Jóga Zprávy 11. 05. 2020 PDF Tisk

Vědci vyzývají veřejnost, aby jim pomohla vyhodnotit dopad pandemie COVID-19 na duševní zdraví

Vědci žádají obyvatelstvo Velké Británie o pomoc při hodnocení dopadu pandemie COVID-19 na duševní zdraví za účelem získat informace a zlepšit budoucí politiku týkající se pandemií.

Vědci vyzývají veřejnost, aby jim pomohla vyhodnotit dopad pandemie COVID-19 na duševní zdraví

Cílem Studie opakovaného hodnocení duševního zdraví během pandemie (RAMP), kterou vypracují vědci z King's College London, je změřit duševní zdraví a pohodu obyvatelstva během pandemie Covid-19 a zjistit, jaké faktory tyto změny ovlivňují.

Vědci se budou zabývat kontextuálními, psychologickými a behaviorálními faktory, které mohou během pandemie ovlivnit riziko a odolnost vůči problémům souvisejícím s duševním zdravím. Otázky budou hodnotit příznaky běžných poruch duševního zdraví u jedinců s existujícími duševními problémy i bez nich. Budou také zkoumat, jak jsou tyto příznaky ovlivněny životními podmínkami, jako jsou osamělost a zaměstnání, myšlenkovými procesy, jako je rozptýlení svých obav, a péčí o sebe, jako je jóga nebo jakékoliv jiné cvičení.

Do studie RAMP ve Velké Británii se mohou zapojit všichni obyvatelé Anglie, Skotska, Walesu nebo Severního Irska, kteří jsou starší 16 let a mají přístup k internetu. Tato studie je prováděna ve spolupráci s MQ, největší britskou charitativní organizací zaměřenou na výzkum duševního zdraví.

Tento průzkum je zásadní proto, abychom pochopili, jak nebývalá opatření, která narušují život, na jaký jsme zvyklí, ovlivňují duševní zdraví obyvatelstva. Informace vyplývající z této studie nám mohou pomoci vytvořit lepší strategie a politiku, které by chránily naše duševní zdraví v případě, že by se v budoucnu objevila podobná pandemie.

Profesorka Thalia Eley, ředitelka laboratoře emočního vývoje, intervence a léčby (EDIT), IoPPN, King's College London, dodala: „Existuje mnoho různých způsobů, jak se lidé během této pandemie o sebe starají, a velmi nás zajímá, zda konkrétní strategie funguje u některých více než u jiných a jak souvisí s našimi současnými i minulými zkušenostmi s duševními problémy.“

Vědci získali na studii finanční prostředky díky výzvě King's Together Rapid COVID-19, financovanému pilotnímu projektu King's College London, jehož cílem bylo zahájit rychlý výzkum nemoci.

„Zabezpečení informací o účastnících je naší nejvyšší prioritou. Tyto údaje budou bezpečně uchovávány (v souladu s novými předpisy o údajích) a budou přístupné pouze omezenému počtu schválených výzkumných pracovníků. Dodržujeme řadu předpisů a zásad, abychom zajistili ochranu dat.“

 

Objednat předplatné