BLESKOVĚ
Jóga Zprávy 22. 07. 2021 PDF Tisk

Všeobjímající pohyb

Pohyb je jako voda, kterou také potřebujeme, aby naše tělo fungovalo, jak má!

Všeobjímající pohyb

Již Bruce Lee kdysi mluvil o tom, že je třeba doslova vyprázdnit svou mysl, aby se stala beztvarou. Stejně to lze aplikovat na fyzické tělo. Má být jako voda, beztvaré, aby mohlo proudit.

Pandemie nás donutila pozměnit nazírání na svět mnoha různými způsoby, ale Leeovo doporučení je stále aktuální: Buďme jako voda. A musíme se hýbat. Uzdravuje to. A kdyby se více lidí hýbalo, možná by si našli cestu k tanci.

Tanečníci, ale také jogíni vědí, že to, jak se cítí ve svém fyzickém těle, je odrazem toho, jak se cítí ve své mysli a jakým způsobem se pohybují po světě.

V době, kdy se svět změnil, je pro mnoho lidí stále těžší a těžší uvolnit se a prožívat bezstarostné chvíle, ale je to nutné, abychom si zachovali fyzické a hlavně duševní zdraví.

Pohyb trénuje nejen tělo, ale působí blahodárně i na mysl. Je potřeba se hýbat, potit a uvědomovat si, že když budu pracovat s tělem, dokážu se následně lépe spojit také se svou myslí. Budu snáze zvládat nejen své nedokonalosti, ale také ty, jež přináší, a mnohdy opravdu nečekaně, vnější svět. Nejde pouze o to být nejlepší v některé sportovní disciplíně, důležité je především v pohyb a jeho sílu věřit.

Přesto je těžké zůstat optimistou ohledně čehokoli, „když se smráká“.  Ale přesto lockdown nemusí nutně znamenat, že se budeme cítit jako pod zámkem. Pohyb nás může vést k sobě sama. Zklidněním a zpomalením dokážeme přemístit naši mysl mimo naše tělo. Díky zpomalení můžeme pocítit svobodu a může se pro nás stát i lékem proti našim splínům!

Somatická praxe – jejíž název je odvozen od slova „soma“ neboli živá bytost – je způsob, jak propojit mysl a tělo, což podporuje vnitřní pozornost.

„Jde v podstatě o to, že tak umožníme našemu tělu lépe vnímat sebe jako celek. Pozorovat chování i pocity. Je ale nutné vnímat tělo jako součást vesmíru a jako jednu z částí kinestetického vědomí,“ říká Martha Eddy, uznávaná somatická pohybová terapeutka.

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné