BLESKOVĚ
Psyché&Duše 26. 05. 2016 PDF Tisk

Jógová praxe - východ a západ, sever a jih

Rozdělování světa patří mezi oblíbená klišé. Evropu dělíme na rozvinutější západ a postkomunistický východ, svět obecně na bohatší sever a chudší jih. Jakékoliv členění tohoto typu ale nemá smysl, doba se mění, lidé přesouvají a veškeré kultury a tradice mísí. Jóga přitom prochází všemi kontinenty a zeměmi, a k tomu napříč časem.

Jógová praxe - východ a západ, sever a jih

Jógová filosofie původně přichází z prostředí, které je tomu našemu podobné jen velmi málo. Odlišné klimatické a přírodní podmínky vyústily ve zcela jiné společenské uspořádání a společenský vývoj. A konkrétní filosofie v sobě vždy podobu společnosti, ze které vychází, nutně odráží. Přesto tu najdeme prvky a postupy, které jsou všeobecně platné, vycházejí totiž ze samé podstaty lidství. Navíc žijeme v době natolik globalizované, že si můžeme bez nebezpečí zmatení s rozumným odstupem sestavit vlastní mozaiku toho, čím se necháme ovlivnit a inspirovat. I když na vlastních tradicích bychom měli vždy stavět.

Když Prahu před nějakým časem navštívil Jeho Svatost Dalajláma, zmiňoval se na své přednášce pro širokou veřejnost mimo jiné o tom, že lidé, kteří nekriticky přebírají cizí náboženství či filosofie, jsou mu podezřelí. „Stavějte vždy na hodnotách, která jsou vám vlastní,“ vyslovil se. Podle něj žádná náboženství ani filosofie nejsou v zásadním rozporu, pokud stojí na respektu (k živým bytostem i neživým okolnostem). Ostatně on sám často říká, že jeho náboženstvím je laskavost. Tolerance, soucítění a otevřenost – pokud sdílíme tyto hodnoty, vždy se mezi sebou domluvíme.

Nemusíme mít proto pocit, že cvičit jógu nutně znamená stát se buddhistou, přestat jíst maso nebo vyrazit na cesty po Indii. Právě naopak. Můžeme si z celého systému vybrat pouze to, co zapadá do našich životů tak, jak si přejeme je žít. Někdo zůstává u fyzického cvičení. Někdo přidává etické principy, které jsou mimochodem velmi podobné křesťanskému desateru. Ani meditace nejsou naší tradici cizí, známe ji v podobě modlitby, rozjímání a kontemplace. Důležité je, že díky józe obnovuje hlubší kontakt se svým tělem i myslí. S nohama na evropské zemi a s hlavou v oblacích celého světa.

 

  • autor: Michaela Dombrovská
  • www.protoze.cz
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

 

Objednat předplatné