Vnitřní koncentrační techniky pro použití v dhármikásaně

05. 02. 2019


Hlava je neklidná a mysl těká od jednoho ke druhému. Pro ty, kteří touží po vnitřní koncentraci tu jsou koncentrační techniky, vycházející z jógy....

Dhármikásana – poloha zbožného

Jógová poloha dhármikásana představuje zbožnou polohu, vhodnou k modlitbám, nemusí však sloužit pouze k těmto účelům. Jóga učí, že celý náš život je modlitbou. Každý čin má svoji odezvu, a my tak dostáváme to, o co si žádáme. Mnozí lidé žádají svými myšlenkami a slovy, ale zapomínají na své činy i konání. Dhármikásana se také označuje jako šašángásana, protože ramena jsou v poloze ohnuta k zemi. Tvoří jednu z nejlepších poloh pro uvolnění tenze, a pokud se zvládne, stane se velmi dobrým prostředkem pro lehké uvolnění. Účinky dhármikásany jsou okamžité. Obvyklé napětí krční páteře, bolesti hlavy, a to i komplikované případy bolestí spojených s dutinami v hlavě, se touto polohou odstraní. Závratě způsobené nerovnováhou vnitřního ucha a další poruchy středního ucha jsou velmi pozitivně ovlivňovány setrváním v poloze. Páteř je v nejnataženější pozici. Páteřní nervstvo je uvolněno od přílišného tlaku, což přináší prožitek velmi pozitivní a léčivé relaxace. Dhármikásana se provádí z vadžrásany, která je nazývána diamantovou polohou. Chyťte si dlaněmi paty nohou, pokud vám to délka paží dovolí. Pak se pomalu s výdechem předklánějte, až se hlava dotkne země. Uvolněte ramena a nechte je klesnout co nejvíce k podložce. Lokty leží na zemi. Ujistěte se, že hýždě sedí dál na patách. Jemně dýchejte v této poloze po 30 sekund až jednu minutu a soustřeďte se na uvolnění. Jakmile jste připraveni vstát, vztyčujte tělo s vydatným nádechem mahat jóga pránájámy.

Ardha šašángásana

Ardha šašángásana je uvolněnější variantou předchozí polohy. Hlava je položena tak, že je protažena co nejvíce dopředu, i šíje je protažená. Země se dotýká čela na rozdíl od dhármikásany, kde nos byl vtažen do prostoru mezi kolena. V této poloze se nemusí ruce držet nohou, mohou ležet volně podél těla – dlaněmi nahoru nebo dolů. Poloha pomáhá cirkulaci krve po přední části mozku, obličejové části a očích.

Púrna šašángásana

Púrna šašángásana je variantou předchozí polohy. Paže jsou nataženy nad hlavou před tělo. Paže jsou nataženy dopředu dlaněmi dolů k podlaze. V podpažích se vyvíjí velké napětí. Velmi dobré je začít z vadžrásany a nechat sklouznout paže podél podlahy nad hlavu do uvolněné polohy (lokty jsou skrčeny). S hlubokým výdechem jsou paže napjaty. Jakmile jste připraveni k návratu, s nádechem vraťte paže podél země k tělu a vztyčte se zpět do vadžrásany.

Kšitidžana krija

Kšiti znamená v sanskrtu horizont, ale zde se myslí horizont vnitřní mysli, používaný pro vnitřní koncentraci. Sedíte-li v dhármikásaně, vnitřně se koncentrujete na bod, kterým se dotýkáte hlavou země. Přímo uvnitř hlavy mezi rozhraním hemisfér mozku je nervové centrum, tzv. bindu nádí. Stáhněte svoji pozornost do tohoto centra a představte si, že se díváte na oblohu na východě těsně před svítáním. Váš mentální horizont je plný hedvábné, teplé temnoty. Představte si východ slunce se všemi jeho barvami. Uvolněte se při této příjemné vnitřní představě a vnímejte tok v celé nervové soustavě.

Éka varna krija

Experiment této jógové techniky v dhármikásaně bude vyvolávat prožitek vnitřního světla. Soustřeďte se na bod bindu nádí a myslete jen na svou oblíbenou barvu. Vyberte si barvu, kterou máte rádi. Představte si, že jste celí v této barvě, jako byste spadli do oceánu této barvy. Někdy ve vás může vzniknout i jakýsi pocit víření barvy, a vy jste doslova vtaženi do určitého světelného bodu. Zde můžete vnímat i určité zvuky. Nenechte se těmito zvuky vyrušit ze své koncentrace, zcela se ztraťte, rozplyňte ve zvolené barvě i zvucích. Je to velmi blahodárná a léčivá technika pro tělo a mysl.

Džjótir daršana

Džjótir daršana je požehnané vnímání vnitřního světla. Začněte s koncentrací na centrum bindu nádí tam, kde se hlava dotýká země. Představte si, že sedíte venku v jasné sluneční záři a díváte se, jak slunce právě vychází. Plně se soustřeďte na tuto představu. Dokážete-li to, „špendlíková hlavička“ světla se v mysli objeví mezi očima, ve třetím oku, v ádžňa čakře. Udržujte jemně svůj vnitřní pohled na tomto světle. Nesnažte se příliš na ně soustředit, mohlo by zmizet. Naučte se na ně upínat pohled pasivně, bez touhy je zachytit, vlastnit nebo udržet. Udržte svoji koncentraci, dokud světlo neodezní nebo dokud nejste zcela relaxovaní. Pak techniku ukončete.

Óm džapa

Soustřeďte se na vytváření zvuku ÓM, střídejte vyslovování ÓM v mysli se skutečným hlasitým vyslovováním ÓM. Ani v jednom případě nenechte svoji mysl odbíhat od vědomého opakování mantry ÓM.

Tyto způsoby pomáhají zlomit návyk na alkohol a tabák. Jedná se totiž o mentální návykový vzorec, který musí být pozměněn a nahrazen novým pozitivním vzorcem.

 

Literatura

Jóga – krok za krokem, 1999

 

  • autor: Eva Učňová
  • foto: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket