BLESKOVĚ
Relaxace 27. 08. 2019 PDF Tisk

Uvolněte se během dne: kdykoliv a kdekoliv

Někdy je těžké nezabřednout do koloběhu pracovních povinností, které plní naše všední dny. Nadhled potřebný pro jejich zvládnutí dodá jóga společně s uvědoměním si neměnnosti věčného plynutí.

Uvolněte se během dne: kdykoliv a kdekoliv

Každodenní shon je zabijákem lásky k sobě samým i k okolí. Je nejlepší cestou k mechanickému žití, kdy si ani neuvědomujeme, že něco konáme – a za jakým účelem či jaký to má smysl. Zkrátka jen konáme – slepě, bez naděje, víry a fantazie. Takový způsob života je ubíjející nejen pro tělo, ale také, a snad především, pro mysl – protože i pohybovou aktivitu, která je pro zdraví fyzického těla nezbytná, můžeme vykonávat mechanicky. Ačkoliv je na pováženou, jaký má v takovém případě užitek – odborníci shodně potvrzují, že součástí pozitivního výsledku jakéhokoliv sportovního výkonu je mentální koncentrace. A právě ukázněnost mysli, tedy schopnost zacílit ji jedním konkrétním směrem, je i předpokladem k vnitřnímu uvolnění. Mysl rozháraná a rozptýlená, radžasická, která nás navíc mnohdy stahuje k tamasu, totiž žádné uvolnění neumožní – ani nemůže. Je třeba ji prozářit světlem sattvy.

Nasměrujme radžas k sattvě

Radžas je guna, kvalita mysli, která má ohromnou plodivou, ohnivou a dynamickou sílu. Záleží jen na nás, kam ji nasměrujeme – zda dolů, k těžkopádnému, tupému temnému tamasu, nebo nahoru, za sluncem – za čistotou, jasností a povznášejícím klidem pozitivní sattvy. Právě sattva umožňuje spatřit vnitřní světlo a teplo, které nás dovede až do našeho vnitřního příbytku – tam, kam chodíme v jógové praxi, kde jsme skutečně doma, kde jsme pouze sami sebou a se sebou. Náhle víme, že jsme na správném místě, cítíme se příjemně povzneseni nad všechno ostatní a zároveň spojeni s nekonečným veškerenstvem. Naplňuje nás láska – svobodná, volná a neohraničená – a nám je podivně a krásně lehko. Jak se tam dostat? Skrze dech. Skrze koncentraci na dech a dráhu, kterou v těle vykonává. Skrze obrácení mysli jedním konkrétním směrem – k dechu. Tím se nechme vést, sledujme jej.

Koncentrace na dech a dráhu, kterou v těle vykonává

Uvolnění těla i mysli můžete koncentrací na dech podpořit kdykoliv během dne. Stačí se zastavit, zavřít oči, obrátit pozornost dovnitř – k dechu a dráze, kterou v těle vykonává – a jen být. Nacházejte si pro sebe takovéto chvilky a sledujte, co se odehrává ve vašem nitru – v daný okamžik i v průběhu času. Může to být za pracovním stolem, ve frontě v supermarketu, při cestě metrem či tramvají nebo na procházce v parku. Přidejte několik relaxačních poloh, které vás uvolní a zároveň vám aktivují svalstvo unavené celodenním sezením. Protahujte se pravidelně, každé dvě hodinky, a neomezujte se pouze na ranní či večerní praxi. Začleňte jógu do každé minuty svého dne – žijte vědomě, s vědomím dechu a sebe sama, otevření lásce, která je všude kolem nás. Nezanedbávejte se a buďte k sobě laskaví – při praxi na podložce i mimo ni, k tělu fyzickému i k tomu, které není vidět pouhým okem.

Bezpečí, svoboda a láska

Sedněte si na paty, čelo položte na zem a paže nechte podél těla, dlaněmi vzhůru. V poloze dítěte dýchejte. Poté odtáhněte kolena od sebe na šíři pánve, položte trup a čelo na zem a paže natáhněte dopředu. Po několika dechových kolech položte hlavu na bradu, prodýchejte a přejděte do polohy štěněte, odtud do polohy sfingy a znovu do dítěte s koleny od sebe. Přejděte na celá chodidla, do polohy indického dřepu. Přisuňte chodidla k sobě a natáhněte nohy, trup zůstává v poloze hlubokého předklonu, chyťte se za lokty a dýchejte. Natáhněte ruce, spojte dlaně a s rovnými zády přejděte nahoru do polohy hory. Spusťte paže podél těla, dlaněmi vpřed a se zavřenýma očima dýchejte. Poležte si potom v poloze šavásány. V každé zmíněné poloze setrvejte alespoň po dobu pěti dechových kol. Nikam nespěchejte, sledujte dech a nechte jej plynout – volně a nenuceně.

 

  • autor: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné