Pránájáma a dech 08. 01. 2024 PDF Tisk

Význam dechu v józe: Proč na něm tak záleží?

Samotný význam termínu „jóga“ hovoří o uvedení do jednoty a harmonie. V praxi jógy jde o prolínání protikladů a dosažení jednotky těla a mysli kombinací úsilí a odevzdání. V mnoha jógových textech se píše o tom, že jóga omezuje změny a výkyvy mysli, praktikující se snaží zklidňovat svou mysl a protahovat tělo kombinací vytrvalosti a nepřipoutanosti neboli neulpívání. To umožňuje zakusit vnitřní zklidňování, jakousi transformaci, a spojení.

Význam dechu v józe: Proč na něm tak záleží?

Učení jógy je velmi staré, svou moudrost a podporu nabízí lidem již po tisíce let. Klíčem k pochopení tajemství jógy je právě dech. Praxe jógových poloh ásan je nezbytnou součástí jógy, protože tím, že tělem hýbeme do různých směrů, protahujeme ho a uvolňujeme, otevíráme energetické kanály. Čím jsou tyto kanály otevřenější, tím silnější jsou naše buňky a orgány a tím lepší je naše celkové zdraví a pohoda, spokojenost, vitalita.

Jak prána souvisí s praxí ásan

Otevření energetických kanálů také zvyšuje množství prány neboli vitální životní energie proudící našimi těly. Právě praxe ásan má v rámci fyzické praxe vést k umožnění co nejvolnějšího a nejsnazšího proudění prány tak, aby jí pokud možno nic nestálo v cestě. Hluboké, vědomé dýchání doprovázející praxe poloh odstraňuje energetické blokády a slouží k pročištění těla a zvýšení toku prány.

Není dech jako dech

Není ovšem dech jako dech, jinými slovy, ne každé dýchání tok prány tělem usnadňuje/zvyšuje. Mělké a krátké nádechy do klíčních kostí naopak energii vyčerpávají, protože spouštějí stresovou reakci. Jen si vzpomeňte, jak máte tendenci dýchat v rozrušení – krátce a mělce, zvedají se vám ramena, případně hrudník a divíte se potom, že vás bolí trapézové svaly a krční páteř. I to může být výsledkem nesprávných dechových vzorců. Teprve hluboký, pomalý a vědomý dech umožňuje vstoupit do proudu pránické energie, otevřít energetické kanály a zvýšit proudění prány tělem.

Účelem poloh je podpořit proud energie

Mnoho lidí je dnes zapleteno do svých uspěchaných životů, jsou příliš ztuhlí a mentálně i fyzicky se při józe soustředí jen na to, aby hluboké dýchání mělo nějaký pozitivní účinek. Pro zaměření na cíl jim ale uniká význam cesty. Zde přichází na řadu úloha ásany. Fyzický pohyb pomáhá odstranit ztuhlost, zlepšuje flexibilitu a usnadňuje proudění energie tělem a to jak na rovině fyzické, tak i na rovině mentální (odstraňuje mentální ztuhlost a zlepšuje pružnost mysli, zvyšuje ochotu přijímat změny, nebát se nového neznámého). Každý fyzický pohyb v ásanách je určen primárně pro podporu pohybu energie v těle.

Bez vědomého dechu je poloha jen pozicí

Samozřejmě můžete provádět tolik poloh, kolik jen budete chtít. Bez vědomého hlubokého dechu ale budou jen pozicemi, které zaujmete za nějakým účelem. Nestanou se polohami, v nichž můžete nějakou dobu vydržet bez vynaložení fyzického úsilí a poznat pravou podstatu jógy i sebe sama. Hluboké dýchání vedle toho funguje jako prevence zranění, umožňuje otevřít tělo i mysl, uvědomit si, jak se cítíme, co se v těle děje. Právě dech je tím, co způsobuje a umožňuje pohyb energie, co pomáhá tělu relaxovat.

Dech jako klíč k naší podstatě

Hluboké dýchání umožňuje zažít naši pravou podstatu. Proud, který neustálý koloběh nádechu a výdechu vytváří, stimuluje splynutí těla a mysli, pročišťuje je a rozsvěcuje naši podstatu, která je naším pilířem, něčím, na co se můžeme spolehnout, o co se můžeme opřít. Protože jsou jogíni sami se sebou v souladu, zdá se mnoha lidem, že září. A oni skutečně září. Současně s tím dochází k zefektivnění krevního oběhu, ke kultivaci hormonální rovnováhy, regeneraci orgánů a zoptimalizování funkce nervového systému.

Hluboký vědomý dech otevírá cestu k naší vnitřní transformační síle, umožňuje nám zušlechtit mysl i tělo, pomáhá najít cestu k jednotě a k hluboké vnitřní spokojenosti nezávislé na ničem zvenku.

  • autor: Kateřina Hájková  
  • foto: Shuttertock.com

Objednat předplatné