BLESKOVĚ
Relaxace 22. 10. 2019 PDF Tisk

Vědomá relaxace

Se slovem relaxace přichází úleva. Pod pojmem relaxace si můžeme představit dlouhý výdech...

Vědomá relaxace

Je tomu opravdu tak, stačí nám slovo relaxace a přichází úleva? Pro naladěné jedince to jistě funguje. U některých je to práce a mnohdy náročnější oproti ásanové praxi jógy.

Ne nadarmo šavásana (relaxace) je závěrem jógové praxe. Mnohdy je nutné unavit tělo, aby zklidnila se mysl. Vědomá relaxace regeneruje tělo do hloubky. Mohli bychom tedy rozlišit relaxaci vědomou a relaxaci nevědomou. Nevědomou relaxací může být třeba sezení na gauči (čím více si vědomé relaxace dopřáváme, tím méně pohovek vyhledáváme).

Je rozdíl relaxovat tělo fyzicky, vědomá fyzická relaxace je například jóga. Nevědomá relaxace by v tomto případě mohla být pohovka. Vědomá relaxace tedy spočívá v uvolňování těla fyzicky a mentálně.

Relaxovat s „naladěnými nástroji“. Hlubokými relaxacemi zvedá se vibrace, kde duše zazáří a tělo spočine. Po každé lekci jógy ukončené šavásanou, lesk a záře v očích praktikujících je pohlazením a zpětnou vazbou učiteli.

Hluboká relaxace dokáže ulevit od stresu, léčba těla přichází okamžitě a mysl jako by se vznášela. Přesto mnozí relaxovat neumí a šavásana je pro ně nejtěžší částí jógy, nemluvě o meditaci.

Relaxace vědomá je tedy moment relaxace, kdy pozornost zaměří se plně na přítomnost. Přítomně relaxuji tady a teď. Vědomí, jakým pohlazením pro nás relaxace je. Zkušený jogín ví, že může relaxovat nehledě na okolnosti okolo sebe. Ovšem západní mysli pomůže rituál, klid, navození atmosféry, pohodlné prostředí a tak dále.

Relaxace je „cílem“ jógy, meditace uměním. Po všemožných spekulacích, zdali je nutné či není praktikovat jisté ásany (pozice) před relaxací (šavásanou) a meditací, je jisté jedno, záleží na naladění. Někdy potřebujeme pohyb a očištění těla pro zklidnění mysli.

Jak jistě víme, pozice přicházejí, aby uvolnily a očistily tělo, abychom byli schopni v relaxaci či meditaci vydržet, je zde nutno podstoupit cestu. Někdo ji má delší, kratší, strmější či jemnější. Nabízí se uvědomění, že cesta jógy je nástrojem. Nástrojem pro zklidnění, uvolnění, očistu, transformaci, rozšíření vědomí, putování mysli a jiné.

Hlubším nástrojem může být právě ona relaxace. Ať již volíme šavásanu po náročné lekci jógy či jóga nidru, jógu spánku, pracujeme zde s jemnohmotnou energií. Tělo uvolňujeme myslí (vědomě přesouváme pozornost z jednotlivých částí těla na druhé).

Bez myšlenkového promítání představ minulosti či budoucnosti. Zkrátka přesouváme svou pozornost vědomě do prostoru „teď a tady“.

Hluboké vědomé relaxace jsou pohlazením nejen pro duši, zároveň jsou závratným „lékem“ pro tělo. Uvědomění jednotlivých částí těla a následné „pouštění“ a „propouštění“ těla do toku dechu je obrovskou úlevou. Tato úleva přichází okamžitě. Jakmile vědomě uvolníme celé fyzické tělo, přesouvá se pozornost do prostoru „nad námi“ a vědomí se rozšiřuje. Zde je možné nejen vytáhnout a zpracovat schémata podvědomí, ale také přesunout pozornost do jistého nadvědomí, které pomůže pochopit souvislosti. Mohou přicházet informace, obrazy a dle vnitřního pochopení těchto schémat je možné zpracovat těžkosti různých vzorců vynořujících se z našeho vědomí.

Ať už je či není „cílem“ něco pochopit, vnímáme, že po každé dlouhé relaxaci přichází úleva.

Jsme-li schopni přesunout pozornost naší mysli z bodu A do bodu Z, nestačíme se divit. Dochází k mapování těla fyzického, energetického, schémata se vynořují z mysli, mapujeme či rozšiřujeme vlastní vědomí. Praxe a nic než praxe nám pomáhá tuto zkušenost prohlubovat. Jsme-li plně schopni uvolnit („pustit“) tělo, přenést pozornost, dochází ke splynutí. Splynutí s veškerenstvem. Zde nastává krásný prostor pro meditaci.

 

Relaxační techniky

 • Šavásana (závěrečná relaxace)
 • Jóga nidra
 • Relaxační techniky vedené slovem, hudbou, nástroji, vůní
 • Práce s vizualizací
 • Dechové techniky
 • Koncentrační techniky
 • Meditace
 • Modlitba
 • Recitování manter

 

Léčivé benefity relaxace

 • Uvolnění od bolesti
 • Podpora imunitního systému
 • Úleva od stresu
 • Posílení léčivých procesů
 • Úleva od úzkostí a deprese
 • Zlepšení koncentrace
 • Zastavení poruchy spánku/nespavosti
 • Léčení psychických a duševních nemocí
 • Zvýšená hladina energie po celý den

 

 • autor: Kateřina Kostková
 • @kace.yogaforlife
 • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné