celý svět. Kdo vidí chyby v sobě, hledá je v druhých. Kdo není v harmonii se sebou, je v rozporu i se světem. Člověk, který se tak chová, je produktem dnešní zrychlené doby. Nechce si udělat čas na to, aby byl sám se sebou a umožnil si poznat, na čem skutečně záleží – co je skutečně důležité. Nechává se semlít zvýšeným tempem, k němuž nabádá současnost. Každý se do takového koloběhu může dostat a každý z něj také může vystoupit. Prvním krokem je vědomé vnitřní rozhodnutí. Učinit jej pomůže přijetí a praxe jamy a nijamy.

Laskavost všechny a všechno spojuje

Říká se, že v jednoduchosti je krása. A život je úžasně jednoduchý. Zbytečně složitým si jej činíme sami. Zjednodušit jej pomáhá právě jama a nijama. Čemu učí? Základním morálním a etickým principům, které máme všichni v sobě a které jsou pro nás přirozené. Praxe jamy a nijamy je pomáhá oprášit a připomenout, na čem skutečně záleží. Učí nás znovu je používat.

V rámci jamy se jedná o neubližování sobě ani ostatním – ahimsa; o nelhaní a pěstování jednoty myšlenek, slov a činů – satja; o vykořenění závisti a žádostivosti – astéja; o neulpívání a nehromadění – aparigraha; o zdrženlivost – brahmačarja. Nijama potom vybízí k pěstování sauči – čistoty; santóši – spokojenosti s tím, co je; tapasu – disciplíny a sebekázně; svadhjáji – sebepoznávání, studia, praxe; a nakonec k íšvařepranidháně – k respektování a přijímání neměnných vyšších principů, které působí všude.

Spojení jamy a nijamy můžeme potom nalézt v laskavosti – tu ale musíme nejprve uplatnit vůči sobě samým. Buďme k sobě laskaví, vstřícní, ohleduplní, mějme pochopení. Dovolme si zastavit, odpočinout si a věnovat se tomu, co nás těší a naplňuje. Vzhlédněme vzhůru a přijměme za vlastní krásu a dobrotu, která je všude kolem. Dovolme si ji prohlédnout. A rozpusťme vše, co nás tíží a co nemůžeme vyřešit.

 

  • autor: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné