Zdraví 19. 02. 2020 PDF Tisk

Vědecky podložené účinky pravidelné praxe jógy na zdraví

Každý, kdo se pravidelně věnuje józe, jistě potvrdí, že lahodí tělu i mysli. A nejedná se pouze o prožitky a pocity praktikujícího. Tyto skutečnosti potvrzují četné studie, které provádějí odborníci po celém světě.

Vědecky podložené účinky pravidelné praxe jógy na zdraví

Pravidelná jógová praxe prokazatelně bojuje se všemi možnými neduhy, které dennodenně útočí na naše tělo i psychiku. Říká se, že nejlepší léčbou bývá prevence, a jóga toto rčení jen potvrzuje, stejně jako přísloví, které praví, že zamést bychom si vždy měli nejprve před vlastním prahem.

Kdo dokáže milovat sebe, může milovat celý svět

Jóga přivádí naši pozornost k nám samým, učí nás sebepoznávání a sebelásce a skrze ně potom poznávání a milování všech a všeho kolem nás. Jóga vychází z principu hlásajícího, že aby člověk mohl milovat a pomáhat, musí nejprve milovat sebe a pomáhat sám sobě. Teprve když se lásku naučíme dávat sobě, můžeme ji přijímat a dávat dál. A četné výzkumy potvrzují, že taková praxe rozbíhá řadu samoléčebných procesů. Pojďme se podívat na jedny z nejzajímavějších.

O co všechno se zasluhuje pravidelná jógová praxe?

  1. Pomáhá snižovat záněty

Zánět běžně představuje normální odpověď imunitního systému na infekci, tedy ohrožení z vnějšku. Pokud se ale přesune do roviny chronické, může se stát příčinou onemocnění, jako jsou srdeční choroby, cukrovka, a dokonce i rakovina. Některé studie posledních let naznačují, že jóga může eliminovat výskyt zánětlivých markerů v těle a chránit jej tak před chorobami způsobovanými chronickým zánětem.

A když to vezmeme selským rozumem – jóga nám umožňuje volně dýchat, ovládat tělo i mysl, obojí zklidňovat a navozovat vnitřní pohodu, učí nás vážit si sebe sama a ostatních a vést spokojenější život v souladu se sebou i se světem. Příznivým důsledkem takového životního přístupu je snižování míry únavy a výskytu úzkostí a depresí, stejně jako stresu. Je známo, že stres organismus oslabuje a ten je potom náchylnější vůči zánětům. A pakliže nás jóga učí bojovat se stresem, chrání nás tak před všemi možnými nepohodami, k nimž zánět v chronické podobě bezesporu patří.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4525504/

  1. Pečuje o srdce

Vysoký krevní tlak, zvýšený „špatný cholesterol“ a stres. To jsou tři hlavní faktory, které ohrožují zdraví srdce. Všechny tři podle studií může eliminovat právě jóga, díky čemuž lze říci, že naše srdce chrání před jejich zhoubnými vlivy. Vědcům zatím není jasné, o kolik je role jógy v této věci významnější než třeba vliv správné životosprávy. Faktem ale zůstává, že jóga nás učí zvládat stres, což samo o sobě srdci prospívá. A jak ukážeme v dalším bodě, na dodržování správné životosprávy má jóga také svůj podíl. A ne malý.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/318716.php

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24561512

  1. Podporuje vědomé stravování

Jóga představuje zlatou střední cestu bez extrémních vychýlení tím či oním směrem – hlásá umírněnost a neubližování, pokoru a respekt. Když tyto zásady přijmeme za své, dodržování zdravých stravovacích návyků se jeví jako přirozené. Přejídáním totiž nejen ubližujeme tělu, které tloustne, ale i mysli a duši, jež se hmotou snaží zaplnit prázdnotu, kterou jídlo zaplnit nedokáže. Přejídání rovněž znamená ulpívání – ulpívání na dobrém jídle a libých pocitech, které jeho konzumace přináší. Jóga před ulpíváním varuje.

Jógová praxe aplikovaná do každodenního života tak podporuje vědomé stravování charakteristické tím, že věnujeme pozornost identitě a množství toho, co vkládáme do úst – věnujeme pozornost vůni, chuti i pocitům, které při jídle přicházejí, a snažíme se s nimi pracovat. Taková praxe pomáhá kontrolovat hladinu cukru v krvi, udržovat ideální váhu a léčí poruchy chování, které s jídlem často souvisejí. O tom, jak přejídání souvisí s psychikou, pojednává třeba šokující pořad Můj 270kilový život.

https://www.healthline.com/nutrition/mindful-eating-guide

  1. Zvyšuje kvalitu spánku

Vědomé dýchání, prodlužování nádechu a výdechu, pěstování koncentrace a pozornosti, zastavování věčných změn mysli, prodlužování dechu. To vše se pěstuje v józe, to vše pomáhá budovat kvalitnější a delší spánek. Špatná kvalita spánku je spojována se vznikem nadváhy a obezity, zvýšeným krevním tlakem, úzkostmi a depresemi a také s migrénami. Jóga nás učí uvolnit se a cítit se příjemně v jakékoliv situaci, učí nás zklidňovat se skrze uvědomování si dechu a sledování dráhy, kterou v těle vykonává.

Konkrétně s migrénami údajně pomáhá bojovat stimulací tzv. bloudivého nervu, jehož uvolnění se ukázalo jako účinné ve věci eliminace častých bolestí hlavy – uvolňuje jej například hluboký a dlouhý dech nebo plynulé a soustředěné pohyby, obojí se praktikuje v józe. Pravidelná jógová praxe tak vede k delšímu a lepšímu spánku. Až se vám příště nebude dařit usnout, dejte šanci józe a zaměřte pozornost k dechu. Vytrvejte a věřte, praktikujte.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15139072/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14636821

  • autor: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné