Jóga Zprávy 09. 08. 2021 PDF Tisk

Vliv spirituality na zdraví a psychiku osob, kterým se podařilo překonat rakovinu prsu

Během své 20leté kariéry ošetřovatelky si Jennifer Hulett povšimla, že lidé, kteří přežili rakovinu prsu, často vyjadřovali vděčnost za to, že jsou naživu, a zmiňovali Boha nebo jiné duchovní ideje, které jim pomohly v cestě za jejich zdravím.

Vliv spirituality na zdraví a psychiku osob, kterým se podařilo překonat rakovinu prsu

Nyní jako odborná asistentka na Ošetřovatelské fakultě University of Missouri Sinclair zkoumá, zda „duchovnost“ dokáže zlepšit imunitní systém a snížit stres a stejně tak zda má vliv na případnou recidivu nemoci.

V nedávné studii Hulett shromáždila a zamrazila vzorky slin od 41 pacientů, kteří přežili rakovinu prsu, v Cancer Center Ellis Fischel na MU. Odhalila spojitost mezi pacienty, kteří přežili rakovinu prsu, naučili se odpouštět a dostávali pozitivní sociální podporu od svého sboru nebo od svých přátel, a dvěma specifickými biomarkery, alfa-amylázou a interleukinem-6. Tato zjištění se stala základem pro další zkoumání role spirituality ve zdraví a nalezení celkové pohody jak u těch, již přežili rakovinu, tak u jedinců s chronickým onemocněním.

Z Hulettina výzkumu bude vycházet další výzkum, který vyhodnotí účinky víry ve vyšší bytosti i práce s vědomím a myslí, včetně každodenní modlitby, meditace, jógy a relaxace, spolu se zdravotním stavem pacientů, kteří přežili rakovinu, a jedinců s chronickým onemocněním.

„Již víme, že duchovní praktiky zlepšují mentální zdraví, ale mohou také příznivě ovlivnit fyzické zdraví, což se pokusíme dokázat zkoumáním těchto fyziologických biomarkerů,“ řekla Hulett.

„Tyto duchovní praktiky mohou sestry okamžitě využít u lůžka každého pacienta, který se nachází ve špatném psychickém rozpoložení. Pokud vše, co zkoumáme, bude vědecky doloženo, může to být následně použito jako skvělý nástroj právě pro sestry a zdravotnický personál obecně, jak podpořit pacientův stav. Právě to může zásadně ovlivnit, kudy pak budou směřovat další léčebné postupy.“

Ne nadarmo se říká, že vše je pouze v hlavě. Pokud se vše podaří a věda spojí své síly se spiritualismem, bude cesta k opětovnému nalezení zdraví opět o malý kousek kratší.

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné